- Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về Phòng cháy và chữa cháy - Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam - Tháo gỡ khó khăn cho các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh - Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất đai năm 2021 thị xã Giá Rai - Quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Quy định về tổ chức, quản lý và công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất đai năm 2021 huyện Vĩnh Lợi - Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất đai năm 2021 huyện Phước Long - Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất đai năm 2021 huyện Hồng Dân - Phó Chủ tịch Thường trực UBDN tỉnh Vương Phương Nam kiểm tra công tác tuyển quân tại huyện Đông Hải - Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Triển khai thực hiện thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 - Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Huyện Phước Long: Xây dựng hai xã đầu tiên về đích nông thôn mới kiểu mẫu

null Giảm phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của địa phương ban hành trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Giảm phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của địa phương ban hành trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Thứ tư, 06/05/2020, 16:47

Tỉnh Bạc Liêu vừa có Quyết định giảm phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của địa phương ban hành trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Bạc Liêu đã quyết định giảm phí, lệ phí áp dụng cho các đối tượng có tham gia giao dịch thực hiện các thủ tục phải nộp phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của địa phương ban hành trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, cụ thể như sau:

- Danh mục phí, lệ phí áp dụng: Phí thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản: Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống; phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường: Phí bảo vệ môi trường - phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lệ phí đăng ký kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép xây dựng;

- Mức thu: Giảm 50% mức thu phí, lệ phí theo quy định hiện hành;

- Tỷ lệ phần trăm (%) trích lại các khoản thu phí đối với các loại phí nêu trên: Trích lại cho đơn vị thụ hưởng là 100%.

Sở Tài chính là đơn vị được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nội dung trên.

Quyết định giảm phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của địa phương ban hành trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có hiệu lực thi hành từ ngày 04/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020. Các nội dung khác liên quan đến mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí không quy định tại Quyết định trên thì được thực hiện theo Luật Phí và lệ phí ngày 25/11/2015; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Nội dung Quyết định

Lê Hân

 

Số lượt xem: 64

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh