SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
6
6
1
6
9
2
Xây dựng nông thôn mới Thứ Sáu, 09/09/2016, 10:00

Tiêu chí cánh đồng lớn trong lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

UBND tỉnh vừa ký Quyết định 15 ban hành tiêu chí cánh đồng lớn trong lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, Cánh đồng lớn phải đảm bảo các tiêu chí bắt buộc sau:

Thứ nhất, Cánh đồng lớn phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch phát triển sản xuất nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; các Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2016 - 2020) của các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu và các Quy hoạch xã xây dựng nông thôn mới.

Thứ hai, áp dụng đồng bộ quy trình sản xuất và quy trình sản xuất được thống nhất giữa các bên tham gia liên kết, phù hợp với các loại cây trồng phát triển và đảm bảo phát triển bền vững.

Thứ ba, phải có ít nhất một trong các hình thức liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng sau đây: Liên kết giữa doanh nghiệp tiêu thụ - doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào với tổ chức đại diện của nông dân hoặc nông dân; Liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với nông dân; Liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với tổ chức đại diện của nông dân; Liên kết sản xuất giữa tổ chức đại diện của nông dân với nông dân.

Thứ tư, Quy mô diện tích tối thiểu trong dự án hoặc phương án cánh đồng lớn phù hợp với điều kiện cụ thể và từng loại nông sản hình thành vùng nguyên liệu.

Thứ năm, tên cánh đồng lớn lấy theo thứ tự: Số thứ tự từ 1, 2, 3,… đến cánh đồng cuối cùng; tên thương hiệu của doanh nghiệp và hợp tác xã,… (nếu có); tên khóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu.

Ngoài ra, Cánh đồng lớn còn có các tiêu chí khuyến khích như: Có kết cấu hạ tầng kinh tế như hệ thống giao thông nội đồng, thủy lợi, điện và những công trình phục vụ sản xuất khác đáp ứng yêu cầu sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và từng bước cải thiện theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung. Quy mô lớn tập trung và áp dụng cơ giới hóa đồng bộ; công nghệ tiên tiến và có cơ sở thu mua, bảo quản, chế biến nông sản gần nơi sản xuất. Nông dân tự nguyện tham gia cánh đồng lớn và chủ động trong việc thực hiện mô hình theo dự án hoặc phương án liên kết được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Có tổ hợp tác, hợp tác xã để tổ chức sản xuất và liên kết tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

KN

 


Số lượt người xem: 1490 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày