- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính họp trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid -19 - Ngày 17/10, Bạc Liêu ghi nhận 18 trường hợp có kết quả RT-PCR khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2 - Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp - Bạc Liêu cho phép hoạt động kinh doanh xổ số trở lại từ 22/10/2021 - Thu hồi 600m2 đất của UBND xã Ninh Thạnh Lợi quản lý - Thu hồi 390,9m2 đất của UBND xã Minh Diệu quản lý - Thu hồi 400m2 đất của UBND xã Phong Thạnh Đông quản lý - Thu hồi 500m2 đất của UBND xã Ninh Quới quản lý - Thu hồi 1.047,4m2 đất của UBND xã Ninh Hòa quản lý - Tình hình thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch ngày 16/10/2021 - Hội nghị trực tuyến khối Công Thương địa phương - Ngày 16/10, Bạc Liêu ghi nhận 26 trường hợp có kết quả RT-PCR khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2 - Ban Dân vận Trung ương kết nối các nguồn lực giúp Bạc Liêu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 - Hội nghị trực tuyến giao ban công tác mặt trận quý III năm 2021 - Tình hình thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch ngày 15/10/2021

null Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX

Màu chữ Cỡ chữ
Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX
Thứ năm, 07/10/2021, 10:00

Ngày 6/10, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Quý Kiên chủ trì Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 20/1/2003 của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL thời kỳ 2001 - 2010 và Kết luận số 28-KL/TW ngày 14/8/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL thời kỳ 2011 - 2020.

Dvà ch trì Hội nghị ti đim cu tnh Bc Liêu có đng chí Cao Xuân Thu Vân, Phó Ch tch UBND tnh.

Đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tham luận tại Hội nghị

Theo báo cáo ca B TN&MT, ngay sau khi Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và các Nghị quyết chuyên ngành về lĩnh vực tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đi khí hu được ban hành, Bộ TN&MT đã tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc trình ban hành các cơ chế, chính sách của ngành TN&MT và có liên quan đến vùng ĐBSCL. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai, cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, Kết luận 28-KL/TW, Bộ đã chú trọng triển khai nghiên cứu, xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công và đạt được những kết quả nhất định trong từng lĩnh vực quản lý của ngành.

Mặc dù đã đạt được những thành tựu nhất định nhưng công tác quản lý, phân bổ, khai thác, sử dụng nguồn lực tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế như: Liên kết vùng chưa thực sự chặt chẽ, còn nhiều hạn chế, thiếu các cơ chế để các địa phương lựa chọn được những vấn đề liên vùng, qua đó đề xuất được những dự án lớn, có sức lan tỏa. Việc khai thác sử dụng tài nguyên nước cũng như phát triển các sản phẩm chủ lực vùng chưa được “Liên kết” tốt dẫn đến các địa phương có sự cạnh tranh lẫn nhau, có nguy cơ phá vỡ quy hoạch. Một số ngành, lĩnh vực của từng địa phương vẫn còn phát triển theo hướng riêng lẻ, thiếu sự liên kết chặt chẽ, thống nhất trong toàn vùng...

Để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, quản lý hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó BĐKH của BĐSCL thời gian tới, quan điểm về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Bộ TN&MT là: Chủ động ứng phó với BĐKH, lấy phương châm biến thách thức thành cơ hội thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển bền vững. Tiến hành đồng thời thích ứng và giảm nhẹ, trong đó thích ứng với BĐKH, chủ động phòng, tránh thiên tai là trọng tâm. Tài nguyên là nguồn lực, nguồn vốn tự nhiên đặc biệt quan trọng để phát triển Vùng. Môi trường là điều kiện, nền tảng, yếu tố tiên quyết cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội; bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ, cần được đặt ở vị trí trung tâm của các quyết định phát triển.

Để thực hiện được quan điểm đó, Bộ đặt mục tiêu đến năm 2030, sẽ quản lý chặt chẽ, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài nguyên thiên nhiên. Khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên cho phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Chủ động phòng ngừa, kiểm soát các tác động xấu gây ô nhiễm, suy thoái môi trường, các sự cố môi trường. Giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, BĐKH đối với các hoạt động kinh tế, dân sinh trong vùng, nhất là xâm nhập mặn, xói lở bờ biển, ngập lụt... xây dựng và quản lý đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật để đánh giá, quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH.

Tầm nhìn đến năm 2040, khả năng thích ứng với BĐKH của vùng ĐBSCL được đảm bảo trên cơ sở được quy hoạch, phát triển đồng bộ, hiện đại theo hướng chủ động, thông minh, an toàn trước thiên tai. Các nguồn vốn tự nhiên của vùng được quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, hợp lý, phù hợp với từng tiểu vùng sinh thái. Đảm bảo an ninh nguồn nước, an ninh môi trường, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tăng trưởng, phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh với bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học.

Tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá cao những kết quả thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ về quản lý tài nguyên, bo v môi trưng và ứng phó với biến đi khí hu của ngành TN&MT theo yêu cầu đề ra của Nghị quyết 21-NQ/TW. Đồng thời tham gia đóng góp ý kiến vào mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nhiều ý kiến cũng đề cập đến vấn đề lồng ghép khoa học - công nghệ vào từng lĩnh vực, quan tâm đến đất đai, môi trường, tài nguyên nước, biến đổi khí hậu, tăng cường liên kết vùng, đảm bảo phát triển bền vững… một số địa phương kiến nghị về các giải pháp đột phá cho phát triển hạ tầng, đầu tư, vấn đề sinh kế của người dân; giải pháp hỗ trợ cho các tỉnh và cần có cơ chế cho vùng…

Phát biu tham lun ti Hi ngh, đng chí Cao Xuân Thu Vân, Phó Ch tch UBND tnh đ ngh B TN&MT cần xây dng một s d án liên tnh v môi trưng nưc, x lý cht thi... cho khu vc ĐBSCL. Đối với 1 số lĩnh vực ô nhiễm môi trường, tuy Bộ có quy định nhưng khi triển khai, trong thực tế gặp rất nhiều khó khăn đòi hỏi chúng ta phải quản lý liên tỉnh, liên bộ, đơn cử như việc xử lý tiếng ồn tuy chúng ta có quy định nhưng rất khó khăn trong việc xử lý vì không nêu rõ trách nhiệm của bộ nào, về địa phương thì không biết ngành nào. Vì vậy cần phải tăng cường hơn nữa việc quản lý liên tỉnh, liên ngành trên tất cả các lĩnh vực, nhất là khu vực ĐBSCL vì đây là vùng trũng của nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực thuộc Bộ TN&MT quản lý.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đánh giá cao những ý kiến đóng góp quý báu, sâu sắc của các đại biểu tham dự; sự phối hợp hiệu quả, nhịp nhàng của 13 tỉnh ĐBSCL trong việc thực hiện chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ về quản lý tài nguyên, BVMT và ứng phó với BĐKH của ngành TN&MT theo yêu cầu đề ra của Nghị quyết 21-NQ/TW.

Theo Thứ trưởng Trần Quý Kiên, Bộ TN&MT đã hoàn thiện báo cáo tổng kết Chương trình hành động của Bộ TN&MT thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW và là Bộ đầu tiên tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết này. Đây là cơ sở quan trọng giúp Ban Kinh tế Trung ương tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề ra các định hướng, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để quản lý hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thứ trưởng cũng đề nghị Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập giúp việc cho Bộ hoàn thiện báo cáo tổng kết Chương trình hành động của Bộ TN&MT thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự, vào cuộc quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc thực hiện sự phân công nhằm hoàn thành tiến độ đề ra. Trong đó, lưu ý cần đi sâu, làm rõ những lợi thế, thách thức đối với phát triển bền vững của vùng ĐBSCL trong thời gian tới để đưa ra các giải pháp nhằm phát triển ĐBSCL theo hướng đồng bộ, hiện đại, chủ động, thông minh, an toàn trước thiên tai. Các nguồn vốn tự nhiên của vùng được quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, hợp lý, phù hợp với từng tiểu vùng sinh thái. Đảm bảo an ninh nguồn nước, an ninh môi trường, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tăng trưởng, phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh với BVMT, bảo tồn đa dạng sinh học.

Đức Hình

Số lượt xem: 132

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh