SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
6
0
8
9
3
3
Xây dựng nông thôn mới Thứ Hai, 29/05/2017, 15:15

“Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định ban hành với những nội dung chính như sau:

Mục đích của Kế hoạch là nhằm nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, hội, đoàn thể và nông dân trên địa bàn tỉnh trong việc đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012; xây dựng và nhân rộng các mô hình hợp tác xã nông nghiệp điển hình, tiên tiến; thúc đẩy xây dựng, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp để hỗ trợ phát triển sản xuất, liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; khuyến khích các tập thể, cá nhân thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao liên quan đến quản lý nhà nước và hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp; ghi nhận, vinh danh thành tích tập thể, cá nhân tích cực tham gia phong trào thi đua, đóng góp vào việc đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đối tượng là các đơn vị, cá nhân có thành tích đóng góp xuất sắc trong phong trào đổi mới, phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, gồm các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu; các hợp tác xã nông nghiệp và doanh nghiệp.

Phong trào thi đua Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được tổ chức từ năm 2017 đến năm 2020, hàng năm có tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, sơ kết đánh giá giữa kỳ (năm 2018) và tổ chức tổng kết cuối kỳ (năm 2020).

Chi tiết

Khanh


Số lượt người xem: 1662 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày