- Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX - Tóm tắt thành tích các gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đề nghị tuyên dương quý IV/2020 - Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học thành phố Bạc Liêu khóa II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 - Tập huấn kiến thức và kỹ năng đối ngoại cho cán bộ làm công tác đối ngoại ở các địa phương - Bạc Liêu: Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Quy định mức trợ cấp, phụ cấp đối với Dân quân tự vệ - Hội đồng nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2021 - Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn đề án tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025 - Sáp nhập ấp trên địa bàn thị xã Giá Rai, huyện Vĩnh Lợi và huyện Hòa Bình - Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm việc với Tỉnh ủy Bạc Liêu - Hướng dẫn tìm ý tưởng tham gia Hội thi - Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật - Tập huấn kiến thức an toàn giao thông và thực hành kỹ thuật lái xe an toàn - Kiểm tra toàn diện công tác mặt trận năm 2020 - Hội nghị phổ biến các Luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 (lần 2) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Vương Phương Nam tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

null Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
Thứ bảy, 16/03/2019, 14:38

Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV “Về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nội dung trên.

Mục đích của Kế hoạch là tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV Về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”; các Sở, Ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị mình xây dựng kế hoạch cụ thể hóa để tổ chức thực hiện đạt yêu cầu kế hoạch đề ra.

Môt số chỉ tiêu cụ thể: Giai đoạn từ nay đến năm 2025 thành lập mới 140 hợp tác xã, trong đó có 105 hợp tác xã lĩnh vực nông nghiệp, 35 hợp tác xã lĩnh vực phi nông nghiệp; thành lập và mở rộng quy mô Liên hiệp hợp tác xã lúa gạo. Thành lập mới ít nhất 02 Liên hiệp hợp tác xã trong ngành tôm, lúa gạo, vận tải và ngành nghề có điều kiện khác; tiếp tục vận động phát triển tổ hợp tác những nơi chưa đủ điều kiện thành lập hợp tác xã; đồng thời, tập trung vận động các tổ hợp tác hoạt động khá nâng lên thành hợp tác xã.

Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực thi pháp luật về kinh tế hợp tác - hợp tác xã; đổi mới nội dung hoạt động để các tổ chức kinh tế tập thể vươn lên và có những đóng góp tích cực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; huy động nhiều nguồn lực đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể; khuyến khích trọng dụng tài năng trẻ, tạo bước đột phá phát triển nguồn nhân lực cho hợp tác xã; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong phát triển kinh tế tập thể; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể; phát huy vai trò, trách nhiệm của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội trong phát triền kinh tế tập thể.

Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị được giao trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, đơn vị chức năng có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ hàng năm tổng họp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về UBND tỉnh.

Chi tiết:

L Duy

Số lượt xem: 227

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh