SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
2
6
0
1
9
6
Thông báo khác Thứ Tư, 31/05/2017, 08:15

Thông tin hồ sơ đề nghị xác nhận người có công với cách mạng

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu tiến hành xác minh hoàn thành được 07 hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ, 02 hồ sơ đề nghị xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Để có cơ sở xem xét, đề nghị Ban Chỉ đạo xác nhận người có công với cách mạng tỉnh Bạc Liêu đăng tải thông tin về những trường hợp đã nêu trên các phương tiện thông tin của tỉnh để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, tham gia ý kiến.

Hồ sơ liệt sĩ

1. Bà: Trần Thu Thảo

- Sinh năm: 1946.

- Nguyên quán: Xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

- Ngày tham gia cách mạng: 1964

- Hy sinh ngày: 1968.

- Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi hy sinh: Chi đoàn ấp Trà Hất.

- Nơi hy sinh: Ấp Trà Hất, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

- Trường hợp hy sinh: Được tổ chức phân công phối hợp với xã đoàn tổ chức họp chi đoàn, họp xong về bị địch bắn chết.

- Người biết sự việc: Bà Nguyễn Thị Ánh, sinh năm 1941, cư ngụ ấp Xẻo Chích, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi và bà Tô Thị Đào, sinh năm 1947, cư ngụ ấp Bà Chăng A, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi. Thân nhân: Có chồng là ông Nguyễn Văn Xuân, sinh năm 1947 và con là bà Nguyễn Bích Phượng, sinh năm 1965. Hiện cùng cư trú tại: Ấp Trà Hất, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu (Cha: Trần Văn Đặng, sinh năm 1897, Mẹ: Nguyễn Thị Ba, sinh năm 1899, đều đã từ trần).

 Người đề nghị xác nhận: Bà Nguyễn Bích Phượng, Mối quan hệ: Con, hiện cư trú tại ấp Trà Hất, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

2. Ông : Huỳnh Văn Hầu

- Sinh năm: 1933

- Nguyên quán: Xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

- Ngày tham gia cách mạng: 1960

- Hy sinh ngày: 23/9/1970

- Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi hy sinh: Du kích ấp Trà Hất

- Nơi hy sinh: Ấp Trà Hất, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

- Trường hợp hy sinh: Đi công tác quan sát xem tình hình, cùng đi với đồng chí 8 Nhi, trên đoạn đường đi, bị biệt kích đồn Bào Sen bắn hy sinh.

- Người giao nhiệm vụ: Ông Trần Văn Vàng phân công nhiệm vụ.

- Người biết sự việc: Ông Lê Văn Nhơn, sinh năm 1937, ông Trần Văn Sứ, sinh năm 1941, ông Trần Văn Vàng, sinh năm 1929, cùng cư trú tại ấp Trà Hất, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi.

- Thân nhân: Có vợ là bà Trịnh Thị Anh, sinh năm 1936 và con là bà Huỳnh Thị Hoàng, sinh năm 1963, hiện cùng cư trú tại ấp Trà Hất, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu (Cha: Huỳnh Văn Hổ, sinh năm 1907, Mẹ: Nguyễn Thị Ba, sinh năm 1909 đều đã từ trần).

- Người đề nghị xác nhận: Bà Trịnh Thị Anh, Mối quan hệ: Vợ, hiện cư trú tại ấp Trà Hất, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

3. Ông: Hồ Văn Quởn

- Sinh năm: 1946.

- Nguyên quán: Xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

- Ngày tham gia cách mạng: 23/2/1963.

- Hy sinh năm: 1965.

- Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi hy sinh: Chiến sỹ giao liên huyện Hồng Dân.

- Nơi hy sinh: Chết mất xác.

- Trường hợp hy sinh: Do mất liên lạc nên không biết rõ tin tức.

- Người biết sự việc: Bà Huỳnh Thị Nhu, sinh năm 1919, cư ngụ tại ấp Mỹ Trinh, xã Hưng Phú, huyện Phước Long và ông Tô Đoàn Trung, cư trú ấp Phước Thạnh 1, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi.

- Thân nhân: Có em là bà Hồ Thị Cúc, sinh năm 1954, cư trú tại ấp Phước Thạnh 1, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu (Cha: Hồ Văn Thi, sinh năm 1913, Mẹ: Lư Thị Tư, sinh năm 1918 đều đã từ trần).

- Người đề nghị xác nhận: Bà Hồ Thị Cúc, mối quan hệ: Em, hiện cư trú tại ấp Phước Thạnh 1, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

4. Ông: Lưu Văn Ngó

- Sinh năm: 1955.

- Nguyên quán: Xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

- Ngày tham gia cách mạng: 01/02/1973.

- Hy sinh ngày: 05/7/1973.

- Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi hy sinh: Làm nội tuyến dân vệ Đồn Nàng Rèn.

- Nơi hy sinh: Ấp Nàng Rèn, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

- Trường hợp hy sinh: Làm nội tuyến dân vệ Đồn Nàng Rèn.

- Người giao nhiệm vụ: Ban Binh vận thị xã Bạc Liêu và trực tiếp giao nhiệm vụ là ông Nguyễn Văn Hai (3 Hòa), cư trú xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu và ông Trần Kim Long (Hai Đức), cư trú Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- Người biết sự việc: Ông Nguyễn Văn Hai (3 Hòa), cư trú xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu và ông Trần Kim Long (Hai Đức), cư trú Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- Thân nhân: Có mẹ là Nguyễn Thị Hai, sinh năm 1931 và cha: Lưu Văn Mến, sinh năm 1924 (đã từ trần) cư trú tại ấp Cái Dầy, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

- Người đề nghị xác nhận: Bà Nguyễn Thị Hai, mối quan hệ: Mẹ, hiện cư trú tại ấp Cái Dầy, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

5. Ông: Lý Văn Em

- Sinh năm: 1948.

- Nguyên quán: Xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

- Ngày tham gia cách mạng: 1969.

- Hy sinh ngày: 22/6/1973.

- Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi hy sinh: Đảng viên cán bộ xã đội xã Vĩnh Phú Đông.

- Nơi hy sinh: Đồn Trưởng Tòa.

- Trường hợp hy sinh: Hoạt động trong lòng địch bị địch làm nổ lựu đạn hy sinh.

- Người giao nhiệm vụ: Ông Trương Hữu Tư (10 Cù), cư ngụ xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

- Người biết sự việc: Ông Nguyễn Hoàng Khởi, cư trú ấp Mỹ 2, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long; ông Nguyễn Bạch Đằng, cư trú ấp Mỹ 2, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long; ông Võ Tấn Ngọc, cư trú ấp Vĩnh Phú A, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long; ông Trương Tấn Sao, cư trú ấp Tường 4, xã Hưng Phú, huyện Phước Long.

- Thân nhân: Vợ là Lê Thị Tua, cư trú ấp Vĩnh Phú A, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long; 2 con là ông Lý Văn Đương, Lý Văn Phong cùng cư ngụ cư trú ấp Vĩnh Phú A, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long; cha: Lý Văn Lác (từ trần); mẹ: Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1923, cư trú ấp Vĩnh Phú A, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long.

- Người đề nghị xác nhận: Mẹ, Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1923, cư trú ấp Vĩnh Phú A, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long.

6. Ông: Nguyễn Văn Nuôi

- Sinh năm: 1934.

- Nguyên quán: Xã Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

- Ngày tham gia cách mạng: 1955.

- Hy sinh ngày: 05/6/1969.

- Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi hy sinh: Trưởng Ban kinh tài xã Phước Long.

- Nơi hy sinh: Ấp Phước Tân, xã Phước Long.

- Trường hợp hy sinh: Trên đường đi thu thuế đến ấp Phước Tân bị lính đồn ngã tư Phó Sinh phục kích bắn hy sinh.

Người biết sự việc: Ông Nguyễn Văn Đương, sinh năm 1941, bà Nguyễn Ngọc Anh, sinh năm 1948 cùng cư trú tại ấp Phước Tân, xã Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu; ông Đào Công Tâm, sinh năm 1942, cư trú tại thị trấn Phước Long, huyện Phước Long.

- Thân nhân: Có Mẹ, Võ Thị The, sinh năm 1912 (đã từ trần); Cha: Nguyên Văn Cải, sinh năm 1910 (đã từ trần) và vợ là bà Du Thị Ten, sinh năm 1932, cư trú tại ấp Phước Ninh, xã Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

- Người đề nghị xác nhận: Bà Du Thị Ten, mối quan hệ: Vợ, hiện cư trú tại ấp Phước Tân, xã Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

7. Ông: Nguyễn Văn Tài

- Sinh năm: 1947.

- Nguyên quán: Xã Phong Thạnh Đông, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

- Ngày tham gia cách mạng: 1964.

- Hy sinh ngày: 22/11/1968.

- Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi hy sinh: Đội viên du kích xã Phong Thạnh Đông.

- Nơi hy sinh: Ấp 13, xã Phong Thạnh Đông, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

- Trường hợp hy sinh: Chống càn tại ấp 13, xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

- Người giao nhiệm vụ: Xã ủy Xã đội chỉ đạo cho du kích xã phối hợp du kích ấp 13 chống càn.

- Người biết sự việc: Ông Võ Tấn Muôn cư trú Phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu và ông Nguyễn Hồng Kỳ (Sáu Kỳ), cư trú xã Phong Tân, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

- Thân nhân: Có vợ là bà Phan Thị Lý, sinh năm 1951, hiện cư trú tại ấp 15, xã Phong Thạnh Đông, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu và con là ông Nguyễn Văn Hận, sinh năm 1968, hiện cư trú tại: Khóm 13, phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (Cha: Nguyễn Văn Hợi, Mẹ: Trần Thị Tư, đều đã từ trần).

- Người đề nghị xác nhận: Bà Phan Thị Lý, Mối quan hệ: Vợ, hiện cư trú tại ấp 15, xã Phong Thạnh Đông, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

Hồ sơ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

1. Ông: Trương Văn Hiệp

- Sinh năm: 1956

- Nguyên quán: Ấp Cái Dầy, xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

- Hiện cư trú tại: Ấp Cái Dầy, xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

- Quá trình tham gia cách mạng:

Thời gian

Đơn vị

Cấp bậc, chức vụ

Địa bàn hoạt động

Từ

01/01/1970

đến năm 1976

Du kích xã Châu Hưng

A trưởng

Xã Châu Hưng

 

Từ năm 1976

Xã Châu Hưng

Phó công an xã

Xã Châu Hưng

đến năm

 

 

 

1980

 

 

 

- Bị thương lần 1 ngày 18 tháng 8 năm 1972; tại ấp Nhà Dài B, xã Châu Hưng.

- Đơn vị khi bị thương: Du kích xã Châu Hưng.

- Trường hợp bị thương: Đánh giặc Bình Định.

- Tư thế bị thương (đứng, quỳ, ngồi, nằm, bò): Đứng (xung phong)

- Các vết thương cụ thể: Vết thương vai phải, sau lưng; vết thương đầu gối, đùi, mắt cá.

- Đã được điều trị tại: Quân y từ ngày 18/8/1972 đến ngày 29/10/1972.

- Người biết sự việc: Ông Nguyễn Trí Huệ; ông Cao Văn Điều; ông Phan Quốc Hưng.

- Thân nhân (bố đẻ, mẹ đẻ, vợ/chồng, con)...hiện cư trú tại: Ấp Cái Dầy, TT Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

2. Bà Nguyễn Thị Ánh

- Sinh năm: 1946.

- Nguyên quán: Ấp 16, xã Phong Thạnh Đông, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

- Hiện cư trú tại: Ấp 02, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

- Quá trình tham gia cách mạng:

Thời gian

Đơn vị

Cấp bậc, chức vụ

Địa bàn hoạt động

Từ 01/1965 Đến 12/1965

Nòng cốt đoàn công tác giao liên ấp 16, xã Phong Thạnh Đông

Đội viên giao liên ấp 16

Xã Phong Thạnh Đông

Từ 01/1966 Đến 12/1968

Công tác giao liên xã Phong Thạnh Đông, nay là xã Phong Tân

Đội viên giao liên xã Phong Thạnh Đông, nay là xã Phong Tân

Xã Phong Thạnh Đông

- Bị thương ngày 14 tháng 11 năm 1966, tại ấp 14, xã Phong Thạnh Đông.

- Đơn vị khi bị thương: Xã Phong Thạnh Đông.

- Trường hợp bị thương: Đi công tác liên lạc ngay trong trận đánh.

- Tư thế bị thương (đứng, quỳ, ngồi, nằm, bò): Nằm.

- Các vết thương cụ thể: 01 vết gót chân phải, đứt sợi gân nhượng.

- Đã được điều trị tại: Trạm xá xã từ ngày 14/11/1966 đến ngày 14/12/1966           

- Người biết sự việc: Ông Võ Tấn Muôn; ông Lê Văn Thương; ông Nguyễn Văn Năm.

Mọi thông tin có liên quan đến những trường hợp đề nghị xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh diện tồn đọng xin gửi về: Phòng Người Có công - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu, địa chỉ: Số 52/3, đường Hùng Vương, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu; số điện thoại: 02913.952.081.

Hân


Số lượt người xem: 1348 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày