SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
5
1
2
0
9
7
Xây dựng nông thôn mới Thứ Tư, 04/09/2019, 14:35

Huyện Hồng Dân: Chú trọng công tác xây dựng Đảng trong xây dựng nông thôn mới

Theo tiến độ xây dựng nông thôn mới (XDNTM) của huyện Hồng Dân như hiện nay thì đích đến của 8/8 xã đều đạt chuẩn vào cuối năm 2019 - sớm hơn 1 năm so với kế hoạch đề ra. Điều này cho thấy sự quyết tâm và nỗ lực xây dựng, đổi mới, phát triển của Đảng bộ huyện trong tiến trình XDNTM…

ĐỘT PHÁ TỪ CÁN BỘ

Bước vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn, huyện Hồng Dân là địa phương có xuất phát điểm kinh tế thấp, dựa vào nông nghiệp là chủ yếu, kết cấu hạ tầng vừa thiếu, vừa không đồng bộ, thu nhập và đời sống của người dân còn ở mức khiêm tốn… Tuy nhiên, với quyết tâm phấn đấu trở thành huyện về đích NTM tiếp theo của tỉnh (sau huyện Phước Long), Hồng Dân đã nhanh chóng kiện toàn Ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở, đồng thời quán triệt đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, nội dung, giải pháp thực hiện của chương trình đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Từ sự nỗ lực, đồng thuận của Đảng bộ và nhân dân, huyện Hồng Dân hiện đã có 4 xã được công nhận NTM, 4 xã còn lại cũng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, dự kiến sẽ được công nhận vào quý 3/2019.

Qua quá trình thực hiện, có thể đúc kết ra rằng: công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị chính là nền tảng để huyện triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ XDNTM. Sau khi xác định khâu đột phá là công tác cán bộ, Huyện ủy Hồng Dân đã ban hành Kế hoạch 73 về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Đi cùng với công tác cán bộ, huyện Hồng Dân cũng quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; xây dựng chính sách ưu tiên trong tuyển dụng cán bộ người dân tộc thiểu số, trọng dụng người tài, đào tạo cán bộ trẻ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả.

 

Bộ mặt nông thôn huyện Hồng Dân ngày càng khởi sắc. Ảnh: T.T 

PHÁT HUY VAI TRÒ NÊU GƯƠNG CỦA ĐẢNG VIÊN

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện luân chuyển 10 đồng chí; bổ nhiệm 26 lượt cấp trưởng, cấp phó phòng, ban; thực hiện công tác quy hoạch cấp ủy, Ban Thường vụ và cán bộ chủ chốt huyện 92 lượt cán bộ. Qua việc triển khai Kế hoạch 26 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cấp trong huyện đã được nâng lên rõ rệt như: chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc...

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng là một trong những nhiệm vụ nhằm giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng ở huyện Hồng Dân. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm sát với nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của từng đảng bộ, địa phương, người đứng đầu cấp ủy. Cấp ủy các cấp thì thực hiện kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện cấp ủy quản lý trong việc chấp hành điều lệ, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Sau kiểm tra, giám sát, các trường hợp sai phạm đều được xử lý nghiêm. Đơn cử như thời gian qua, Huyện ủy đã tiến hành khiển trách và cảnh cáo 6 trường hợp người đứng đầu sai phạm; thi hành kỷ luật 28 đảng viên… Và khâu quan trọng nữa trong công tác xây dựng Đảng mà huyện Hồng Dân xác định sẽ phải luôn giữ vững, phát huy trong thời gian tới là: đổi mới phương thức lãnh đạo bằng hành động nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu các cấp.

Hoàng Uyên

Nguồn: baobaclieu.vn

 


Số lượt người xem: 740 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày