null Thông tin các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Bạc Liêu năm 2021

Thông tin các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Bạc Liêu năm 2021
Thứ sáu, 02/07/2021, 16:27

STT

Tên dự án

Hình thức đầu tư

Quy mô dự án

Thông tin liên hệ

Thông số kỹ thuật

Vốn đầu tư khái toán (tỷ đồng)

Địa điểm

Địa chỉ liên hệ

I. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

1

Nhà máy điện sinh khối, ấp Trà Ban 1

100% vốn của nhà đầu tư

9,8 ha

Theo khái toán của nhà đầu tư

Xã Châu Hưng A,
 huyện Vĩnh Lợi

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi
Địa chỉ: Khu hành chính huyện, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 02913.735111

2

Dự án điện gió Trà Kha

100% vốn của nhà đầu tư

0,98 ha (đất lúa)

Theo khái toán của nhà đầu tư

Xã Long Thạnh, xã Châu Thới, TT. Châu Hưng, Vĩnh Lợi; phường 7, phường 8, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi
Địa chỉ: Khu hành chính huyện, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 02913.735111

3

Dự án điện gió UPC-Vĩnh Lợi

100% vốn của nhà đầu tư

0,99 ha (đất lúa)

Theo khái toán của nhà đầu tư

Xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi
Địa chỉ: Khu hành chính huyện, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 02913.735111

4

Nhà máy sản xuất gạch xây dựng không nung

100% vốn của nhà đầu tư

50.000 m2/năm

70

Các huyện trong tỉnh

Sở Xây dựng Bạc Liêu.
Địa chỉ: Khu hành chính tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, P1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
ĐT: 0291.3823824; Fax: 0291.3823822
Email: sxd@baclieu.gov.vn

5

Nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu thuyền

100% vốn của nhà đầu tư

120 chiếc tàu/năm

100

Thị trấn Gành Hào,
huyện Đông Hải

- Sở Giao thông vận tải Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 09 Nguyễn Tất Thành, P. 1, TP. Bạc Liêu; tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 0291.3823 867; Fax: 0291.3826 837;
- Ủy ban nhân dân, huyện Đông Hải
Địa chỉ: Ấp III, thị trán Gành Hào, huyện Đông Hải.
ĐT: 02913.844376

6

Đầu tư xây dựng khu tiểu thủ công nghiệp, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi

100% vốn của nhà đầu tư

4,913 ha

Theo khái toán của nhà đầu tư

Xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi
Địa chỉ: Khu hành chính huyện, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 02913.735111

7

Các dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến hàng hải sản

100% vốn của nhà đầu tư

Tùy quy mô đầu tư của từng dự án

Theo khái toán của nhà đầu tư

Thị trấn Gành Hào,
huyện Đông Hải

- Sở Nông nghiệp và PTNT Bạc Liêu.
Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 0291.3823826; Fax: 0291.3823944 
E-mail: pkhsnnbl@gmail.com
- Ủy ban nhân dân huyện Đông Hải
Địa chỉ: Ấp III, Thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải
Điện thoại: 0291. 3844376; Fax: 0291. 3844376

II. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

8

Các dự án đầu tư  vào Khu nông nghiệp ứng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu  (nuôi tôm siêu thâm canh; sản xuất giống, thức ăn chất lượng cao; nhà máy chế biến thủy sản; các ngành công nghiệp phụ trợ…)

 Nhà nước đầu tư 564,61 tỷ đồng; vốn còn lại do nhà đầu tư trực tiếp đầu tư

Xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, cấp thoát nước, khu thí nghiệm, trình diễn, khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nhà máy chế biến tôm…; diện tích 418,91ha (đất sạch, quy hoạch chuyên sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao)

3.217,75 (vốn Nhà nước 564,61; vốn doanh nghiệp, vốn liên kết, vốn vay:2.653,14)

Xã Hiệp Thành,
 thành phố Bạc Liêu,
 tỉnh Bạc Liêu

Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu.
Địa chỉ: Số 41, lô C, Trung tâm thương mại, khóm 1, Phường 3, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
ĐT: 02913.888858

9

Các dự án đầu tư sản xuất giống thủy sản đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

100% vốn của nhà đầu tư

Xây dựng cơ sở hạ tầng, khu sản xuất giống thủy sản đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; Xã Vĩnh Thịnh 93ha, xã Long Điền Tây 150ha (đất quy hoạch vùng sản xuất giống thủy sản tập trung)

200

Xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình và xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải

- Sở Nông nghiệp và PTNT Bạc Liêu.
Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 0291.3823826; Fax: 0291.3823944 
E-mail: pkhsnnbl@gmail.com
- Ủy ban nhân dân huyện Đông Hải
Địa chỉ: Ấp III, Thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3844376; Fax: 0291. 3844376

10

Dự án đầu tư khu dịch vụ hậu cần nghề cá tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải và tại thành phố Bạc Liêu

100% vốn của nhà đầu tư

Xây dựng khu dịch vụ hậu cần nghề cá 150ha, gồm các khâu: Chế biến hải sản, đóng và sửa chữa tàu thuyền; sản xuất và cung ứng vật tư khai thác thủy sản...

300-400

Thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải và TP Bạc Liêu.

- Sở Nông nghiệp và PTNT Bạc Liêu.
Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 0291.3823826; Fax: 0291.3823944 
E-mail: pkhsnnbl@gmail.com
- Ủy ban nhân dân huyện Đông Hải
Địa chỉ: Ấp III, Thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải
Điện thoại: 0291. 3844376; Fax: 0291. 3844376

11

Các dự án hợp tác liên kết sản xuất lúa chất lượng cao gắn với chế biến xuất khẩu lúa, gạo, xây dựng cánh đồng lớn

100% vốn của nhà đầu tư

Diện tích cho 01 cánh đồng lớn tối thiểu 300 ha; 54.000ha, thuộc tiểu vùng giữ ngọt ổn định của tỉnh

25 triệu đồng/ha

Tiểu vùng ngọt ổn định của tỉnh Bạc Liêu

Sở Nông nghiệp và PTNT Bạc Liêu.
Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 0291.3823826; Fax: 0291.3823944 
E-mail: pkhsnnbl@gmail.com

12

Đầu tư các khu nuôi tôm sạch; tôm sinh thái; tôm công nghệ cao.

100% vốn của nhà đầu tư

 

750

Vùng nuôi tôm theo mô hình sinh thái ở các huyện Đông Hải, Hòa Bình và khu vực rừng phòng hộ ven biển Đông có khả năng sản xuất mô hình nuôi tôm sạch, nuôi tôm sinh thái

- Sở Nông nghiệp và PTNT Bạc Liêu.
Địa chỉ: Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 0291.3823826; Fax: 0291.3823944 
E-mail: pkhsnnbl@gmail.com
- Ủy ban nhân dân huyện Đông Hải
Địa chỉ: Ấp III, Thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3844376; Fax: 0291. 3844376

13

Đầu tư khu nuôi tôm công nghệ cao

100% vốn của nhà đầu tư

17,1 ha

Theo khái toán của nhà đầu tư

Ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu

Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu
Địa chỉ: đường 30/4 – phường 3 – thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3827530

14

Dự án nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao

100% vốn của nhà đầu tư

14 ha

Theo khái toán của nhà đầu tư

Xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu

Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu
Địa chỉ: đường 30/4 – phường 3 – thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3827530

15

Dự án nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao

100% vốn của nhà đầu tư

13,5 ha

Theo khái toán của nhà đầu tư

Khóm Bờ Tây, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu

Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu
Địa chỉ: đường 30/4 – phường 3 – thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3827530

16

Dự án nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao

100% vốn của nhà đầu tư

18,7 ha

Theo khái toán của nhà đầu tư

Ấp Biển Tây A, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu

Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu

Địa chỉ: đường 30/4 – phường 3 – thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3827530

17

Xây dựng Vùng sản xuất tôm giống tập trung

100% vốn của nhà đầu tư

150 ha

93

Ấp Gò Cát, xã Điền Hải (giữa Đê Trường  Sơn và Đê Biển Đông)

Ủy ban nhân dân huyện Đông Hải
Địa chỉ: Ấp III, Thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải.
Điện thoại: 0291. 3844376; Fax: 0291. 3844376

18

Dự án đầu tư lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung huyện Hòa Bình

100% vốn của nhà đầu tư

Tùy theo quy mô đầu tư

Theo khái toán của nhà đầu tư

Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Ủy ban nhân dân huyện Hòa Bình
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3880333; Fax: 0291. 3880542

III. LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI - NHÀ Ở

19

Xây dựng Chợ đầu mối thủy sản Vĩnh Phú Tây

100% vốn của nhà đầu tư

2 ha (đất do các hộ dân quản lý,
đất thương mại)

73

Ấp Bình Thạnh,
xã Vĩnh Phú Tây

Ủy ban nhân dân huyện Phước Long
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long
Điện thoại: 0291. 3864280

20

Xây dựng Chợ đầu mối nông sản Bạc Liêu

100% vốn của nhà đầu tư

1,8 ha

73

Phường 5, TP Bạc Liêu

Sở Công Thương Bạc Liêu
Địa chỉ: Khu hành chính tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu;
ĐT: 0291.3823848; Fax: 0291.3824890;
E-mail: sctbl@yahoo.com.vn

21

Xây dựng chợ đầu mối thủy sản Chủ Chí

100% vốn của nhà đầu tư

2 ha (đất không sạch,
đất thương mại)

73

Ấp 4, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long

Sở Công Thương Bạc Liêu
Địa chỉ: Khu hành chính tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
ĐT: 0291.3823848; Fax: 0291.3824890;
E-mail: sctbl@yahoo.com.vn

22

Xây dựng Chợ Hưng Thành

100% vốn của nhà đầu tư

5 ha (đất ở, đất trồng cây lâu năm)

30

Ấp Gia Hội,
xã Hưng Thành

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi
Địa chỉ: Khu hành chính huyện, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 02913.735111

23

Xây dựng Chợ trung tâm thương mại Phó Sinh

100% vốn của nhà đầu tư

1 ha (Chưa GPMB, quy hoạch sử dụng đất xây dựng chợ)

85

Ấp Phước Thành,
xã Phước Long

Ủy ban nhân dân huyện Phước Long
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long
Điện thoại: 0291. 3864280

24

Xây dựng Chợ Trung tâm thương mại Chủ Chí

100% vốn của nhà đầu tư

2 ha (Chưa GPMB, quy hoạch sử dụng đất xây dựng chợ)

86

Ấp 4, xã Phong Thạnh Tây

Ủy ban nhân dân huyện Phước Long
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long
Điện thoại: 0291. 3864280

25

Xây dựng chợ kết hợp nhà ở thương mại (Chợ Trung tâm xã, Trung tâm thương mại, Khu dân cư thương mại) xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi

100% vốn của nhà đầu tư

1,5128 ha

Theo khái toán của nhà đầu tư

Xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi
Địa chỉ: Khu hành chính huyện, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 02913.735111

26

Xây dựng chợ kết hợp nhà ở thương mại (Chợ Trung tâm xã, Trung tâm thương mại, Khu dân cư thương mại) xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi

100% vốn của nhà đầu tư

1,089 ha

Theo khái toán của nhà đầu tư

Xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi
Địa chỉ: Khu hành chính huyện, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 02913.735111

27

Xây dựng Chợ kết hợp nhà ở thương mại Trung tâm xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi

100% vốn của nhà đầu tư

12,5 ha

Theo khái toán của nhà đầu tư

Xã Châu Hưng A,
 huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi
Địa chỉ: Khu hành chính huyện, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 02913.735111

28

Khu Tổ hợp khách sạn - thương mại dịch vụ - căn hộ cao cấp và nhà phố

100% vốn của nhà đầu tư

Khoảng 1,05ha

Theo khái toán của nhà đầu tư

Tiếp giáp với đường Trần Huỳnh và Lê Duẩn
(Phường 1, TP Bạc Liêu).

Sở Xây dựng Bạc Liêu.
Địa chỉ: Khu hành chính tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, P1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
ĐT: 0291.3823824; Fax: 0291.3823822
Email: sxd@baclieu.gov.vn

29

Khu Trung tâm Tài chính - Thương mại - Dịch vụ Bạc Liêu

100% vốn của nhà đầu tư

Khoảng 0,90 ha

Theo khái toán của nhà đầu tư

Tiếp giáp với các tuyến đường: Trần Phú, Hai Bà Trưng, Hà Huy Tập và 30 Tháng 4 (Phường 3, thành phố Bạc Liêu).

Sở Xây dựng Bạc Liêu.
Địa chỉ: Khu hành chính tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, P1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
ĐT: 0291.3823824; Fax: 0291.3823822
Email: sxd@baclieu.gov.vn

30

Xây dựng trung tâm thương mại kết hợp nhà ở thương mại

100% vốn của nhà đầu tư

0,4 ha

Theo khái toán của nhà đầu tư

Xã Vĩnh Bình

Ủy ban nhân dân huyện Hòa Bình
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3880333; Fax: 0291. 3880542

31

Xây dựng Khu nhà ở thương mại thị xã Giá Rai (Trung tâm dạy nghề cũ)

100% vốn của nhà đầu tư

0,29 ha (đất Nhà nước quản lý)

Theo khái toán của nhà đầu tư

Khóm 1, Phường 1,
thị xã Giá Rai

Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai
Địa chỉ: QL1A, Khóm 1, Phường 1, thị xã Giá Rai;
ĐT: 0291.3849499

32

Xây dựng nhà ở thương mại

100% vốn của nhà đầu tư

1.000 m2

Theo khái toán của nhà đầu tư

Xã Vĩnh Mỹ B,
huyện Hòa Bình

Ủy ban nhân dân huyện Hòa Bình
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3880333; Fax: 0291. 3880542

33

Xây dựng nhà ở thương mại ấp Trà Ban 1

100% vốn của nhà đầu tư

06 ha (đất lúa)

Theo khái toán của nhà đầu tư

Xã Châu Hưng A,
 huyện Vĩnh Lợi

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi
Địa chỉ: Khu hành chính huyện, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 02913.735111

34

Xây dựng nhà ở thương mại ấp Tân Tạo

100% vốn của nhà đầu tư

09 ha (đất lúa)

Theo khái toán của nhà đầu tư

TT Châu Hưng,
huyện Vĩnh Lợi

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi
Địa chỉ: Khu hành chính huyện, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 02913.735111

35

Khu nhà phố thương mại (khu đất chợ cũ Hộ Phòng)

100% vốn của
nhà đầu tư

0,0709 ha

100

Khóm 2, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai

Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai
Địa chỉ: QL1A, khóm 1, phường 1, thị xã Giá Rai;
ĐT: 0291.3849499

36

Dự án xây dựng khu nhà ở thương mại (Khu đất Trụ sở UBND phường Hộ Phòng cũ)

100% vốn của nhà đầu tư

khoảng 0,154 ha

Theo khái toán của nhà đầu tư

Khóm 1, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai

Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai
Địa chỉ: QL1A, Khóm 1, Phường 1, thị xã Giá Rai
ĐT: 0291.3849499

37

Khu dân cư Vĩnh Trạch Đông

100% vốn của nhà đầu tư

Khoảng 36,67 ha

Theo khái toán của nhà đầu tư

Xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu

Sở Xây dựng Bạc Liêu.
Địa chỉ: Khu hành chính tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, P1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
ĐT: 0291.3823824; Fax: 0291.3823822
Email: sxd@baclieu.gov.vn

38

Khu dân cư phía Đông đường Nguyễn Đình Chiểu

100% vốn của nhà đầu tư

Khoảng 6,24 ha

Theo khái toán của nhà đầu tư

Phía Đông đường Nguyễn Đình Chiểu (Khu Sở Thủy lợi cũ - Phường 7, thành phố Bạc Liêu).

Sở Xây dựng Bạc Liêu.
Địa chỉ: Khu hành chính tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, P1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
ĐT: 0291.3823824; Fax: 0291.3823822
Email: sxd@baclieu.gov.vn

39

Khu dân cư phía Tây đường Nguyễn Đình Chiểu

100% vốn của nhà đầu tư

Khoảng 4,90 ha

Theo khái toán của nhà đầu tư

Phía Tây đường Nguyễn Đình Chiểu (phía sau Coop Mart Bạc Liêu - Phường 7, thành phố Bạc Liêu).

Sở Xây dựng Bạc Liêu.
Địa chỉ: Khu hành chính tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, P1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
ĐT: 0291.3823824; Fax: 0291.3823822
Email: sxd@baclieu.gov.vn

40

Khu dân cư phía Bắc đường 23 tháng 8

100% vốn của nhà đầu tư

Khoảng 106,53 ha.

Theo khái toán của nhà đầu tư

Phía Bắc đường 23 tháng 8 (Phường 7 và Phường 8, thành phố Bạc Liêu)

Sở Xây dựng Bạc Liêu.
Địa chỉ: Khu hành chính tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, P1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
ĐT: 0291.3823824; Fax: 0291.3823822
Email: sxd@baclieu.gov.vn

41

Khu dân cư hai bên Quốc lộ 1A - khu 1

100% vốn của nhà đầu tư

Khoảng 60 ha.

Theo khái toán của nhà đầu tư

Dọc hai bên Quốc lộ 1A, đoạn từ cầu Trà Khứa 1 đến cầu Trà Khứa 2 (Phường 8, thành phố Bạc Liêu)

Sở Xây dựng Bạc Liêu.
Địa chỉ: Khu hành chính tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, P1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
ĐT: 0291.3823824; Fax: 0291.3823822
Email: sxd@baclieu.gov.vn

42

Khu dân cư hai bên Quốc lộ 1A - khu 2

100% vốn của nhà đầu tư

Khoảng 60 ha.

Theo khái toán của nhà đầu tư

Dọc hai bên Quốc lộ 1A, đoạn từ cầu Trà Khứa 2 đến giáp khu công nghiệp Trà Kha (Phường 8, thành phố Bạc Liêu).

Sở Xây dựng Bạc Liêu.
Địa chỉ: Khu hành chính tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, P1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
ĐT: 0291.3823824; Fax: 0291.3823822
Email: sxd@baclieu.gov.vn

43

Khu dân cư phía Bắc Quốc lộ 1A

100% vốn của nhà đầu tư

Khoảng 30 ha.

Theo khái toán của nhà đầu tư

Phía Bắc Quốc lộ 1A, đoạn từ cầu Khu công nghiệp Trà Kha đến cầu Dần Xây (Phường 8, TP Bạc Liêu).

Sở Xây dựng Bạc Liêu.
Địa chỉ: Khu hành chính tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, P1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
ĐT: 0291.3823824; Fax: 0291.3823822
Email: sxd@baclieu.gov.vn

44

Khu dân cư cao cấp phía Đông đường Bạch Đằng

100% vốn của nhà đầu tư

Khoảng 33,30 ha.

Theo khái toán của nhà đầu tư

Phía Đông đường Bạch Đằng (giáp ranh khu Thiền Viện Trúc Lâm -phường Nhà Mát,TP Bạc Liêu).

Sở Xây dựng Bạc Liêu.
Địa chỉ: Khu hành chính tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, P1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
ĐT: 0291.3823824; Fax: 0291.3823822
Email: sxd@baclieu.gov.vn

45

Xây dựng khu dân cư, chợ xã Phong Thạnh Tây (Khu đất Trụ sở UBND xã Phong Thạnh Tây cũ)

100% vốn của nhà đầu tư

0,87 ha

20

Ấp 3 xã Phong Thạnh Tây, thị xã Giá Rai

- Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai.
Địa chỉ: QL1A, Khóm 1, Phường 1, thị xã Giá Rai
ĐT: 0291.3849499
- Sở Xây dựng Bạc Liêu.
Địa chỉ: Khu hành chính tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
ĐT: 0291.3823824; Fax: 0291.3823822
Email: sxd@baclieu.gov.vn

46

Khu dân cư thương mại (Khu đất Trụ sở UBND xã Tân Phong cũ)

100% vốn của nhà đầu tư

0,157 ha (đất Nhà nước quản lý)

Theo khái toán của nhà đầu tư

ấp Khúc Tréo A, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai

Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai
Địa chỉ: QL1A, Khóm 1, Phường 1, thị xã Giá Rai;
ĐT: 0291.3849499

47

Khu đô thị Đông Trần Phú

100% vốn của nhà đầu tư

Khoảng 6,45 ha

Theo khái toán của nhà đầu tư

Phía Đông Trần Phú (phường 1 và phường 7, TP. Bạc Liêu)

Sở Xây dựng Bạc Liêu.
Địa chỉ: Khu hành chính tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, P1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
ĐT: 0291.3823824; Fax: 0291.3823822
Email: sxd@baclieu.gov.vn

48

Khu đô thị Tây Trần Phú

100% vốn của nhà đầu tư

Khoảng 6,71 ha

Theo khái toán của nhà đầu tư

Phía Tây Trần Phú (phường 7, TP. Bạc Liêu)

Sở Xây dựng Bạc Liêu.
Địa chỉ: Khu hành chính tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, P1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
ĐT: 0291.3823824; Fax: 0291.3823822
Email: sxd@baclieu.gov.vn

49

Khu đô thị mới phía Đông Nam khu Địa ốc

100% vốn của nhà đầu tư

Khoảng 20 ha

Theo khái toán của nhà đầu tư

Phía Đông Nam khu Địa ốc, tiếp giáp với đường Vành đai ngoài (Phường 1, thành phố Bạc Liêu).

Sở Xây dựng Bạc Liêu.
Địa chỉ: Khu hành chính tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, P1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
ĐT: 0291.3823824; Fax: 0291.3823822
Email: sxd@baclieu.gov.vn

50

Khu đô thị phía Đông Nam cầu Tôn Đức Thắng

100% vốn của nhà đầu tư

Khoảng 70 ha

Theo khái toán của nhà đầu tư

Phía Đông Nam cầu Tôn Đức Thắng (Phường 5, thành phố Bạc Liêu).

Sở Xây dựng Bạc Liêu.
Địa chỉ: Khu hành chính tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, P1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
ĐT: 0291.3823824; Fax: 0291.3823822
Email: sxd@baclieu.gov.vn

51

Khu đô thị phía Nam đường Nguyễn Thị Minh Khai

100% vốn của nhà đầu tư

Khoảng 60 ha.

Theo khái toán của nhà đầu tư

Phía Nam đường Quốc lộ 91C - Nguyễn Thị Minh Khai (Phường 5, thành phố Bạc Liêu).

Sở Xây dựng Bạc Liêu.
Địa chỉ: Khu hành chính tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, P1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
ĐT: 0291.3823824; Fax: 0291.3823822
Email: sxd@baclieu.gov.vn

52

Khu đô thị mới Bạc Liêu

100% vốn của nhà đầu tư

khoảng 23,5 ha

Theo khái toán của nhà đầu tư

Phường 2, TP Bạc Liêu

Sở Xây dựng Bạc Liêu.
Địa chỉ: Khu hành chính tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, P1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
ĐT: 0291.3823824; Fax: 0291.3823822
Email: sxd@baclieu.gov.vn

53

Khu đô thị mới Phường 5 - phường Nhà Mát

100% vốn của nhà đầu tư

Khoảng 37 ha

Theo khái toán của nhà đầu tư

Phường 5, phường Nhà Mát, xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu.

Sở Xây dựng Bạc Liêu.
Địa chỉ: Khu hành chính tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, P1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
ĐT: 0291.3823824; Fax: 0291.3823822
Email: sxd@baclieu.gov.vn

54

Khu đô thị mới phía Đông đường Vành đai trong - khu 1

100% vốn của nhà đầu tư

Khoảng 133 ha

Theo khái toán của nhà đầu tư

Tiếp giáp sông Bạc Liêu - Cà Mau, đường Vành đai trong và đường Trần Huỳnh nối dài (Phường 8, TP Bạc Liêu).

Sở Xây dựng Bạc Liêu.
Địa chỉ: Khu hành chính tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, P1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
ĐT: 0291.3823824; Fax: 0291.3823822
Email: sxd@baclieu.gov.vn

55

Khu đô thị mới phía Đông đường Vành đai trong – khu 2

100% vốn của nhà đầu tư

Khoảng 225 ha

Theo khái toán của nhà đầu tư

Tiếp giáp sông Bạc Liêu - Cà Mau, kênh Giồng Me, đường Vành đai trong và đường Trần Huỳnh nối dài (Phường 2 và Phường 8, TP Bạc Liêu).

Sở Xây dựng Bạc Liêu.
Địa chỉ: Khu hành chính tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, P1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
ĐT: 0291.3823824; Fax: 0291.3823822
Email: sxd@baclieu.gov.vn

56

Khu đô thị đường dẫn phía Nam cầu Tôn Đức Thắng

100% vốn của nhà đầu tư

Khoảng 25,18 ha

Theo khái toán của nhà đầu tư

Dọc hai bên đường dẫn phía Nam cầu Tôn Đức Thắng (Phường 5, TP Bạc Liêu).

Sở Xây dựng Bạc Liêu.
Địa chỉ: Khu hành chính tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, P1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
ĐT: 0291.3823824; Fax: 0291.3823822
Email: sxd@baclieu.gov.vn

57

Khu đô thị mới Hồ Điều hòa (mở rộng về phía đường Cách Mạng)

100% vốn của nhà đầu tư

Khoảng 13 ha

Theo khái toán của nhà đầu tư

Tiếp giáp phía Đông khu hành chính tỉnh (Phường 1, thành phố Bạc Liêu).

Sở Xây dựng Bạc Liêu.
Địa chỉ: Khu hành chính tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, P1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
ĐT: 0291.3823824; Fax: 0291.3823822
Email: sxd@baclieu.gov.vn

58

Khu chỉnh trang đô thị ven sông phía Tây cầu Võ Thị Sáu

100% vốn của nhà đầu tư

Khoảng 0,69 ha, sau khi trừ ranh giới dự án kè hai bên bờ sông Bạc Liêu

Theo khái toán của nhà đầu tư

Tiếp giáp với đường Nguyễn Huệ và Điện Biên Phủ (Phường 3, thành phố Bạc Liêu).

Sở Xây dựng Bạc Liêu.
Địa chỉ: Khu hành chính tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, P1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
ĐT: 0291.3823824; Fax: 0291.3823822
Email: sxd@baclieu.gov.vn

59

Khu đô thị du lịch sinh thái hỗn hợp

100% vốn của nhà đầu tư

Khoảng 419,57 ha.

Theo khái toán của nhà đầu tư

Phía Bắc đường Hoàng Sa (xã Hiệp Thành và xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu).

Sở Xây dựng Bạc Liêu.
Địa chỉ: Khu hành chính tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, P1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
ĐT: 0291.3823824; Fax: 0291.3823822
Email: sxd@baclieu.gov.vn

60

Khu đô thị mới kết hợp công viên phường 5

100% vốn của nhà đầu tư

Khoảng 44,16 ha

Theo khái toán của nhà đầu tư

Phường 5, phường Nhà Mát, xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu

Sở Xây dựng Bạc Liêu.
Địa chỉ: Khu hành chính tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, P1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
ĐT: 0291.3823824; Fax: 0291.3823822
Email: sxd@baclieu.gov.vn

61

Khu đô thị mới kết hợp nghĩ dưỡng phường 5

100% vốn của nhà đầu tư

Khoảng 44,33 ha

Theo khái toán của nhà đầu tư

Phường 5, thành phố Bạc Liêu

Sở Xây dựng Bạc Liêu.
Địa chỉ: Khu hành chính tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, P1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
ĐT: 0291.3823824; Fax: 0291.3823822
Email: sxd@baclieu.gov.vn

62

Khu đô thị mới kết hợp y tế và công viên cây xanh Phường 5

100% vốn của nhà đầu tư

Khoảng 29,61 ha

Theo khái toán của nhà đầu tư

Phường 5, thành phố Bạc Liêu

Sở Xây dựng Bạc Liêu.
Địa chỉ: Khu hành chính tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, P1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
ĐT: 0291.3823824; Fax: 0291.3823822
Email: sxd@baclieu.gov.vn

63

Khu đô thị mới kết hợp thể dục thể thao Phường 5

100% vốn của nhà đầu tư

Khoảng 34,90 ha

Theo khái toán của nhà đầu tư

Phường 5, thành phố Bạc Liêu

Sở Xây dựng Bạc Liêu.
Địa chỉ: Khu hành chính tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, P1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
ĐT: 0291.3823824; Fax: 0291.3823822
Email: sxd@baclieu.gov.vn

64

Khu cao ốc phức hợp đường Bà Triệu - Võ Thị Sáu

100% vốn của nhà đầu tư

Khoảng 0,19 ha

Theo khái toán của nhà đầu tư

Tiếp giáp với các tuyến đường: Bà Triệu, Võ Thị Sáu và 30 Tháng 4 (Phường 3, thành phố Bạc Liêu).

Sở Xây dựng Bạc Liêu.
Địa chỉ: Khu hành chính tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, P1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
ĐT: 0291.3823824; Fax: 0291.3823822
Email: sxd@baclieu.gov.vn

65

Khu nhà ở (Khu đất Hội Chữ thập đỏ cũ và Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội cũ)

100% vốn của
nhà đầu tư

0,07 ha
(đất Nhà nước quản lý)

30

Khóm 2, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai

Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai
Địa chỉ: QL1A, khóm 1, phường 1, thị xã Giá Rai;
ĐT: 0291.3849499

66

Khu nhà ở xã hội ấp Thông Lưu B, thị trấn Châu Hưng (mở rộng)

100% vốn của nhà đầu tư

06 ha (đất lúa)

Theo khái toán của nhà đầu tư

TT Châu Hưng,
 huyện Vĩnh Lợi

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi
Địa chỉ: Khu hành chính huyện, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 02913.735111

67

Khu nhà ở du lịch Giác Hoa

100% vốn của nhà đầu tư

09 ha (đất lúa)

120

Ấp Xóm Lớn, TT Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi
Địa chỉ: Khu hành chính huyện, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 02913.735111

68

Nhà ở kết hợp công viên cây xanh Hiệp Thành

100% vốn của nhà đầu tư

Khoảng 43,38 ha

Theo khái toán của nhà đầu tư

xã Hiệp Thành, xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu.

Sở Xây dựng Bạc Liêu.
Địa chỉ: Khu hành chính tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, P1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
ĐT: 0291.3823824; Fax: 0291.3823822
Email: sxd@baclieu.gov.vn

69

Nhà ở mật độ cao Hiệp Thành - Vĩnh Trạch Đông

100% vốn của nhà đầu tư

Khoảng 38,63 ha

Theo khái toán của nhà đầu tư

xã Hiệp Thành, xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu

Sở Xây dựng Bạc Liêu.
Địa chỉ: Khu hành chính tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, P1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
ĐT: 0291.3823824; Fax: 0291.3823822
Email: sxd@baclieu.gov.vn

70

Nhà ở kết hợp quảng trường Vĩnh Trạch Đông

100% vốn của nhà đầu tư

Khoảng 33,77 ha

Theo khái toán của nhà đầu tư

Xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu

Sở Xây dựng Bạc Liêu.
Địa chỉ: Khu hành chính tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, P1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
ĐT: 0291.3823824; Fax: 0291.3823822
Email: sxd@baclieu.gov.vn

71

Nhà ở kết hợp sinh thái Vĩnh Trạch Đông

100% vốn của nhà đầu tư

Khoảng 46,22 ha

Theo khái toán của nhà đầu tư

Xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu

Sở Xây dựng Bạc Liêu.
Địa chỉ: Khu hành chính tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, P1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
ĐT: 0291.3823824; Fax: 0291.3823822
Email: sxd@baclieu.gov.vn

72

Nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ Vĩnh Trạch Đông

100% vốn của nhà đầu tư

Khoảng 43,38 ha

Theo khái toán của nhà đầu tư

Xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu

Sở Xây dựng Bạc Liêu.
Địa chỉ: Khu hành chính tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, P1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
ĐT: 0291.3823824; Fax: 0291.3823822
Email: sxd@baclieu.gov.vn

73

Nhà ở kết hợp công viên cây xanh Vĩnh Trạch Đông

100% vốn của nhà đầu tư

Khoảng 47,34

Theo khái toán của nhà đầu tư

Xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu

Sở Xây dựng Bạc Liêu.
Địa chỉ: Khu hành chính tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, P1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
ĐT: 0291.3823824; Fax: 0291.3823822
Email: sxd@baclieu.gov.vn

74

Khu nhà liên kế xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi

100% vốn của nhà đầu tư

1,0308 ha

Theo khái toán của nhà đầu tư

Xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi
Địa chỉ: Khu hành chính huyện, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 02913.735111

75

Khu nhà liên kế xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi

100% vốn của nhà đầu tư

1,0591 ha

Theo khái toán của nhà đầu tư

Xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi
Địa chỉ: Khu hành chính huyện, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 02913.735111

76

Khu nhà vườn ấp Xẻo Chích, Thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi

100% vốn của nhà đầu tư

1,6801 ha

148.487

Ấp Xẻo Chích, TT. Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi
Địa chỉ: Khu hành chính huyện, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 02913.735111

77

Khu nhà vườn (Biệt thự) xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi

100% vốn của nhà đầu tư

0,832 ha

Theo khái toán của nhà đầu tư

Xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi
Địa chỉ: Khu hành chính huyện, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 02913.735111

78

Khu nhà vườn (Biệt thự) xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi

100% vốn của nhà đầu tư

2,2043 ha

Theo khái toán của nhà đầu tư

Xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi
Địa chỉ: Khu hành chính huyện, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 02913.735111

79

Khu nhà kết hợp thương mại - Dịch vụ

100% vốn của nhà đầu tư

0,9928 ha

Theo khái toán của nhà đầu tư

Xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi
Địa chỉ: Khu hành chính huyện, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 02913.735111

80

Nhà ở thương mại, nhà ở cho người thu nhập thấp

100% vốn của nhà đầu tư

Tùy theo quy mô đầu tư

Theo khái toán của nhà đầu tư

Ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh huyện Hòa Binh

Ủy ban nhân dân huyện Hòa Bình
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3880333; Fax: 0291. 3880542

81

Nhà ở cho người thu nhập thấp

100% vốn của nhà đầu tư

8 ha

Theo khái toán của nhà đầu tư

Ấp thị trấn B, Cái Tràm, thị trấn Hòa Bình

Ủy ban nhân dân huyện Hòa Bình
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3880333; Fax: 0291. 3880542

82

Nhà ở thu nhập thấp

100% vốn của nhà đầu tư

3,7 ha (Chưa GPMB, quy hoạch sử dụng đất xây dựng nhà ở)

50

Ấp Phước Thuận 1,
 Thị trấn Phước Long

Ủy ban nhân dân huyện Phước Long
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long
Điện thoại: 0291. 3864280

83

 Khu tái định cư Bến Đá

100% vốn của nhà đầu tư

Khoảng 1,0 ha (đất Nhà nước quản lý)

19,85

Khóm 5, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai

Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai
Địa chỉ: QL1A, Khóm 1, Phường 1, thị xã Giá Rai;
ĐT: 0291.3849499

84

Khu tái định cư huyện Vĩnh Lợi

100% vốn của nhà đầu tư

0,49 ha (đất lúa)

150

Ấp Thông Lưu B,
TT Châu Hưng

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi
Địa chỉ: Khu hành chính huyện, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 02913.735111

IV. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

85

Khu du lịch văn hoá và resort nghĩ dưỡng

100% vốn của nhà đầu tư

110 ha

500

Phường Nhà Mát,
TP. Bạc Liêu

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 16, Hùng Vương, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu;
ĐT: 0291.3953206; Fax: 0291.3956008;
E-mail: svhtt@baclieu.gov.vn

86

Khu văn hóa đa năng ngoài công lập Hòa Bình

100% vốn của nhà đầu tư

0,65 ha

30

Ấp Thị Trấn A, Thị Trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình

Ủy ban nhân dân huyện Hòa Bình
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3880333; Fax: 0291. 3880542

87

Dự án đầu tư tuyến phố đi bộ đường Điện Biên Phủ gắn với mô hình văn hóa 3 dân tộc và nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, phường 3, thành phố Bạc Liêu.

100% vốn của nhà đầu tư

Chiều dài tuyến 1.300m; 350 gian hàng

27

Khu vực kè Điện Biên Phủ, Phường 3, TP. Bạc Liêu

Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu
Địa chỉ: đường 30/4 , Phường 3, thành phố Bạc iêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3827530

88

Xây dựng cầu dẫn bến tàu du lịch Bạc Liêu - Côn Đảo và khu cảnh quan nhân tạo trên biển Bạc Liêu

100% vốn của nhà đầu tư

5 ha

Theo khái toán của nhà đầu tư

Phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 16, Hùng Vương, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu;
ĐT: 0291.3953206; Fax: 0291.3956008;
E-mail: svhtt@baclieu.gov.vn

89

Cầu dẫn và khu cảnh quan nhân tạo trên biển Bạc Liêu

100% vốn của nhà đầu tư

1,5 ha

100

Phường Nhà Mát,
thành phố Bạc Liêu

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 16, Hùng Vương, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu;
ĐT: 0291.3953206; Fax: 0291.3956008;
E-mail: svhtt@baclieu.gov.vn

90

Dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái

100% vốn của nhà đầu tư

10 ha

theo khái toán của nhà đầu tư

Ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh huyện Hòa Binh

Ủy ban nhân dân huyện Hòa Bình
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3880333; Fax: 0291.3880542

91

Đầu tư điểm du lịch sinh thái cửa biển Gành Hào và gắn với du lịch tâm linh khu Lăng Ông Nam Hải

100% vốn của nhà đầu tư

84 ha

250

Thị trấn Gành Hào,
 huyện Đông Hải

Ủy ban nhân dân huyện Đông Hải
Địa chỉ: Ấp III, Thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải
Điện thoại: 0291. 3844376; Fax: 0291. 3844376

92

Dự án đầu tư hệ thống xe điện du lịch đi đến các điểm du lịch trên địa bàn nội ô thành phố.

100% vốn của nhà đầu tư

50 chiếc

34

Thành phố Bạc Liêu

Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu
Địa chỉ: đường 30/4 – phường 3 – thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3827530

93

Dự án đầu tư xây dựng điểm du lịch, dịch vụ khu Tắc Sậy

100% vốn của nhà đầu tư

21 ha

500

Xã Tân Phong,
thị xã Giá Rai

- Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 16, Hùng Vương, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu;
ĐT: 0291.3953206; Fax: 0291.3956008;
E-mail: svhtt@baclieu.gov.vn
- Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai
Địa chỉ: QL1A, khóm 1, phường 1, thị xã Giá Rai
ĐT: 0291.3849499

94

Dự án đầu tư tuyến du lịch sinh thái ven biển Bạc Liêu

100% vốn của nhà đầu tư

80 ha

100

Dọc theo tuyến bờ biển từ Phường Nhà Mát đến thị trấn Gành Hào

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 16, Hùng Vương, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu;
ĐT: 0291.3953206; Fax: 0291.3956008;
E-mail: svhtt@baclieu.gov.vn

95

Đầu tư điểm du lịch sinh thái vườn cò Phước Long.

100% vốn của nhà đầu tư

6 ha

10

Ấp Long Hòa, thị trấn Phước Long

Ủy ban nhân dân huyện Phước Long
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long
Điện thoại: 0291. 3864280

96

Dự án đầu tư khu du lịch sinh thái vườn chim Bạc Liêu

100% vốn của nhà đầu tư

03 ha

25

Phường Nhà Mát,
TP. Bạc Liêu

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 16, Hùng Vương, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu;
ĐT: 0291.3953206; Fax: 0291.3956008;
E-mail: svhtt@baclieu.gov.vn

97

Khu Du lịch sinh thái Tháp Cổ

100% vốn của nhà đầu tư

02 ha (đất lúa)

50

Ấp Mỹ Trinh,
xã Vĩnh Hưng A

UBND huyện Vĩnh Lợi
Địa chỉ: Khu hành chính huyện, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 02913.735111

98

Điểm du lịch sinh thái vườn chim Lập Điền

100% vốn của nhà đầu tư

25,5493 ha

35

Vườn chim ấp Lập Điền, xã Long Điền Tây (17ha); Vườn chin ấp Lung Lá, xã An Trạch (3,5 ha).

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 16, Hùng Vương, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu;
ĐT: 0291.3953206; Fax: 0291.3956008;
E-mail: svhtt@baclieu.gov.vn

99

Khu thể thao huyện Vĩnh Lợi

100% vốn của nhà đầu tư

01 ha (đất lúa)

45

Lô 22, đường QH04, ấp
Xẻo Chích, TT Châu Hưng

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi
Địa chỉ: Khu hành chính huyện, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 02913.735111

V. LĨNH VỰC KẾT CẤU HẠ TẦNG

100

Đầu tư xây dựng cảng  Bạc Liêu

PPP

Cảng tổng hợp địa phương (loại II), tiếp nhận tàu có trọng tải 5-10 nghìn DWT;diện tích 9.4 ha

2.000

Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải  tỉnh Bạc Liêu

Sở Giao thông vận tải Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 09 Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 0291.3823 867; Fax: 0291.3826 837

101

Dự án Cảng biển Bạc Liêu (nước sâu)

100% vốn của nhà đầu tư

Tiếp nhận được tàu có trọng tải lên đến 10.000 DWT

70.000

Ngoài khơi bờ biển
 tỉnh Bạc Liêu

- Sở Giao thông vận tải Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 09 Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 0291.3823 867; Fax: 0291.3826 837
- Ủy ban nhân dân huyện Đông Hải
Địa chỉ: Ấp III, Thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải
Điện thoại: 0291. 3844376; Fax: 0291. 3844376

102

Khu bến cảng và bãi chứa vật liệu xây dựng

100% vốn của nhà đầu tư

 5,5 ha

Theo khái toán của nhà đầu tư

Khóm 1 phường  Hộ Phòng và ấp 3 xã Phong Thạnh A,  thị xã Giá Rai

- Sở Giao thông vận tải Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 09 Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 0291.3823 867; Fax: 0291.3826 837
- Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai
Địa chỉ: QL1A, Khóm 1, Phường 1, thị xã Giá Rai
ĐT: 0291.3849499

103

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Láng Trâm

100% vốn nhà đầu tư

103,53 ha, trong đó:
KCN: 94,19 ha; Khu tái định cư và nhà ở công nhân: 9,34 ha

899,12

Xã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp
Địa chỉ: Số 48, Bà Triệu, Phường 3, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu;
ĐT: 0291.3957697; Fax:0291.3954694;
E-mail: bqlckcn@baclieu.gov.vn
- Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai
Địa chỉ: QL1A, Khóm 1, Phường 1, thị xã Giá Rai
ĐT: 0291.3849499

104

Dự án đầu tư hạ tầng
cụm công nghiệp Vĩnh Mỹ

100 %
vốn nhà
đầu tư

30 ha
(đất không sạch,
đất công nghiệp)

150

Xã Vĩnh Mỹ B,
 huyện Hòa Bình

Ủy ban nhân dân huyện Hòa Bình
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3880333; Fax: 0291. 3880542

105

Dự án đầu tư hạ tầng
cụm công nghiệp Vĩnh Lợi

100 %
vốn nhà
đầu tư

50 ha
(đất không sạch,
đất công nghiệp)

175

Xã Hưng Thành, Hưng
Hội - huyện Vĩnh Lợi

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi
Địa chỉ: Khu hành chính huyện, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 02913.735111

106

Đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Chủ Chí

100% vốn của nhà đầu tư

30 ha
(đất không sạch,
đất công nghiệp)

300 (Vốn Nhà nước: 150; Vốn nhà đầu tư: 150)

Ấp 12 - Xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Ủy ban nhân dân huyện Phước Long
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long
Điện thoại: 0291. 3864280

107

Đầu tư khu neo đậu tàu tránh, trú bão Gành Hào

100% vốn của nhà đầu tư

250 chiếc

60

Thị trấn Gành Hào

Ủy ban nhân dân huyện Đông Hải
Địa chỉ: Ấp III, Thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3844376
Fax: 0291. 3844376

108

Xây dựng cầu Bạc Liêu 5 và đường Trần Huỳnh nối dài

PPP

cầu dài 400 m, đường đô thị thiết kế 12T; diện tích 10,1 ha

201.168

Từ cuối đường Trần Huỳnh qua kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau, phường 3 và phường 8, thành phố Bạc Liêu

Sở Giao thông vận tải Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 09 Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 0291.3823 867; Fax: 0291.3826 837

109

Xây dựng cầu Hưng Thành

PPP

Chiều dài cầu 50 m, khổ cầu 7 m; diện tích 0,5 ha

Theo khái toán của nhà đầu tư

Trên tuyến DT. 976 Bạc Liêu - Hưng Thành

Sở Giao thông vận tải Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 09 Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 0291.3823 867; Fax: 0291.3826 837

110

Dự án xây dựng cầu Phong Thạnh - Phong Tân

PPP

6 ha

Theo khái toán của nhà đầu tư

Ấp 19, xã Phong Thạnh, thị xã Giá Rai


- Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai
Địa chỉ: QL1A, Khóm 1, Phường 1, thị xã Giá Rai;
ĐT: 0291.3849499- Sở Giao thông vận tải Bạc Liêu.
Địa chỉ: Khu hành chính tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TPBL, tỉnh Bạc Liêu.
ĐT: 0291.3823867
Fax: 0291.3826837

111

Xây dựng cầu Bạc Liêu 4 và đường từ cầu ra đê biển Đông

PPP

12 km; 46,2 ha

1.202

Điểm đầu Quốc lộ 1 A, Tp.Bạc Liêu; Điểm cuối đê biển thuộc xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình

Sở Giao thông vận tải Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 09 Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 0291.3823 867; Fax: 0291.3826 837

112

Đầu tư Cầu Tam Bô (nối liền xã Định Thành, huyện Đông
Hải với xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi)

PPP

Theo đề xuất của nhà đầu tư

Theo khái toán của nhà đầu tư

Huyện Đông Hải

Ủy ban nhân dân huyện Đông Hải
Địa chỉ: Ấp III, Thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3844376
Fax: 0291. 3844376

113

Đầu tư Cầu Vàm Xáng

PPP

Theo đề xuất của nhà đầu tư

Theo khái toán của nhà đầu tư

Huyện Đông Hải

Ủy ban nhân dân huyện Đông Hải
Địa chỉ: Ấp III, Thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3844376
Fax: 0291. 3844376

114

Dự án xây dựng cầu Xóm Lung và tuyến đường Xóm Lung - Cái Cùng (ĐT.979B)

PPP

Đường cấp IV mặt đường 7m, nền đường 9m, tổng chiều dài 13.5Km + 8 cầu, trong đó có 01 cầu lớn bắc qua kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau. Tải trọng thiết kế đường trục xe 10T, cầu HL 93, cống H30-XB80; diện tích 43,2 ha

610,3

Điểm đầu: Quốc lộ 1A; Điểm cuối đê biển thuộc xã Long Điền Đông, H.Đông Hải

- Sở Giao thông vận tải Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 09 Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 0291.3823 867; Fax: 0291.3826 837
- Ủy ban nhân dân huyện Đông Hải
Địa chỉ: Ấp III, Thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải
Điện thoại: 0291. 3844376; Fax: 0291. 3844376

115

Tuyến cầu Phước Long 2 - Kênh 750 - Vườn cò - Tý Liên

PPP

1,8 ha (Dài 1.500m, rộng 7m, cấp VI)

Theo khái toán của nhà đầu tư

Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long

Ủy ban nhân dân huyện Phước Long
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long
Điện thoại: 0291. 3864280

116

Xây dựng đường từ cầu Bạc Liêu 2 đến đê biển Bạc Liêu

PPP

12,9 ha

625

Điểm đầu phường 5, Tp.Bạc Liêu; Điểm cuối phường Nhà Mát, TP.Bạc Liêu

Sở Giao thông vận tải Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 09 Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 0291.3823 867; Fax: 0291.3826 837

117

Đường vành đai ngoài - thành phố Bạc Liêu

PPP

Chiều dài 15 km, 04 cầu; diện tích 65,9 ha

1.103

Từ điểm giao với QL 1A ở phía bắc cắt qua khu vực các Phường 7,1,5,2,8 và nối trở lại QL 1A phía bắc thành phố Bạc Liêu

Sở Giao thông vận tải Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 09 Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 0291.3823 867; Fax: 0291.3826 837

118

Đầu tư xây dựng đường về trung tâm xã Hưng Thành (Bạc Liêu - Hưng Thành)

PPP

Đường cấp III, cấp IV đồng bằng, tổng chiều dài tuyến 12,759km. Tải trọng thiết kế đường trục xe 10T, Bm =7.0m và 6,0m, Blề=2,5mx2, Bnền=12m. Riêng đoạn qua xã Hưng Thành thiết kế là đường đô thị với Bm=4,5mx2, Bdpc = 1,0m, Bvh=2,5mx2; diện tích 33,2 ha

251,05

Đường tỉnh (ĐT.976) Bạc Liêu - Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi

Sở Giao thông vận tải Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 09 Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 0291.3823 867; Fax: 0291.3826 837

119

Tuyến đường Hưng Phú - Phong Thạnh

PPP

13,5 ha (Dài 15.000 m, rộng 3,5m, cấp VI)

213

Xã Hưng Phú - Phong Thạnh

Ủy ban nhân dân huyện Phước Long
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long
Điện thoại: 0291. 3864280

120

Xây dựng bến xe khách tỉnh Bạc Liêu

PPP

Tổng diện tích của Bến là 10.000m2, trong đó, diện tích đỗ xe qua đêm là 4.200m2, diện tích đỗ xe cho các phương tiện khác là 1.400m2 và các công trình khác phục vụ cho hoạt động của bến như: Khu điều hành, nhà chờ, khu dịch vụ….

Theo khái toán của nhà đầu tư

Phường 7, TP. Bạc Liêu

Sở Giao thông vận tải Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 09 Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 0291.3823 867; Fax: 0291.3826 837

121

Bến xe chùa Hưng Thiện

100% vốn của nhà đầu tư

0,95 ha

20

Ấp Năm Căn, xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi
Địa chỉ: Khu hành chính huyện, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 02913.735111

122

Xây dựng Bến xe khách Gành Hào

PPP

Tổng diện tích của Bến là 5.000m2, trong đó, diện tích đỗ xe khách là 1.000m2, diện tích đỗ xe cho các phương tiện khác là 900m2 và các công trình khác phục vụ cho hoạt động của bến như: Khu điều hành, nhà chờ, khu dịch vụ….

Theo khái toán của nhà đầu tư

Thị trấn Gành Hào

- Sở Giao thông vận tải Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 09 Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 0291.3823 867; Fax: 0291.3826 837
- Ủy ban nhân dân huyện Đông Hải
Địa chỉ: Ấp III, Thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải
Điện thoại: 0291. 3844376; Fax: 0291. 3844376

VI. LĨNH VỰC Y TẾ - GIÁO DỤC

123

Dự án xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền

100% vốn của nhà đầu tư

100 giường; diện tích 1,84 ha

175

Phường 5,
thành phố Bạc Liêu

Sở Y tế Bạc Liêu
Địa chỉ: Khu hành chính tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP. Bạc Liêu;  tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 0291 3824206; Fax: 0291 3824207

124

Dự án xây dựng Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng

100% vốn của nhà đầu tư

100 giường bệnh

147.662

Thành phố Bạc Liêu

Sở Y tế Bạc Liêu
Địa chỉ: Khu hành chính tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP. Bạc Liêu;  tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 0291 3524206; Fax: 0291 3824207

125

Dự án xây dựng Bệnh viện Sản nhi

100% vốn của nhà đầu tư

350 giường bệnh

500.094

Phường 1, thành phố Bạc Liêu

Sở Y tế Bạc Liêu
Địa chỉ: Khu hành chính tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP. Bạc Liêu;  tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 0291 3524206; Fax: 0291 3824207

126

Dự án Trường Mầm non và Tiểu học chất lượng cao

100% vốn của nhà đầu tư

9,23 ha; 65 phòng học và phòng chức năng

Theo đề xuất của nhà đầu tư

Khóm 1, phường 1, thành phố Bạc Liêu thuộc khu vực phía Đông đường Võ Văn Kiệt tiếp giáp Khu dân cư Hoàng Phát và Khu dân cư Địa Ốc

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu
Địa chỉ: Khu hành chính tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP. Bạc Liêu;  tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 0291 3822674
Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu
Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3822459; Fax: 0291.3822537

127

Dự án Trường Phổ thông liên cấp Song ngữ chất lượng cao

100% vốn của nhà đầu tư

9,94 ha; 135 phòng học và phòng chức năng

Theo đề xuất của nhà đầu tư

Khóm 1, phường 1, thành phố Bạc Liêu thuộc khu vực phía Đông đường Võ Văn Kiệt tiếp giáp Khu dân cư Hoàng Phát và Khu dân cư Địa Ốc

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu
Địa chỉ: Khu hành chính tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP. Bạc Liêu;  tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 0291 3822674
Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu
Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3822459; Fax: 0291.3822537

128

Dự án Trường Phổ thông liên cấp Quốc tế

100% vốn của nhà đầu tư

8,94 ha; 143 phòng học và phòng chức năng

Theo đề xuất của nhà đầu tư

Khóm 1, phường 1, thành phố Bạc Liêu thuộc khu vực phía Đông đường Võ Văn Kiệt tiếp giáp Khu dân cư Hoàng Phát và Khu dân cư Địa Ốc

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu
Địa chỉ: Khu hành chính tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP. Bạc Liêu;  tỉnh Bạc Liêu
ĐT: 0291 3822674
Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu
Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3822459; Fax: 0291.3822537

VII. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

129

Dự án Cấp nước sạch cho các huyện, thị xã trong tỉnh Bạc Liêu

100% vốn của nhà đầu tư

Theo đề xuất của nhà đầu tư

Theo đề xuất của nhà đầu tư

Các huyện, thị xã trong tỉnh Bạc Liêu

Sở Xây dựng Bạc Liêu.
Địa chỉ: Khu hành chính tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, P1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
ĐT: 0291.3823824; Fax: 0291.3823822
Email: sxd@baclieu.gov.vn

130

Nhà máy nước Gành Hào

100% vốn của nhà đầu tư

2.350 m3/ngày đêm

8,1

Thị trấn Gành Hào

Ủy ban nhân dân huyện Đông Hải
Địa chỉ: Ấp III, Thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3844376; Fax: 0291. 3844376

131

Lắp đặt hệ thống quan trắc nước mặt

100% vốn của nhà đầu tư

24 phao quan trắc

Theo đề xuất của nhà đầu tư

Các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Bạc Liêu

Sở Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu;
ĐT: ĐT: 02913.823860; ; Fax: 02913.820806

132

Xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt công suất 25.000 m3/ngày đêm 

100% vốn của nhà đầu tư

25.000 m3/ngày đêm

Theo đề xuất của nhà đầu tư

Thành phố Bạc Liêu

Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu
Địa chỉ: đường 30/4 – phường 3 – thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291. 3827530

Số lượt xem: 1807

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh