SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
6
6
1
2
9
2
Xây dựng nông thôn mới Thứ Sáu, 07/04/2017, 16:45

Xác định xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên; huyện đạt tiêu chí an ninh, trật tự xã hội

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung sau:

Đối với xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên, phải đáp ứng đủ các nội dung sau: Hàng năm, Đảng ủy có nghị quyết, UBND xã có kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; tổ chức xây dựng có hiệu quả các mô hình bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở. Không có khiếu kiện đông người kéo dài; khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật, như: Lôi kéo, tụ tập nhiều người cùng đến các cơ quan, trụ sở, doanh nghiệp hoặc cá nhân để đưa đơn, thư khiếu nại, tố cáo, yêu cầu giải quyết một hoặc nhiều vấn đề về quyền lợi bị vi phạm hay có liên quan đến việc thực thi chính sách, pháp luật, môi trường, quản lý, sử dụng đất đai… Gây ảnh hưởng đến trật tự, an ninh xã hội; các vụ việc này đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật, nhưng vẫn tụ tập khiếu kiện đông người, khiếu kiện không đúng thẩm quyền, vượt cấp trái pháp luật hoặc chưa được giải quyết theo quy định về thời hạn khiếu nại, tố cáo (trước thời điểm đề nghị xem xét, công nhận từ 12 tháng trở lên); không để xảy ra trọng án trên địa bàn: Không để xảy ra các vụ án hình sự về tội phạm quy định tại các Điều 93, 95, 96; tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại các Điều 104, 111, 112, 113, 114, 133, 134, 135 của Bộ Luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009); xã được công nhận đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự theo Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 23/5/2014 của UBND tỉnh  về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn an toàn về ANTT không thuộc xã trọng điểm phức tạp về ANTT; lực lượng công an xã được xây dựng, củng cố trong sạch, vững mạnh theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Công an.

Đối với huyện đạt tiêu chí an ninh, trật tự xã hội phải đáp ứng đủ các nội dung: Hàng năm, Huyện ủy có nghị quyết, UBND huyện có kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; chỉ đạo tổ chức xây dựng có hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người kéo dài; khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật; không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội: Các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật khác được kiềm chế, giảm so với các năm trước.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên; huyện đạt tiêu chí an ninh, trật tự xã hội gắn kết với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”“Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” 19/8 hàng năm để cán bộ và nhân dân quán triệt, thực hiện.

Chi tiết

 Lê - Khanh


Số lượt người xem: 1606 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày