SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
5
9
2
8
9
3
Thông báo khác Thứ Hai, 15/12/2014, 08:55

Thông báo hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Bạc Liêu

Ngày 11/12/2014, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 158/TB-UBND về việc hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Bạc Liêu và thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân theo lĩnh vực.

Theo đó, Ban Tiếp công dân tỉnh Bạc Liêu được thành lập để trực tiếp quản lý Trụ sở tiếp công dân tỉnh Bạc Liêu và có con dấu riêng để hoạt động.

Mọi công dân có yêu cầu, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh với Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh xin đến liên hệ với Trụ sở Tiếp công dân tỉnh tại số 1, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 1, TP.Bạc Liêu. Điện thoại: 07813.823994 để được tiếp nhận và hướng dẫn.

Ban Tiếp công dân có Trưởng ban, Phó Trưởng ban và công chức làm công tác tiếp công dân, gồm:

1. Trưởng Ban tiếp công dân: ông Lê Quốc Minh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Điện thoại: 0919892449.

2. Phó Trưởng ban tiếp công dân: ông Huỳnh Minh Ứng. Điện thoại: 0918190827.

3. Ông Nguyễn Chí Linh, Phó Trưởng Phòng Tiếp công dân. Điện thoại: 0913686145.

4. Bà Trần Thị Ngọc Thanh, Chuyên viên. Điện thoại: 0915887230.

5. Bà Lê Thị Kim Huế, Chuyên viên. Điện thoại: 0949151232.

6. Ông Trương Quang Tín, Chuyên viên. Điện thoại: 0913014221.

Thông báo cũng nêu rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức của Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh trong phối hợp cùng Ban Tiếp công dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân quy định tại khoản 4 Điều 12 Luật Tiếp công dân.

 Cụ thể, ông Nguyễn Hải Đăng, Phó Trưởng Phòng Tiếp dân thuộc Văn phòng Tỉnh ủy phụ trách lĩnh vực: Tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo về công tác xây dựng Đảng và những vấn đề khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Tỉnh ủy.

Bà Võ Thúy Diễm, Kiểm tra viên Phòng Nghiệp vụ IV thuộc Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phụ trách lĩnh vực: Tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra Đảng cấp mình và cấp dưới; tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo về những vấn đề liên quan đến kỷ luật Đảng, phẩm chất cán bộ, đảng viên, về sinh hoạt trong nội bộ tổ chức Đảng thuộc thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Phạm Văn Thanh, Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ thuộc Ban Nội chính Tỉnh ủy phụ trách các lĩnh vực: Tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Nội chính cấp tỉnh; tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của Ban Nội chính tỉnh.

Ông Trương Thanh Nhã, Phó Chánh Văn phòng và bà Bùi Thị Luyến, Trưởng Phòng Thông tin – Dân nguyện thuộc Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh phụ trách lĩnh vực: Tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh với đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương, với HĐND cấp tỉnh liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, HĐND.

NL

 


Số lượt người xem: 2238 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày