SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
5
5
0
1
5
4
Dự án – Hạng mục đầu tư Thứ Ba, 07/11/2017, 09:05

Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Quy định về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được UBND tỉnh ban hành và có hiệu lực từ ngày 09/11/2017.

Theo nội dung Quy định, UBND tỉnh Bạc Liêu cam kết thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh với mức ưu đãi nhất theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành các Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; ngoài những quy định chính sách ưu đãi đầu tư chung của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, UBND tỉnh Bạc Liêu quy định các chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh theo các Điều, Khoản được nêu trong Quy định này.

Nhà đầu tư có quyền và nghĩa vụ sau: Được quyền lựa chọn lĩnh vực, hình thức, quy mô, địa bàn đầu tư phù hợp theo quy hoạch, trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác xuất khẩu, tiêu thụ sản phẩm và các quyền khác theo quy định của pháp luật; được thực hiện kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật không cấm, thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; được các cơ quan chức năng của tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi về môi trường pháp lý và cung cấp nhanh chóng, kịp thời các thông tin về quy hoạch, địa bàn, danh mục dự án đầu tư và các thông tin, s liệu cần thiết khác theo yêu cầu của nhà đầu tư trong phạm vi pháp luật cho phép; nhà đầu tư có nghĩa vụ tuân thủ các quy định pháp luật về hoạt động doanh nghiệp, về đầu tư và các quy định pháp luật liên quan khác của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; triển khai dự án đầu tư đúng quy hoạch, tiến độ, thời gian theo quy định của pháp luật.

Nội dung Quy định cũng thể hiện rõ các lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư của tỉnh. Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bao gồm: Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư; ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp; ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân, khấu hao tài sn cố định; ưu đãi về tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất; hỗ trợ về quảng cáo; hỗ trợ về cung cấp thông tin, tư vấn về thủ tục đầu tư, kinh doanh; hỗ tr quảng bá xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; hỗ tr đào to lao động; hỗ trợ rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp và đầu tư.

Để tổ chức thực hiện chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Công an tỉnh; Ban quản lý các Khu Công nghiệp; UBND các huyện, thị xã và thành phố có trách nhiệm hỗ trợ và ưu tiên giải quyết thủ tục hành chính cho nhà đầu tư trong thời gian sớm nhất./.

Chi tiết

Lê Vĩ

 


Số lượt người xem: 1339 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày