SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
7
9
2
0
6
Thông tin tiếp cận đất đai Thứ Hai, 27/08/2018, 14:20

Công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bạc Liêu

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 quy định về công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Nghị quyết số 101/NQ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ (101/NQ-CP) về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bạc Liêu. 

Để công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Bạc Liêu giai đoạn từ 2016 - 2020 đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết 101/NQ-CP trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh đúng theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có công văn đề nghị đăng tải các hồ sơ công bố công khai gồm:

1. Nghị quyết số 101/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Bạc Liêu;

2. Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bạc Liêu;

3. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Bạc Liêu;

4. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016 - 2020) tỉnh Bạc Liêu.

Tuấn Anh

 


Số lượt người xem: 3217 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày