SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
5
5
0
4
6
9
Thông báo khác Thứ Năm, 18/07/2013, 13:55

Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu

Địa chỉ trụ sở: Khu Hành chính tỉnh Bạc Liêu, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại: 0781. 3956540 – 3956542;      Fax: 0781. 3823874

Email: dkkdbaclieu@gmail.com  Website: skhdt.baclieu.gov.vn

- Căn cứ Điểm g Khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Trên cơ sở Thông báo số 13/TB-ĐKKD ngày 24/01/2013 Về việc yêu cầu doanh nghiệp báo cáo tình hình kinh doanh và Thông báo số 81/TB-ĐKKD ngày 05/6/2013 Về việc yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp báo cáo tình hình kinh doanh.

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo nội dung vi phạm của 391 doanh nghiệp (đính kèm danh sách) như sau:

Không báo cáo tài chính năm 2011 và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012 về Phòng Đăng ký kinh doanh theo qui định tại Điểm c Khoản 1 Điều 163 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Phòng để giải trình trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ký Thông báo này. Sau thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong Thông báo này mà người được yêu cầu không đến hoặc nội dung giải trình không phù hợp thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Danh sách doanh nghiệp vi phạm được đăng tải và niêm yết trên:

1.       Cổng Đăng ký kinh doanh Quốc gia;

2.       Cổng Thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu;

3.       Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh Bạc Liêu;

4.       Niêm yết tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu;

5.       Niêm yết tại Bộ phận một cửa của UBND các huyện, thành phố tỉnh Bạc Liêu.

6.       Thông báo số 107/TB-ĐKKD ngày 28/6/2013. (Danh sách đính kèm theo thông báo)


Số lượt người xem: 3413 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày