SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
5
9
1
7
7
2
Tuần Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu 2019 Thứ Tư, 16/10/2019, 17:14
Triển khai nhiệm vụ của Tiểu ban Nội dung, Tuyên truyền, Quảng bá phục vụ cho Tuần Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu 2019  (16/10)
Ngày 16/10, đồng chí Lâm Thị Sang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Tiểu ban Nội dung, Tuyên truyền, Quảng bá Tuần Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu 2019 (Tiểu ban) chủ trì họp các thành viên của Tiểu ban. Cuộc họp đã thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên của Tiểu ban; Quyết định thành lập Tổ Giúp việc cho Tiểu ban; dự thảo Kế hoạch tuyên ...
Liên hoan Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ 03 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cà Mau lần thứ XIV năm 2019  (11/10)
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu vừa xây dựng Kế hoạch tổ chức Liên hoan Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ 03 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cà Mau lần thứ XIV năm 2019 (mở rộng thêm một sổ tỉnh, thành phố khu vực miền Đông và đồng bằng sông Cửu Long). Đây là một trong những hoạt động diễn ra trong Tuần Văn hóa - Du lịch Bạc ...
Họp Ban Tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu 2019  (09/10)
Ngày 8/10, Ban Tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu 2019 (Ban Tổ chức) họp để triển khai Kế hoạch tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu 2019. Đồng chí Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chủ trì cuộc họp. Đồng chí Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu 2019 phát ...
Tuần Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu 2019 sẽ được tổ chức từ ngày 19/11 đến 22/11/2019  (04/10)
Ban Tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu 2019 ban hành Kế hoạch tổng thể tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu 2019 gắn với sự kiện 100 năm ra đời Bản Dạ cổ hoài lang và 100 năm hình thành di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà công tử Bạc Liêu. Theo nội dung Kế hoạch, các hoạt động diễn ra trong Tuần Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu 2019 với thời ...
Xem theo ngày Xem theo ngày