SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
6
6
1
2
4
4
Xây dựng nông thôn mới Thứ Sáu, 22/09/2017, 08:00

Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2017 – 2020

Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2017 - 2020 vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định ban hành với những nội dung chính sau:

Kế hoạch được ban hành với mục tiêu chung là nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ của cán bộ xây dựng nông thôn mới ở các cấp; bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở có đủ năng lực để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Mục tiêu cụ thể của kế hoạch là: Đến năm 2020 có 100% cán bộ chuyên trách làm công tác xây dựng nông thôn mới ở các cấp, 70% cán bộ trong hệ thống chính trị tham gia chỉ đạo xây dựng nông thôn mới được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức xây dựng nông thôn mới.

Theo nội dung Kế hoạch, các đối tượng được đào tạo, tập huấn là:

Nhóm cán bộ xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh: Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh; cán bộ các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể được giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung của Chương trình xây dựng nông thôn mới, cán bộ Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.

Nhóm cán bộ xây dựng nông thôn mới cấp huyện, thị xã, thành phố: Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp huyện; Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Ngành, Đoàn thể; cán bộ Yăn phòng điều phối nông thôn mới cấp huyện.

Nhóm cán bộ xây dựng nông thôn mi cấp xã: Thành viên Ban Quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp xã và Ban Giám sát cộng đồng; cán bộ, công chức xã chuyên trách về nông thôn mới; cán bộ Đảng, Đoàn thể xã; cán bộ được cấp trên tăng cường về xã; cán bộ nguồn trong diện quy hoạch của xã; Bí thư Chi bộ ấp, trưởng ấp; thành viên Ban Phát triển xây dựng nông thôn mới cấp ấp.

Đối tượng khác: Cán bộ quản lý, nghiên cứu, giảng dạy thuộc Trường Chính trị tỉnh, Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh; Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; cán bộ thuộc các cơ quan truyền thông (Báo, Đài Phát thanhTruyền hình tỉnh ...); cán bộ hợp tác xã, Tổ trưởng các Tổ hợp tác, Giám đốc doanh nghiệp, chủ trang trại, nông dân tiêu biểu nòng cốt trên địa bàn.

Theo Kế hoạch, trong giai đoạn 2017 - 2020, sẽ tổ chức 57 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp với 3.830 cán bộ, trong đó: Nhóm cán bộ cấp tỉnh: 01 lớp, 50 người; nhóm cán bộ cấp huyện: 07 lớp, 350 người; nhóm cán bộ cấp xã: 49 lớp, 3.430 người.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan Thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh) chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối Trung ương, các Viện, Trường trong và ngoài tỉnh tổ chức lp tập huấn cho Ban Chỉ đạo tỉnh, cán bộ các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan, cán bộ Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; phối hp, hỗ trợ cấp huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới cấp huyện, cấp cơ sở theo Kế hoạch./.

L. Tú Quyên

 


Số lượt người xem: 1021 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày