- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND tỉnh Bạc Liêu đến hết ngày 31/12/2020 - Tuyên dương 168 cá nhân đạt thành tích cao trên các lĩnh vực trong năm 2020 - Chương trình hành động của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 - Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu chúc Tết các đơn vị và cá nhân tại thành phố Cần Thơ - Diễn đàn Đầu tư Ấn Độ - Việt Nam - Họp Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức phi chính phủ bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ (Tổ chức phi chính phủ) được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu - Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu - Phê duyệt kết quả dự án điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu tỉnh Bạc Liêu

null Bài phát biểu của đồng chí Lâm Thị Sang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình Quốc gia Bình đẳng giới tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016 - 2020

Bài phát biểu của đồng chí Lâm Thị Sang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình Quốc gia Bình đẳng giới tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016 - 2020
Thứ tư, 09/10/2019, 09:09

Kính thưa Quý vị đại biểu!

Thực hiện Công văn số 405/LĐTBXH-BĐG ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai công tác Bình đẳng giới năm 2019; Kế hoạch số 31 ngày 26/4/2016 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình Quốc gia Bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình Quốc gia Bình đẳng giới tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016 - 2020, nhằm đánh giá lại tầm quan trọng của các mục tiêu cần đạt được của công tác bình đẳng giới, hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, những kết quả đã đạt được và chưa được, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2020.

Kính thưa Quý vị đại biểu!

Trong suốt thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã đạt được những kết quả rất đáng tự hào.

Ta có thể thấy được vị trí, vai trò quan trọng, những đóng góp tích cực của chị em phụ nữ trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ đó, góp phần tích cực vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, qua những hình ảnh, phóng sự, và nội dung tham luận đã được trình bày tại Hội nghị, Tôi thực sự tự hào về những cán bộ nữ của Bạc Liêu đã luôn nỗ lực, cố gắng vượt mọi khó khăn, vươn lên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị để vừa làm tốt trách nhiệm gia đình, vừa làm tốt vai trò của người vợ, người mẹ nuôi dạy con ngoan, học giỏi, xây dựng gia đình hạnh phúc; vừa phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, được ghi nhận, đánh giá cao và được đề bạt, bổ nhiệm vào những vị trí lãnh đạo chủ chốt trong toàn tỉnh.

* Điển hình các lĩnh vực nổi trội như:

Công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2015 - 2020 đã có bước phát triển, việc tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thuộc diện quy hoạch lần đầu tham gia cấp ủy, bầu cử HĐND các cấp, trong đó, quan tâm chú trọng đến cán bộ nữ, nhất là cán bộ nữ người dân tộc. Kết quả cho thấy, năm 2016, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia vào cấp ủy Đảng: Cấp tỉnh 04/46, chiếm 8,7%; đến năm 2018, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia vào cấp ủy Đảng: Cấp tỉnh 06/46, chiếm 13%, tăng 4,3% so với năm 2016. Tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội khóa XIV: (1/6 đại biểu) đạt 16,67%; tỷ lệ nữ tham gia đại biểu HĐND cấp tỉnh: 12/50 chiếm 24%.

Trong nhiều năm qua, tỉnh Bạc Liêu ngày càng tạo nhiều cơ hội việc làm cho người lao động nói chung và lao động nữ nói riêng. Bình đẳng giới được xem xét gắn với thực hiện các chương trình, các giải pháp tạo việc làm mới thông qua cho vay vốn phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cho vay vốn xuất khẩu lao động, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giải quyết việc làm, giảm nghèo. Nhờ đó, phụ nữ ngày càng có nhiều cơ hội về việc làm và có việc làm ổn định, có thể sánh ngang, thậm chí cao hơn cả với nam giới.

Ngoài chế độ chính sách chung đối với cán bộ đi học dài hạn và ngắn hạn ngoài tỉnh, Bạc Liêu có chế độ phụ cấp thêm tiền ăn bằng 130% mức lương tối thiểu, nhất là cán bộ, công chức nữ, người dân tộc Khmer và được khuyến khích khi tốt nghiệp sau đại học, cam kết phục vụ tại địa phương lâu dài (gấp 3 lần thời gian được đào tạo) cụ thể: Tốt nghiệp Tiến sĩ được hỗ trợ 100 triệu, Thạc sĩ 30 triệu, tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa II: 80 triệu; tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa I: 20 triệu. Mức hỗ trợ thêm là cán bộ nữ, người dân tộc thiểu số thuộc diện quy hoạch 5 triệu, không thuộc diện quy hoạch hỗ trợ thêm 3 triệu đồng.

Nhìn chung, từ kết quả đạt được nêu trên cho thấy, trong thời gian qua, công tác bình đẳng, vì sự tiến bộ phụ nữ luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự tích cực của thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, các địa phương. Từ đó đã tạo động lực, khuyến khích sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, người dân nói chung và phụ nữ nói riêng. Nhận thức của bản thân phụ nữ về vai trò, vị trí trong gia đình và xã hội có nhiều tiến bộ, nhất là nữ cán bộ, công chức, viên chức, nữ doanh nhân, nữ trí thức, cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ. Ngày càng có nhiều phụ nữ nỗ lực, tự tin vươn lên, khẳng định mình trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; trình độ học vấn, năng lực chuyên môn, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên.

Thay mặt UBND tỉnh, Tôi hoan nghênh và ghi nhận những thành tích đã đạt được của các đơn vị trong công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trong thời gian qua. Đặc biệt, Tôi biểu dương và chúc mừng những thành tích của các tập thể, cá nhân tiêu biểu có mặt trong Hội nghị tổng kết ngày hôm nay.

Kính thưa Quý vị đại biểu!

Trong thời gian qua, đội ngũ cán bộ nữ của tỉnh đã tăng lên cả về số lượng và chất lượng, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong quá trình phát triển của địa phương. Từ đó, hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu về tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp ủy, được đào tạo sau đại học, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, chính trị… Đều đạt. Tỷ lệ phụ nữ tham gia quản lý ở các đơn vị trong tỉnh chiếm tỷ lệ cao so với mặt bằng chung của cả nước. Tuy nhiên, trong những đóng góp đó, có thể còn chưa tương xứng với tiềm năng của lực lượng lao động nữ trong tỉnh. Hoạt động bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ vẫn còn một số bất cập, tồn tại. Một số thủ trưởng đơn vị còn chưa thực sự quan tâm đối với công tác này. Bên cạnh đó, còn nhiều chị em thiếu tự tin và tâm lý bằng lòng, an phận, chưa thực sự cố gắng vươn lên trong học tập, công tác và khẳng định bản thân mình. Vì vậy, tại Hội nghị này, để phát huy nguồn lực của gần 60% số lao động trong tỉnh, bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ công tác bình đẳng giới nói chung và công tác cán bộ nữ nói riêng trong giai đoạn 2016 - 2020, Tôi nhấn mạnh và đề nghị các cấp, các ngành và các điịa phương thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về bình đẳng giới và vấn đề bình đẳng giới trong công tác cán bộ nữ. Nghiêm túc đánh giá trên cơ sở các nghiên cứu khoa học để chỉ ra đúng nguyên nhân cơ bản, đặc thù của mỗi địa phương, cấp, ngành, đơn vị dẫn đến sự không thành công trong mục tiêu bình đẳng giới.

Hai là, chú trọng tạo nguồn cán bộ nữ và bảo đảm chất lượng thực sự. Trong các tổ chức Đảng, mỗi cấp ủy viên phải có trách nhiệm phát hiện, đánh giá, giới thiệu nguồn cán bộ nữ để đưa vào quy hoạch, bảo đảm tỷ lệ nữ trong quy hoạch phải tương ứng với tỷ lệ nguồn nhân lực nữ và tỷ lệ đảng viên nữ trong cơ quan, đơn vị. Việc đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí sử dụng cán bộ cũng phải tuân thủ cơ cấu tỷ lệ trên. Bên cạnh đó, cần có các chính sách chăm lo, ưu tiên để góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cán bộ nữ trong quá trình phấn đấu.

Khi bố trí, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ phải chú ý đến tỷ lệ cán bộ nữ cho phù hợp. Với các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ nữ từ 30% trở lên cần có cán bộ lãnh đạo là nữ. Nếu nguồn tại chỗ chưa có thì có thể luân chuyển, điều động cán bộ nữ nơi khác đến. Trong quá trình luân chuyển, điều động cần xem xét kỹ từng đối tượng và hoàn cảnh cụ thể để phát huy khả năng, thế mạnh của cán bộ.

Ba là, nâng cao vị thế và trách nhiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Nữ công Công đoàn các cấp trong việc xây dựng và bảo vệ quyền lợi cho giới nữ. Các cấp ủy Đảng cần xây dựng quy chế, nhất thiết phải lấy ý kiến của Hội Liên hiệp Phụ nữ hoặc Ban Nữ công Công đoàn trong quá trình thực hiện công tác cán bộ liên quan đến nữ. Đồng thời, tạo điều kiện cho các tổ chức này đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động để tiếng nói của họ có trọng lượng và để việc chăm lo, giáo dục, bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ có hiệu quả.

Bốn là, các cơ quan thông tấn, báo chí, thông tin đại chúng xây dựng chương trình, kế hoạch và dành thời lượng, chuyên mục, chuyên trang hợp lý để phổ biến, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới; qua đó, tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái được tham gia vào các vấn đề có liên quan đến phụ nữ, đồng thời tôn vinh các điển hình tiên tiến trong công tác bình đẳng giới (đặc biệt là cấp cơ sở).

Phát sóng các chương trình đặc biệt, tập trung phản ánh các hoạt động công tác bình đẳng giới năm 2019; thực hiện phóng sự tuyên truyền nội dung bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ; tôn vinh người tốt việc tốt trong công tác bình đẳng giới. Xuất bản và phát hành rộng rãi các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới, đồng thời thực hiện tuyên truyền trên hệ thống đài ở các xã, phường, thị trấn; xuất bản phụ trang đặc biệt tuyên truyền về chủ đề, các hoạt động liên quan đến bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

Năm là, các ngành, các cấp tiếp tục thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh, thực hiện việc phổ biến, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, có kế hoạch cụ thể và việc làm thiết thực nhằm thực hiện đạt các nhiệm vụ trong kế hoạch đề ra.

Các địa phương đã triển khai mô hình tuyên truyền về bình đẳng giới như "Câu lạc bộ bình đẳng giới", tổ công tác "Tư vấn, hỗ trợ bạo lực giới", xây dựng "Nhà tạm lánh" hỗ trợ người bị bạo hành về giới… Đã phát huy tác dụng trên thực tế. Tùy vào điều kiện từng địa phương mà cần duy trì, nhân rộng các mô hình này.

Kính thưa Quý vị đại biểu và toàn thể Hội nghị!

Một lần nữa, thay mặt UBND tỉnh, Tôi ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động, những đóng góp giá trị của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp trong việc triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Tôi tin tưởng rằng, sau Hội nghị này, công tác bình đẳng giới trong thời gian tới sẽ có nhiều khởi sắc hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Chúc các đồng chí và các quý vị đại biểu sức khỏe, ngày càng hạnh phúc và tiến bộ.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Số lượt xem: 338

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh