null Cho Công ty Cổ phần Năng lượng Nhật Bản - Bạc Liêu thuê đất tại huyện Đông Hải

Màu chữ Cỡ chữ
Cho Công ty Cổ phần Năng lượng Nhật Bản - Bạc Liêu thuê đất tại huyện Đông Hải
Thứ tư, 02/12/2020, 10:04

UBND tnh Bc Liêu va có Quyết đnh cho Công ty C phần Năng lượng Nht Bn - Bc Liêu thuê 9.129,0m2 để xây dng hng mc Khu qun lý vn hành và Trm biến áp thuc Dự án nhà máy điện gió Nht Bn Bạc Liêu - giai đoạn 1 ti xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, ni dung c th như sau:

- Vị trí khu đt: Thửa đất số 618, tờ bản đồ số 11 tại xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh BạcLiêu.

- Din tích khu đt: 9.129,0m2 ã tr 1.950,7m2 đất thuc hành lang bo v đê Biển Đông).

- Mục đích sử dụng đt: Đất công trình năng lượng, để xây dựng hạng mục Khu quản lý vận hành và Trạm biến áp thuộc Dự án nhà máy điện gió Nhật Bản Bạc Liêu - giai đoạn 1.

- Thời hạn thuê đt: Đến hết ngày 19/3/2068.

- Hình thức thuê đt: Trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

UBND tnh giao cho S Tài nguyên và Môi trường trin khai quyết đnh này đến các t chức, đơn v có liên quan theo đúng quy đnh ca pháp lut hin hành; thông báo cho người được thuê đt np phí và l phí theo quy đnh ca pháp lut hin hành; ký Hp đng thuê đt đi vi người s dng đt thuê theo đúng quy đnh ca pháp lut hin hành; trình cp thm quyn cp Giy chng nhn quyn s dng đt, quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt cho t chc được thuê đt khi đã hoàn thành nghĩa v tài chính theo quyđnh. Phi hp vi UBND huyn Đông Hi ch đo UBND xã Long Đin Đông và các đơn v có liên quan xác đnh c th mc gii, bàn giao đt ngoài thc đa cho bên được thuê đt; chnh lý h đa chính theo quy đnh; phi hp vi các S, Ngành x lý các mi liên hliên quan theo đúng trình t, th tc quy đnh ca pháp lut hin hành.

Ni dung chi tiết

L. Minh Tài

Số lượt xem: 3546

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh