SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
0
7
2
0
9
7
Tin tức – Sự kiện Thứ Sáu, 11/10/2019, 16:05

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

Để tổ chức tốt kỳ họp thứ 11 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2019), HĐND tỉnh khóa IX, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp như sau:

 

Cuộc họp liên tịch giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, các Ban của HĐND tỉnh và các cơ quan hữu quan về việc thống nhất tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2019), nguồn: baclieu.gov.vn

Xem xét các báo cáo của UBND tỉnh: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2020; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa IX.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2019, nhiệm vụ năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2019, nhiệm vụ năm 2020 của các Ban của HĐND tỉnh; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về tinh giản biên chế; báo cáo công tác năm 2019, nhiệm vụ năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh; báo cáo công tác năm 2019, nhiệm vụ năm 2020 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; báo cáo công tác năm 2019, nhiệm vụ năm 2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh; thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV.

Xem xét thông qua các dự thảo nghị quyết: Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; kế hoạch đầu tư công từ ngân sách địa phương năm 2020 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; bãi bỏ Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của HĐND tỉnh về việc ban hành tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của tỉnh Bạc Liêu; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 tỉnh Bạc Liêu; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018; thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Bạc Liêu; thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 tỉnh Bạc Liêu; thông qua Danh mục các dự án phải thu hồi đất và Danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2020 - 2024; quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; ban hành chương trình phát triển đô thị tỉnh Bạc Liêu; quy định chính sách hỗ trợ đối với lực lượng tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật; huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh Bạc Liêu; quy định hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo khi mới thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; giao chỉ tiêu biên chế hành chính và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bạc Liêu năm 2020; quy định chức danh, số lượng, mức khoán kinh phí và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; kết quả giám sát về tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về tinh giản biên chế; tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Dự kiến kỳ họp sẽ diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 04 đến ngày 06/12/2019. Để tổ chức thực hiện các nội dung phục vụ kỳ họp theo Kế hoạch, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp báo thông tin nội dung, chương trình kỳ họp trên các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân, cử tri biết, theo dõi và tuyên truyền về kỳ họp; các Ban của HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu và có kế hoạch thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp đã được phân công đúng luật định và có chất lượng; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, Ngành khẩn trương chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp bảo đảm đúng luật, kịp thời gian và có chất lượng, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật và việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với HĐND các cấp tổ chức chu đáo việc tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND các cấp tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh./.

Lê Hiền

 


Số lượt người xem: 652 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày