SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
6
6
1
6
6
8
Xây dựng nông thôn mới Thứ Tư, 31/05/2017, 07:05

Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017 - 2020

Thực hiện Quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017 - 2020 (Đề án), Chủ tịch UBND tỉnh đã giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan Thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới) chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, các sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu triển khai thực hiện và tham mưu đề xuất UBND tỉnh thực hiện nội dung Quyết định nêu trên thuộc phạm vi trách nhiệm của tỉnh.

Mục tiêu tổng quát của Đề án là xây dựng định hướng và đề xuất các giải pháp xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa giai đoạn 2016 - 2020 phù hợp với quá trình cơ cấu lại nền kinh tế cả nước; xây dựng nông thôn theo các tiêu chí huyện nông thôn mới phù hợp với đặc điểm từng vùng miền; định hướng quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, môi trường và các dịch vụ xã hội, phù hợp với định hướng đô thị hóa, nhằm từng bước chuẩn bị cho việc hình thành đô thị trên địa bàn, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư. Các định hướng theo ngành và lĩnh vực bao gồm: Xây dựng các trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất trên địa bàn huyện; phát triển các điểm dân cư tập trung trên địa bàn xã; phát triển cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; phát triển dịch vụ thương mại; phát triển cơ sở hạ tầng khung; phát triển hệ thống hạ tầng xã hội.

Theo nội dung Đề án được phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ sau: Giao Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Đề án tại địa phương; rà soát điều chỉnh quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới phù hợp với chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng kế hoạch triển khai quy hoạch xây dựng vùng huyện trong địa bàn địa phương quản lý; xây dựng kế hoạch đầu tư các trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất trên địa bàn huyện, các điểm dân cư tập trung trên địa bàn xã trong địa bàn do mình quản lý; phối hợp với các bộ, ngành Trung ương trong việc lồng ghép các nguồn lực hỗ trợ từ Trung ương xây dựng các trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất trên địa bàn huyện, các điểm dân cư tập trung trên địa bàn xã; nghiên cứu xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư các lĩnh vực, sản phẩm phù hợp với tiềm năng, lợi thế và nhu cầu của địa phương; quản lý, giám sát chất lượng, hiệu quả thực hiện Đề án trên địa bàn.

Chi tiết.

Lê Tú Quyên


Số lượt người xem: 1711 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày