- Công ty Xăng dầu Tây Nam Bộ chi nhánh Bạc Liêu ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19 - Quán triệt chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” - Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Bạc Liêu: Nhiều doanh nghiệp, mạnh thường quân ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 - Hội nghị trực tuyến tổng kết chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ - Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Hồng Dân - Lãnh đạo tỉnh kiểm tra một số dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Đông Hải, huyện Hồng Dân và thị xã Giá Rai - Bạc Liêu ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 trong Khu công nghiệp Trà kha - Giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác, chế biến, tiêu thụ thủy sản năm 2021 - Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa điểm bán hàng nông sản - Quyết liệt triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn cho các nhà đầu tư - Bà Lâm Thị Sang, Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ là người phát ngôn, cung cấp thông tin Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - Kế hoạch chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 - Tỉnh Bạc Liêu tiếp tục cấp căn cước công dân trên địa bàn huyện Hòa Bình - Hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch Covid-19

null Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Chủ nhật, 30/05/2021, 21:34

y ban bu c tnh Bc Liêu va có Ngh quyết công b kết qu bu c và danh sách những người trúng c đi biu HĐND tnh khóa X, nhim k 2021 – 2026.

Danh sách 50 người trúng c đi biu Hi đng nhân dân tnh Bc Liêu khóa X, nhim k 2021 - 2026, gm các ông, bà sau:

1. Ông Lữ Văn Hùng, y viên Ban Chp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh y Bc Liêu.

2. Ông Phan Như Nguyện, y viên D khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ban Thường v Tnh y, Phó Ch tch HĐND tnh Bc Liêu.

3. Ông Phm Văn Thiu, Phó Bí thư Tỉnh y, Ch tch UBND tnh Bc Liêu.

4. Ông Lê Tn Cn, Ủy viên Ban Thường v Tnh ủy, Trưởng Ban T chc Tnh y Bc Liêu.

5. Ông H Thanh Thy, Ủy viên Ban Thường v Tnh y, Ch nhim y Ban kim tra Tnh y Bc Liêu.

6. Ông T Trung Dũng, Ủy viên Ban Thường v Tnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tnh y Bc Liêu.

7. Ông Nguyn Bình Tân, Ủy viên Ban Thường v Tnh ủy, Trưởng Ban Ni chính Tnh y Bc Liêu.

8. Ông Lê Vit Thng, Đi tá, ủy viên Ban Thường v Tnh y, Giám đc Công an tnh Bc Liêu.

9. Ông Hunh Hu Trí, Ủy viên Ban Thường v Tnh ủy, Bí thư Thành ủy thành ph Bc Liêu.

10. Ông Nguyn Chí Thin, Ủy viên Ban Thường v Tnh ủy, Bí thư Huyện y huyện Phước Long.

11. Ông Vương Phương Nam, Ủy viên Ban Thường v Tnh y, Phó Ch tịch Thường trc UBND tnh Bc Liêu.

12. Bà Cao Xuân Thu Vân, Tnh y viên, Phó Ch tch UBND tnh Bc Liêu.

13. Ông Phan Thanh Duy, Tnh y viên, Phó Ch tch UBND tnh Bc Liêu.

14. Ông Lưu Hoàng Ly, Tnh ủy viên, Giám đốc S Nông nghip và Phát trin nông thôn tnh Bc Liêu.

15. Ông Lê Minh Hi, Tnh ủy viên, Giám đốc S Tài chính tnh Bc Liêu.

16. Ông Hunh Chí Nguyn, Tnh ủy viên, Giám đốc S Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bc Liêu.

17. Ông Bùi Quc Nam, Tnh ủy viên, Giám đốc S Y tế tnh Bc Liêu.

18. Bà Lê Thanh Giang, Tnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tnh y Bc Liêu.

19. Ông Nguyn Văn Khanh, Tnh y viên, Ch tịch Liên đoàn Lao động tnh Bc Liêu.

20. Ông Trương Thanh Nhã, Tnh y viên, Ch tch Hi Nông dân tnh Bc Liêu.

21. Bà Trương Hồng Trang, Tnh y viên, Ch tch Hi Liên hip Ph n tnh Bc Liêu.

22. Ông Nguyn Hoàng Thoi, Tnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Bạc Liêu.

23. Ông Nguyn Hoàng Sa, Đi tá, Tnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng y Quân s tnh, Chính y B Ch huy Quân s tnh Bc Liêu.

24. Ông Bùi Tn By, Tnh ủy viên, Bí thư Thị y th xã Giá Rai.

25. Ông Lưu Văn Liêm, Tnh ủy viên, Bí thư Huyện y huyn Vĩnh Li.

26. Ông Trn Văn Út, Tnh ủy viên, Bí thư Huyện y huyn Hòa Bình.

27. Ông Ngô Vũ Thăng, Tnh ủy viên, Bí thư Huyện y huyn Hng Dân.

28. Ông Trn Thanh Mến, Tnh ủy viên, Bí thư Huyện y huyn Đông Hi.

29. Bà H Th Tuyết Nhung, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách ca HĐND tnh Bc Liêu nhim k 2016 -2021.

30. Ông Trn Thanh Bình, Chánh Văn phòng Đoàn đại biu Quc hi và HĐND tnh Bc Liêu.

31. Ông Nguyn Văn Vũ, Ch tch Liên minh Hp tác xã tnh Bc Liêu.

32. Bà Nguyễn Phương Loan, Ch tch Hi Ch thp đ tnh Bc Liêu.

33. Bà Nguyễn Thùy Như, Phó Giám đc ph trách S Lao động, Thương binh và Xã hi tnh Bc Liêu.

34. Ông Tăng Hồng Trường, Phó Trưởng Ban Dân vn Tnh y Bc Liêu.

35. Bà Trn Th Hunh Dao, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hi ca HĐND tnh Bc Liêu nhim k 2016 - 2021.

36. Ông Hunh Thanh Hùng, Thượng tá, Phó Chính y B đi Biên phòng tnh Bc Liêu.

37. Bà Phan Th Thu Oanh, Phó Giám đc Sở Công thương tỉnh Bc Liêu.

38. Ông Phạm Thành Phước, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biu Quc hi và HĐND tnh Bc Liêu.

39. Bà Phm Th M Linh, Phó Ch tch UBMTTQ Vit Nam tnh Bc Liêu.

40. Bà Trương Thị Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Chính tr Châu Văn Đng tnh Bc Liêu.

41. Ông Nguyn Văn Truyn, Giám đc Công ty TNHH Mt thành viên X s kiến thiết Bc Liêu.

42. Ông Tăng Sa Vong (Thượng ta Tăng Sa Vong), y viên Hi đng Tr s Giáo hi Pht giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tr s Giáo hi Pht giáo Vit Nam tnh, Phó Ch tịch Thường trc Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tnh Bc Liêu, Tr trì Chùa Buppharam ti p Cái Giá, xã Hưng Hội, huyn Vĩnh Li, tnh Bc Liêu.

43. Ông Phan Tín Huy (Thượng tọa Thích Giác Nghi), Phó Trưởng Ban Thường trực kiêm Chánh Thư ký Ban Tr s Giáo hi Pht giáo Vit Nam tnh Bc Liêu.

44. Bà H Th King, Giám đc Công ty TNHH Mt thành viên Chế biến Thy hi sn Xut Nhp khu Thiên Phú.

45. Bà Trương Ngọc Tho, Ủy viên Ban Thường v Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành y thành ph Bc Liêu.

46. Ông  Chí Kit, y viên chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách ca HĐND tnh Bc Liêu nhim ky 2016 - 2021.

47. Bà Dương Việt Hng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thư ký Hi đồng trường, phụ trách khoa Sư Phạm, Trường Đi hc Bc Liêu.

48. Ông Trương Vũ Trường, Trưởng phòng Xây dng chính quyn và Công tác thanh niên thuc S Ni v tnh Bc Liêu.

49. Bà Cao Xuân Thu Ngc, Trưởng phòng Nghip v thuc Liên hiêp các Hi Văn hc ngh thut tnh Bc Liêu.

50. Bà Nguyn Th Hng, Huyn ủy viên, Bí thư Đảng y, Ch tch HĐND xã Vĩnh Hu A, huyn Hòa Bình.

y ban bu c tnh giao cho S Ni v (cơ quan Thường trc ca Ủy ban bầu cử tnh) phi hp với các cơ quan, đơn vị, t chc có liên quan công b kết qu bu c và danh sách những người trúng c đi biu HĐND tnh Bc Liêu khóa X, nhim k 2021 - 2026 theo quy đnh.

Chi tiết:

L. Ngc Hin

Số lượt xem: 793

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh