SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
6
0
8
9
0
4
Xây dựng nông thôn mới Thứ Năm, 30/03/2017, 08:40

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”.

Theo Kế hoạch, phong trào thi đua được tổ chức từ năm 2016 - 2020; hàng năm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện; giữa kỳ tổ chức sơ kết và cuối kỳ tổ chức tổng kết. Phong trào tập trung thực hiện một số nội dung như: Thực hiện tốt nhiệm vụ đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã; xây dựng các văn bản, hướng dẫn và khuyến khích phát triển hợp tác xã; công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế hợp tác; xây dựng mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả theo Luật Hợp tác xã năm 2012 và các hoạt động liên quan khác nhằm hỗ trợ phát triển các hợp tác xã nông nghiệp…

Thông qua phong trào thi đua nhằm xây dựng, phát triển hợp tác xã nông nghiệp để hỗ trợ phát triển sản xuất, liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị, góp phần nâng cao hiệu quả của sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, nông dân trong việc đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp và thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, xây dựng mô hình và tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tố hợp tác xã nông nghiệp mới trên địa bàn cả nước; đồng thời, khuyến khích các tập thể, cá nhân thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao liên quan đến quản lý nhà nước và hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp; ghi nhận, vinh danh thành tích tập thể, cá nhân tích cực tham gia phong trào thi đua, đóng góp vào việc đổi mới, phát triển hợp tác xã nông nghiệp.

Chi tiết

Kiều Ngân


Số lượt người xem: 2115 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày