SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
7
9
3
7
8
Thông báo khác Thứ Hai, 12/03/2018, 14:25

Triển khai quy tắc ứng xử trong hoạt động quảng cáo

Để kịp thời triển khai thực hiện đạt hiệu quả Quy tắc ứng xử trong hoạt động quảng cáo, nâng cao tinh thần trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa có công văn triển khai thực hiện Quyết định số 4149/QĐ-BVHTTDL ngày 03/11/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy tắc ứng xử trong hoạt động quảng cáo, cụ thể như sau:

Theo Công văn của Sở VHTTDL thì các đơn vị có liên quan đến hoạt động quảng cáo tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Quy tắc ứng xử trong hoạt động quảng cáo tại Quyết định số 4149/QĐ-BVHTTDL đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức như: Cổ động trực quan; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng tại các thiết chế văn hóa cơ sở; triển khai, hướng dẫn kịp thời đầy đủ nội dung Quy tắc ứng xử trong hoạt động quảng cáo đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo thuộc ngành, lĩnh vực và địa phương quản lý nhằm định hướng cho các đối tượng tham gia hoạt động quảng cáo hiểu và tự nguyện tuân thủ các nguyên tắc, nội dung quảng cáo đảm bảo hợp pháp, trung thực, chính xác, phù hợp đạo đức, văn hóa Việt Nam.

Nội dung Công văn của Sở VHTTDL cũng giao trách nhiệm cho Thanh tra Sở VHTTDL tăng cường phối hợp với các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý những hành vi quảng cáo không đúng quy định, không thực hiện đúng nội dung Quy tắc ứng xử trong hoạt động quảng cáo. Từ đó góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo theo Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo./. 

Chi tiết: (Quyết định số 4149/QĐ-BVHTTDL)

Tuấn Anh

 

 


Số lượt người xem: 1184 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày