- Công ty Xăng dầu Tây Nam Bộ chi nhánh Bạc Liêu ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19 - Quán triệt chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” - Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Bạc Liêu: Nhiều doanh nghiệp, mạnh thường quân ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 - Hội nghị trực tuyến tổng kết chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ - Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Hồng Dân - Lãnh đạo tỉnh kiểm tra một số dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Đông Hải, huyện Hồng Dân và thị xã Giá Rai - Bạc Liêu ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 trong Khu công nghiệp Trà kha - Giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác, chế biến, tiêu thụ thủy sản năm 2021 - Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa điểm bán hàng nông sản - Quyết liệt triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn cho các nhà đầu tư - Bà Lâm Thị Sang, Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ là người phát ngôn, cung cấp thông tin Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - Kế hoạch chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 - Tỉnh Bạc Liêu tiếp tục cấp căn cước công dân trên địa bàn huyện Hòa Bình - Hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch Covid-19

null Chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh Bạc Liêu

Chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh Bạc Liêu
Thứ bảy, 07/03/2020, 13:41

Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh Bạc Liêu vừa được UBND tỉnh ban hành.

Phạm vi điều chỉnh là quy định về nguyên tắc chung trong việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất, chuyên đề của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; các yêu cầu đối với việc ban hành chế độ báo cáo; quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chế độ báo cáo.

Quy định này không điều chỉnh: Chế độ báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật về thống kê; chế độ báo cáo mật theo quy định của pháp luật về bí mật nhà nước; chế độ báo cáo trong nội bộ từng cơ quan hành chính nhà nước.

Đối tượng áp dụng của Quy định là các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, cơ quan hành chính nhà nước có liên quan đến việc ban hành và thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất, chuyên đề trong phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất, chuyên đề trong phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh.

Hình thức báo cáo, phương thức gửi, nhận báo cáo được quy định như sau:

- Hình thức báo cáo: Báo cáo bằng văn bản điện tử là các báo cáo có chữ ký số của người có thẩm quyền, được các cơ quan hành chính có thẩm quyền đăng tải trên hệ thống quản lý văn bản liên thông của tỉnh, nhằm phục vụ chia sẻ thông tin, kết nối thông tin với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; báo cáo bằng văn bản giấy do người có thẩm quyền ký và được đóng dấu theo quy định.

- Phương thức gửi, nhận báo cáo: Báo cáo bằng văn bản điện tử được gửi tới nơi nhận báo cáo qua một trong các phương thức sau: Hệ thống thư điện tử, Hệ thống quản lý văn bản liên thông của tỉnh, Phần mềm thông tin báo cáo chuyên dùng; báo cáo bằng văn bản giấy được gửi tới nơi nhận báo cáo bằng phương thức gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính; gửi qua Fax.

Để thực hiện các nội dung trên, UBND tỉnh chỉ đạo:

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quy định này.

- Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định này; quản lý, lưu trữ, chia sẻ các thông tin báo cáo thuộc phạm vi điều chỉnh theo đúng quy định; thực hiện đăng tải danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh theo quy định; chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của UBND tỉnh đảm bảo kết nối với Hệ thống Thông tin báo cáo Chính phủ; thường xuyên rà soát các chế độ báo cáo và danh mục báo cáo định kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh để đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, đáp ứng các nguyên tắc và yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh chưa phù hợp với nguyên tắc, yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24//01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Nội dung Quyết định:

L. CH

 

Số lượt xem: 76

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh