SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
4
1
6
5
9
1
Thông tin tiếp cận đất đai Thứ Ba, 25/06/2019, 02:21
Công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bạc Liêu  (27/08)
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 quy định về công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Nghị quyết số 101/NQ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ (101/NQ-CP) về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bạc Liêu. Để công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Bạc ...
Hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2017  (15/09)
Xem chi tiết
Hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2015  (04/01)
Xem chi tiết
Bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (08/02)
Xem chi tiết
Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (08/02)
Xem chi tiết
Xem theo ngày Xem theo ngày