SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
6
6
1
3
7
1
Lấy ý kiến, góp ý dự thảo văn bản Chủ Nhật, 20/10/2019, 23:28
Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức danh, số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn (lần 3)  (19/10)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về ...
Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020  (16/10)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc lấy ý kiến về xây dựng nghị quyết, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ...
Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (lần 2)  (14/10)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc lấy ý kiến về xây dựng nghị quyết, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc ...
Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quy định chính sách hỗ trợ một một lần đối với bí thư chi bộ và trưởng khóm, ấp nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (14/10)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc lấy ý kiến về xây dựng nghị quyết, Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo báo cáo đánh giá tác động của chính sách đề nghị ban hành Nghị ...
Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quy định chức danh, số lượng, mức khoán kinh phí và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (11/10)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc lấy ý kiến về xây dựng nghị quyết, Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quy định chức danh, số lượng, ...
Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh về quy hoạch phát triển sản xuất nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản tỉnh Bạc Liêu...  (09/10)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc lấy ý kiến về xây dựng nghị quyết, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc ...
Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về việc hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo khi mới thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (03/10)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc lấy ý kiến về xây dựng Nghị quyết, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo xây dựng Nghị quyết. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về việc hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo khi mới ...
Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của HĐND tỉnh về việc ban hành tiêu chí dự án đầu tư công ...  (02/10)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc lấy ý kiến về xây dựng nghị quyết, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết Hội đồng nhân dân. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số ...
Đóng góp ý kiến hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (02/10)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc lấy ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị quyết, Sở Y tế đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: 1. Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND ...
Lấy ý kiến nhân dân về hồ sơ xác nhận người có công  (01/10)
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu tiến hành xác minh hoàn thành 01 hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ, xin ý kiến góp ý của nhân dân, cụ thể như sau: Ông: Trần Văn Chơi - Sinh năm: 1941 - Nguyên quán: Xã Lộc Ninh, huyện Hồng ...
Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước ...  (27/09)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc lấy ý kiến về xây dựng nghị quyết, Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày ...
Lấy ý kiến nhân dân đối với cá nhân đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động  (27/09)
Thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh vừa có văn bản đề nghị lấy ý kiến nhân dân đối với cá nhân đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động, cụ thể như sau: Đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Ông Dương Thành Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu vì đã có thành tích xuất sắc ...
Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (26/09)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định ...
Đóng góp ý kiến Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chính sách đãi ngộ đối với lực lượng tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật; huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh Bạc Liêu  (26/09)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc lấy ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị quyết, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Nghị quyết của Hội ...
Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề khen thưởng cấp Nhà nước  (21/09)
Thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh vừa có văn bản đề nghị lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước, cụ thể như sau: Đối với tập thể: Đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu vì đã có thành tích xuất sắc ...
Đóng góp ý kiến Dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ tám thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bạc Liêu ...  (20/09)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc lấy ý kiến về xây dựng Nghị quyết, Sở Xây dựng đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày ...
Thông tin hồ sơ đề nghị xác nhận người có công diện tồn đọng tỉnh Bạc Liêu  (20/09)
Thực hiện Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có công văn đề nghị Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn 01 hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sỹ để cán bộ, đảng viên và nhân ...
Đóng góp ý kiến các văn bản dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh về việc hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo khi mới thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (19/09)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc lấy ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị quyết, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với các văn bản dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết như sau. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: 1. Dự thảo Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết hỗ trợ bảo ...
Công khai kết quả xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”  (16/09)
Theo kết quả của Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13 - năm 2020 của tỉnh Bạc Liêu, để có đủ điều kiện trình Hội đồng cấp nhà nước xét tặng các danh hiệu trên, Sở Y tế vừa có văn bản đề nghị đăng công khai trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh để lấy ý kiến, góp ý của nhân dân. Cụ thể như sau: ...
Đóng góp ý kiến các văn bản dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Bạc Liêu ...  (16/09)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc lấy ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị quyết, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với các văn bản dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết như sau. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: 1. Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết điều chỉnh, ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày