SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
8
9
9
2
4
7
Xếp loại doanh nghiệp Thứ Ba, 19/03/2019, 00:29
Phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2017  (29/10)
Căn cứ Công văn số 8924/BTC-TCNH ngày 26/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc đánh giá, xếp loại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2017 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu: Xếp loại A. ...
Kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2018 của doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh làm đại diện chủ sở hữu  (06/08)
Thực hiện Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Thông tư số 200/2015/TT-BCT ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về giám ...
Phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2016  (15/06)
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 985/QĐ-UBND phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2016 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu. Theo kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2016, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu xếp loại A. Chi tiết: Tuấn Anh
Xem theo ngày Xem theo ngày