SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
8
9
9
2
8
9
Quy hoạch - Kế hoạch Thứ Ba, 19/03/2019, 00:31
Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính  (18/03)
Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2019 vừa được ban hành. Mục tiêu của Kế hoạch là tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm ...
Bạc Liêu: Phát động phong trào thi đua với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá hiệu quả”  (18/03)
Để thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bạc Liêu lần thứ V. UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá hiệu quả”. Phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các ...
Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2019  (16/03)
Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019 trên địa bàn tỉnh được ban hành với mục đích chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày Thể thao Việt Nam và ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3/1946 - 27/3/2019); kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - ...
Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030  (16/03)
Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV “Về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nội dung trên. Mục đích của Kế hoạch là tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV “Về đẩy ...
Triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (11/03)
Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018, UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Mục đích của Kế hoạch là tổ chức triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018 đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, quần chúng nhân dân trên ...
Chương trình hành động du lịch năm 2019 của tỉnh Bạc Liêu  (05/03)
Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời tận dụng tối đa những cơ hội, điều kiện thuận lợi để du lịch Bạc Liêu phát triển, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Bạc Liêu đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động du lịch năm 2019. Các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch là doanh thu du lịch - dịch vụ phấn đấu ...
Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm  (05/03)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt Kế hoạch của Sở Y tế về việc phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Mục tiêu chung của kế hoạch là giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra, đảm bảo duy trì tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em đạt > 95 %. ...
Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng  (05/03)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2019. Mục tiêu của Kế hoạch là tiếp tục đẩy mạnh đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhằm giải quyết việc làm; nâng cao thu nhập và đời sống của người dân và từng hộ gia đình của người lao ...
Kế hoạch thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2019 - 2020  (05/03)
Kế hoạch thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2020 được UBND tỉnh ban hành với mục đích nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại, thúc đẩy quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa và các thành tựu đổi mới của Bạc Liêu, nâng cao vị thế và uy tín của Bạc Liêu đối với các tỉnh thành trong khu vực, trong ...
Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (22/02)
Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được UBND tỉnh ban hành. Các nội dung thực hiện của Kế hoạch gồm: Hỗ trợ xử lý các điểm gây ô nhiễm môi trường bức xúc trên địa bàn tỉnh; phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường; quản lý chất thải; bảo tồn đa dạng sinh học; tăng cường năng lực quản lý môi trường; tuyên truyền, ...
Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng  (21/02)
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được UBND tỉnh ban hành. Mục tiêu của Kế hoạch là bảo đảm cho trẻ em đến 8 tuổi được phát triển toàn diện về thể chất, ...
Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019  (21/02)
Năm 2019 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với Bạc Liêu, đây được xem là năm “Nước rút” để tăng tốc, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu. UBND tỉnh Bạc Liêu đã phát động phong trào thi đua đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019. UBND tỉnh triển khai kế hoạch công tác năm 2019 Thông ...
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư  (18/02)
Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại khu dân cư, UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch thực hiện nội dung trên. Kế hoạch được xây dựng với mục đích tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, trách nhiệm của Mặt trận Tổ ...
Phòng ngừa vi phạm pháp luật và phòng, chống tội phạm trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh  (18/02)
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phòng ngừa vi phạm pháp luật và phòng, chống tội phạm trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh vừa được UBND tỉnh ban hành. Kế hoạch được ban hành với mục đích nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân trong chấp hành pháp luật về xây dựng; khắc phục ...
Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng  (18/02)
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được UBND tỉnh ban hành. Theo đó, tỉnh Bạc Liêu phấn đấu đến năm 2025 có 90% trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ ...
Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp  (15/02)
Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nội dung trên. Mục tiêu của Kế hoạch là cắt giảm triệt để các chi phí bất hợp lý trong tuân thủ quy định pháp luật về kinh doanh, đẩy lùi và ngăn chặn các hành vi làm phát sinh chi ...
Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm  (25/01)
Đề án “Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm” được UBND tỉnh ban hành với mục đích quán triệt, triển khai đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm; nâng cao hiệu quả việc theo dõi, thi hành pháp luật; vai trò, trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh và ...
Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ  (25/01)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Nội dung Chỉ thị, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc các Sở, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, quán triệt, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ kết cấu ...
Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bạc Liêu năm 2019  (25/01)
Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bạc Liêu năm 2019 được UBND tỉnh ban hành với mục đích tập trung tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của chính quyền các cấp đối với thanh niên và công tác thanh niên; góp phần xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc ...
Tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với ngưòi chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (24/01)
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được UBND tỉnh ban hành. Mục đích của Kế hoạch là nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày