SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
0
7
1
7
8
Thông báo khác Thứ Năm, 27/11/2014, 09:45

Thông báo lấy ý kiến việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần I – năm 2015

Ngày 24/11/2014, Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” đã xét chọn 17 cá nhân cơ bản đủ tiêu chuẩn đề nghị phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ nhất – năm 2015 của tỉnh Bạc Liêu.

Cổng TTĐT tỉnh Bạc Liêu đăng tải danh sách 17 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”  nhằm lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tỉnh và các tầng lớp nhân dân để đủ cơ sở tổng hợp đề xuất UBND tỉnh trình Hội đồng cấp Bộ xét chọn. Mọi ý kiến đóng góp gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ: Số 16, đường Võ Thị Sáu, phường 3, thành phố Bạc Liêu, trước ngày 11/12/2014.

S

T

T

HỌ TÊN

NĂM SINH

DÂN TỘC

ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ

TÊN DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ ĐANG NẮM GIỮ

THỜI GIAN THỰC HÀNH DI SẢN

TRI THỨC, KỸ NĂNG THỰC HÀNH

DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

1

Trần Văn

Khánh (Trần Khánh)

1949

Kinh

khóm 2, phường 7,

TP Bạc Liêu, Bạc Liêu

Nghệ thuật trình diễn dân gian (Đờn ca tài tử Nam Bộ)

44 năm

(Từ năm 1970-2014)

- Nắm giữ tri thức nhạc lí và cách thực hành 20 bản Tổ trong ĐCTT và vọng cổ các nhịp.

- Có kỹ năng sáng tác các bản ĐCTT;

- Có kỹ năng biên soạn giáo trình giảng dạy ĐCTT.

- Có kỹ năng truyền dạy ĐCTT.

2

Thạch

Si

Phol

1951

Khmer

khóm 10, phường 1,

TP Bạc Liêu, Bạc Liêu

Nghệ thuật trình diễn dân gian (múa, sân khấu Khmer)

24 năm

(Từ năm 1990-2014)

- Nắm giữ tri thức và cách thực hành các loại hình múa cơ bản Khmer từ truyền thống đến hiện đại; các loại hình sân khấu Dùkê, Dìkê, sân khấu lễ hội Khmer Nam Bộ.

- Có kỹ năng đạo diễn, dàn dựng và truyền dạy các loại hình múa cơ bản Khmer từ truyền thống đến hiện đại; các loại hình sân khấu Dùkê, Dìkê, sân khấu lễ hội Khmer Nam Bộ

3

Trần

Phước

Thuận

1950

Kinh

khóm 10, phường 1,

TP Bạc Liêu, Bạc Liêu

Nghệ thuật trình diễn dân gian (Đờn ca tài tử Nam Bộ)

44 năm

(Từ năm 1970-2014)

- Nắm giữ tri thức lòng bản ngũ âm của 20 bản Tổ và các bài bản xưa của Bạc Liêu.

- Kỹ năng viết nhiều tác phẩm, sách báo về lĩnh vực cổ nhạc Bạc Liêu, ĐCTT.

- Có kỹ năng truyền dạy ĐCTT.

4

Đỗ

Ngọc

Ẩn

1966

Kinh

phường 3,

TP Bạc Liêu, Bạc Liêu

Nghệ thuật trình diễn dân gian (Đờn ca tài tử Nam Bộ)

28 năm

(Từ năm 1986-2014)

- Nắm giữ tri thức nhạc lí, cách thể hiện 20 bản Tổ và các bản vắn, điệu lí;

- Có kỹ năng sáng tác lời mới các bài ĐCTT;

- Có kỹ năng Biên tập, dàn dựng và truyền dạy ĐCTT.

5

Ngô

Văn

Đầy

(Năm Đầy)

1941

Kinh

Vĩnh An, Vĩnh Trạch, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu

Nghệ thuật trình diễn dân gian (Đờn ca tài tử Nam Bộ)

57 năm

(Từ năm 1957-2014)

- Nắm giữ tri thức nhạc lí và ca chuẩn 20 bản Tổ trong ĐCTT;

- Kỹ năng sử dụng thành thạo các loại đờn: Sến, Kìm, Ghita phím lõm.

- Có kỹ năng truyền dạy ĐCTT.

6

Nguyễn

Hữu Nghề (Nguyễn Bắc Sơn)

1943

Kinh

khóm 2, phường 7,

TP Bạc Liêu, Bạc Liêu

Nghệ thuật trình diễn dân gian (Đờn ca tài tử Nam Bộ)

53 năm

(Từ năm 1961-2014)

- Nắm giữ nhạc lí và cách thể hiện 20 bản Tổ trong ĐCTT và vọng cổ;

- Có kỹ năng sáng tác một số bài bản vọng cổ, bản vắn.

- Có kỹ năng sử dụng thành thạo các loại đờn: Cò, Kìm, Ghita phím lõm.

- Có kỹ năng truyền dạy ĐCTT.

7

Trương

Hoàng

Triều (Năm Triều)

1929

Kinh

khóm 2, phường 7,

TP Bạc Liêu, Bạc Liêu

Nghệ thuật trình diễn dân gian (Đờn ca tài tử Nam Bộ)

76 năm

(Từ năm 1938-2014)

- Ông được nhạc sĩ Cao Văn Lầu truyền dạy ĐCTT.

- Nắm giữ nhạc lí và cách thể hiện ĐCTT.

8

Huỳnh Văn Viễn (Ba Viễn)

1942

Kinh

Phước ThạnhII, Long Thạnh, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

Nghệ thuật trình diễn dân gian (Đờn ca tài tử Nam Bộ, nhạc lễ, sân khấu cải lương)

56 năm

(Từ năm 1958-2014)

- Nắm giữ tri thức nhạc lí vàcách thể hiện ĐCTT 20 bản Tổ trong ĐCTT và nhạc lễ Nam Bộ.

- Có kỹ năng sử dụng thành thạo các loại đờn: Kìm, Cò. Ghita phím lõm;

- Có kĩ năng đào tạo nhạc công và ca cải lương sân khấu chuyên nghiệp.

9

Lâm Duy Minh (Út Đờn)

1949

Kinh

Tân Long, Long Thạnh, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

Nghệ thuật trình diễn dân gian (Đờn ca tài tử Nam Bộ)

39 năm

(Từ năm 1975-2014)

- Nắm giữ nhạc lí, cách thể hiện 20 bản Tổ trong ĐCTT và các bản vọng cổ, bản vắn, điệu lí; sử dụng thành thạo các loại đờn: Ghita phím lõm, Kìm, Hahuydi.

- Sáng tác lời mới các bản tài tử và viết nhạc mới, lời mới theo điệu thức oán “tương tư khúc oán” 10 câu nhịp 8 được nhiều tài tử thể hiện.

10

Nguyễn Văn Trắng (Hoàng Trắng)

1960

Kinh

Bưng Xúc, Hưng Hội, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

Nghệ thuật trình diễn dân gian (Đờn ca tài tử Nam Bộ)

29 năm

(Từ năm 1985-2014)

- Nắm giữ tri thức nhạc lí và cách thể hiện 20 bản Tổ trong ĐCTT;

- Có kỹ năng sử dụng thành thạo các loại đờn: Sến, Ghita phím lõm,Tranh, Violon, Bầu;

- Có kỹ năng sáng tác nhiều bài ca vọng cổ và các điệu thức trong 20 bản Tổ.

11

Minh

Tố

1941

Kinh

Trường Điền, Long Điền Đông, Đông Hải, Bạc Liêu

Nghệ thuật trình diễn dân gian (Đờn ca tài tử Nam Bộ)

60 năm

(Từ năm 1954-2014)

- Nắm giữ nhạc lí và cách thể hiện 20 bản Tổ trong ĐCTT;

- Có kỹ năng sử dụng thành thạo các loại đờn: Sến, Kìm, Bầu; khả năng độc tấu đờn Kìm 20 bản Tổ và vọng cổ các nhịp; sáng tác một số bài vọng cổ và các điệu thức trong 20 bản Tổ.

12

Tạ Ngọc

Sang (Ba Sang)

1955

Kinh

Văn Đức A, An Trạch, Đông Hải, Bạc Liêu

Nghệ thuật trình diễn dân gian (Đờn ca tài tử Nam Bộ)

38 năm

(Từ năm 1976-2014)

- Nắm giữ tri thức nhạc lí và cách thể hiện 20 bản Tổ trong ĐCTT và vọng cổ các nhịp;

- Có kỹ năng đờn Kìm (điêu luyện) và đờn Sến, Ghita phím lõm 20 bản Tổ và các nhịp vọng cổ;

13

Nguyễn Văn Ghi

1958

Kinh

Ấp Ngọn, Ninh Quới, Hồng Dân, Bạc Liêu

Nghệ thuật trình diễn dân gian (Đờn ca tài tử Nam Bộ)

43 năm

(Từ năm 1971-2014)

- Nắm giữ tri thức nhạc lí và cách thể hiện 20 bản Tổ trong ĐCTT;

- Có kỹ năng sử dụng thành thạo các loại đờn: Ghita phím lõm, Sến, Kìm 20 bản Tổ;

- Có kỹ năng truyền dạy ĐCTT.

14

Danh Sậm (Danh Xà Rậm)

1958

Khmer

Đầu Sấu Đông, Lộc Ninh, Hồng Dân, Bạc Liêu

Nghệ thuật trình diễn dân gian (âm nhạc dân gian Khmer Nam Bộ)

42 năm

(Từ năm 1972-2014)

Nắm giữ tri thức nhạc lí và sử dụng thành thạo các loại đờn Khmer như: Bộ ngũ âm, đờn XaLai, đờn ChumRiêng và kèn PhâyO, kèn Pây Pót và Sáo; hát tiếng Khmer chuẩn.

15

Võ Trung Kết

1956

Kinh

ấp 1, Hộ Phòng, Giá Rai, Bạc Liêu

Nghệ thuật trình diễn dân gian (Đờn ca tài tử Nam Bộ)

36 năm

(Từ năm 1978-2014)

- Nắm vững tri thức nhạc lí và cách thể hiện 20 bản Tổ trong ĐCTT và vọng cổ các nhịp;

- Có kỹ năngsử dụng thành thạo đờn ghita phím lõm (điêu luyện) và đờn Bầu, đờn Sến 20 bản Tổ và các bài vọng cổ các nhịp;

- Có kỹ năng truyền dạy ĐCTT.

16

Dương Minh

Khương

1964

Kinh

ấp Nội ô, TT Phước Long, Phước Long, Bạc Liêu

Nghệ thuật trình diễn dân gian (Đờn ca tài tử Nam Bộ)

38 năm

( Từ năm 1976-2014)

- Nắm vững tri thức nhạc lí, cách thể hiện 20 bản Tổ trong ĐCTT; sử dụng thành thạo 9 loại nhạc cụ: Ghita phím lõm, Hahuydi, Kìm, Sến (2 dây), Sến (3 dây), Cò, Gáo, Độc huyền (Bầu), Violon;

- Ông hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện Phước Long, thường xuyên truyền dạy ĐCTT; dàn dựng các chương trình liên quan đến ĐCTT để tham gia thi diễn trong tỉnh và phục vụ công chúng.

17

Phạm Văn Loan (Tư Loan)

1955

Kinh

ấp 8B, Phong Thạnh Tây A, Phước Long, Bạc Liêu

Nghệ thuật trình diễn dân gian (Đờn ca tài tử Nam Bộ)

40 năm

( Từ năm 1974-2014)

- Nắm vững tri thức nhạc lí, cách thể hiện 20 bản Tổ ĐCTT, các bản vọng cổ, bản vắn, điệu lí;

- Có kỹ năng sử dụng thành thạo đờn Kìm, Ghita phím lõm;

- Có kỹ năng truyền dạy ĐCTT.

CTTĐT


Số lượt người xem: 2121 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày