null Bạc Liêu triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020

Màu chữ Cỡ chữ
Bạc Liêu triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020
Thứ sáu, 15/01/2021, 10:22

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020.

Mục đích của Kế hoạch là nhằm đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã; đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính bằng định lượng, xác định rõ mặt mạnh, mặt yếu; trên cơ sở đó, rút kinh nghiệm chỉ đạo cải cách hành chính của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để có các điều chỉnh về mục tiêu, nội dung và các giải pháp trong việc triển khai công tác cải cách hành chính hàng năm, thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính trong thời gian tới.

Yêu cầu của Kế hoạch là thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện theo kế hoạch và đúng quy trình, hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ; tổ chức công tác tự đánh giá, chấm điểm của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã đảm bảo tính trung thực, khách quan, đúng quy định... CHỉ số cải cách hành chính phản ánh thực chất kết quả thực hiện cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức điều tra, khảo sát theo bộ câu hỏi đúng với từng nhóm đối tượng điều tra, bảo đảm khách quan, phù hợp với điều kiện thực tế; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành; sự quan tâm hưởng ứng của người dân đối với cải cách hành chính nói chung và đánh giá kết quả cải cách hành chính hàng năm nói riêng.

Đối tượng thực hiện của Kế hoạch là 16 sở, ban, ngành cấp tỉnh (gồm: 13 sở, Ban Dân tộc và Tôn giáo, Ban Quản lý các khu công nghiệp và Thanh tra tỉnh, riêng Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan có yếu tố đặc thù nên không đưa vào triển khai thực hiện);  7/7 huyện, thị xã, thành phố; 64/64 xã, phường, thị trấn.

Để tổ chức thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương trong tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện việc xác định Chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Chi tiết

Lê Tâm

Số lượt xem: 421

Thông tin tiếp cận đất đai
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210 677 - Email: banbientap@baclieu.gov.vn
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/9/2018
Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Bạc Liêu - Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh