SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
7
9
6
8
9
Dự án – Hạng mục đầu tư Thứ Năm, 04/12/2008, 08:35

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2008 - 2012

DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2008-2012

 A/ CÁC DỰ ÁN NHÓM NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN :

    1/ Tên dự án : Dự án đầu tư  nhà máy chế biến hàng thủy sản

        - Quy mô : diện tích xây dựng từ 10.000 đến 15.000 m2

        -  Mục tiêu, công suất đầu tư : xây dựng mới nhà máy chế biến thủy sản công suất 4.000 tấn thành phẩm/năm.

        - Địa điểm : Khu công nghiệp Trà Kha, Tx Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

        - Dự kiến tổng vốn đầu tư : 40 tỷ đồng VN

        - Đơn vị quản lý dự án : Sở Nông nghiệp và PTNT Bạc Liêu.

            + Địa chỉ : Khu hành chính, Tx Bạc Liêu, Tỉnh BL.

            + Điện thoại : 0781. 823826                       Fax: 0781. 823944

            + Email : sothuysan­­_blu@vnn.vn

     2/ Tên dự án:Dự án đầu tư nhà máy chế biến hàng nông sản và trái cây

            - Quy mô : diện tích xây dựng khoảng 10.000m2

- Mục tiêu, công suất đầu tư: 

Xây dựng mới nhà máy chế biến các loại hàng nông sản như rau, củ, quả các loại ; công suất 4.000 tấn sản phẩm/năm

- Địa điểm : khu công nghiệp Trà Kha, Tx Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- Dự kiến tổng vốn đầu tư :  20 tỷ đồng VN

- Đơn vị quản lý dự án : Sở Công Thương Bạc Liêu

    + Địa chỉ : Khu hành chính, Tx Bạc Liêu, Tỉnh BL.

    + Điện thoại : 0781. 823848                       Fax: 0781. 824890

    + Email : sctbl@yahoo.com.vn

      3/ Tên dự án : Dự án đầu tư nhà máy chế biến mì ăn liền

        - Quy mô : diện tích xây dựng khoảng 10.000m2

          - Mục tiêu, công suất đầu tư:  Xây dựng mới nhà máy chế biến mì ăn liền ; công suất 2.500 tấn/năm

        - Địa điểm : khu công nghiệp Trà Kha, Tx Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

        - Dự kiến tổng vốn đầu tư : 04 tỷ đồng VN

        - Đơn vị quản lý dự án : Sở Công Thương Bạc Liêu

            + Địa chỉ : Khu hành chính, Tx Bạc Liêu, Tỉnh BL.

            + Điện thoại : 0781. 823848                       Fax: 0781. 824890

            + Email : sctbl@yahoo.com.vn

    4/ Tên dự án : Dự án đầu tư nhà máy chế biến muối chất lượng cao

        - Quy mô : diện tích xây dựng khoảng 10.000m2

          - Mục tiêu, công suất đầu tư: 

    Xây dựng mới nhà máy chế biến muối thực phẩm chất lượng cao ; công suất 20.000 tấn/năm

        - Địa điểm : khu công nghiệp Trà Kha, Tx Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

        - Dự kiến tổng vốn đầu tư : 15 tỷ đồng VN

        - Đơn vị quản lý dự án : Sở Công Thương Bạc Liêu

            + Địa chỉ : Khu hành chính, Tx Bạc Liêu, Tỉnh BL.

            + Điện thoại : 0781. 823848                       Fax: 0781. 824890

            + Email : sctbl@yahoo.com.vn

    5/ Tên dự án : Dự án đầu tư nhà máy sản xuất thức ăn nuôi tôm, cá và gia súc, gia cầm.

        - Quy mô : diện tích xây dựng khoảng 10.000m2

          -  Mục tiêu, công suất đầu tư: 

        Xây dựng mới nhà máy sản xuất thức ăn nuôi tôm, cá và gia súc, gia cầm ; công suất 20.000 tấn sản phẩm/năm

        - Địa điểm : khu công nghiệp Trà Kha, Tx Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

        - Dự kiến tổng vốn đầu tư : 40 tỷ đồng VN

        - Đơn vị quản lý dự án : Sở Công Thương Bạc Liêu

            + Địa chỉ : Khu hành chính, Tx Bạc Liêu, Tỉnh BL.

            + Điện thoại : 0781. 823848                       Fax: 0781. 824890

            + Email : sctbl@yahoo.com.vn       

    6/ Tên dự án : Dự án đầu tư nhà máy chế biến cá xay, chả cá và cá đóng hộp.

        - Quy mô : diện tích xây dựng khoảng 10.000m2

          - Mục tiêu, công suất đầu tư: 

        Xây dựng mới nhà máy chế biến cá xay, chả cá các sản phẩm từ nguyên liệu cá ; công suất 15.000 tấn sản phẩm/năm

        - Địa điểm : khu công nghiệp Trà Kha, Tx Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

        - Dự kiến tổng vốn đầu tư :    10 tỷ đồng VN

        - Đơn vị quản lý dự án : Sở Công Thương Bạc Liêu

            + Địa chỉ : Khu hành chính, Tx Bạc Liêu, Tỉnh BL.

            + Điện thoại : 0781. 823848                       Fax: 0781. 824890

            + Email : sctbl@yahoo.com.vn

    7/ Tên dự án : Dự án đầu tư nhà máy chế biến thịt gia súc, gia cầm

        - Quy mô : diện tích xây dựng khoảng 10.000m2

          - Mục tiêu, công suất đầu tư: 

        Xây dựng mới nhà máy chế biến thịt gia súc, gia cầm và cá đóng hộp ; công suất 10.000 tấn sản phẩm/năm

        - Địa điểm : khu công nghiệp Trà Kha, Tx Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

        - Dự kiến tổng vốn đầu tư : 45 tỷ đồng VN

        - Đơn vị quản lý dự án : Sở Công Thương Bạc Liêu

            + Địa chỉ : Khu hành chính, Tx Bạc Liêu, Tỉnh BL.

            + Điện thoại : 0781. 823848                       Fax: 0781. 824890

            + Email : sctbl@yahoo.com.vn

    8/ Tên dự án : Dự án đầu tư nhà máy sản xuất các sản phẩm từ vỏ đầu tôm

        - Quy mô : diện tích xây dựng khoảng 5.000 m2

          -  Mục tiêu, công suất đầu tư: 

        Xây dựng mới nhà máy sản xuất các sản phẩm từ võ đầu tư

        - Địa điểm : khu công nghiệp Trà Kha, Tx Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

        - Dự kiến tổng vốn đầu tư : 05 tỷ đồng VN

        - Đơn vị quản lý dự án : Sở Công Thương Bạc Liêu

            + Địa chỉ : Khu hành chính, Tx Bạc Liêu, Tỉnh BL.

            + Điện thoại : 0781. 823848                       Fax: 0781. 824890

            + Email : sctbl@yahoo.com.vn

B/ CÁC DỰ ÁN NHÓM NGÀNH CÔNG NGHIỆP HÀNG TIÊU DÙNG :

    9/ Tên dự án : Dự  án đầu tư  nhà máy da thuộc và các sản phẩm da       

                       ( từ nguyên liệu cá sấu và gia súc)

        - Quy mô : diện tích  từ 10.000 đến 20.000 m2

        - Mục tiêu, công suất đầu tư: xây dựng mới, công suất 10.000 sản phẩm/năm.

        - Địa điểm :

            Khu công nghiệp Trà Kha, Tx Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu hoặc khu công nghiệp huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu.        

        - Dự kiến tổng vốn đầu tư : 70 tỷ đồng VN

        - Đơn vị quản lý dự án : Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu.

            + Địa chỉ : Khu hành chính, Tx Bạc Liêu, Tỉnh BL.

            + Điện thoại : 0781. 823848                       Fax: 0781. 824890

            + Email : sctbl@yahoo.com.vn

    10/ Tên dự án : Dự án đầu tư nhà máy sản xuất bao bì tỉnh Bạc Liêu

        - Quy mô : diện tích xây dựng khoảng 10.000m2

          -  Mục tiêu, công suất đầu tư: 

        Xây dựng mới nhà máy sản xuất bao bì các loại ; công suất 10.000 tấn sản phẩm/năm

        - Địa điểm : khu công nghiệp Trà Kha, Tx Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

        - Dự kiến tổng vốn đầu tư : 05 tỷ đồng VN

        - Đơn vị quản lý dự án : Sở Công Thương Bạc Liêu

            + Địa chỉ : Khu hành chính, Tx Bạc Liêu, Tỉnh BL.

            + Điện thoại : 0781. 823848                       Fax: 0781. 824890

            + Email : sctbl@yahoo.com.vn

    11/ Tên dự án : Dự án đầu tư nhà máy hàng may mặc

        - Quy mô : diện tích xây dựng khoảng 10.000m2

        - Mục tiêu, công suất đầu tư: 

        Xây dựng mới nhà máy hàng may mặc công nghiệp ; công suất 01 triệu sản phẩm/năm

        - Địa điểm : khu công nghiệp Trà Kha, Tx Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

        - Dự kiến tổng vốn đầu tư :  12 tỷ đồng VN

        - Đơn vị quản lý dự án : Sở Công Thương Bạc Liêu

            + Địa chỉ : Khu hành chính, Tx Bạc Liêu, Tỉnh BL.

            + Điện thoại : 0781. 823848                       Fax: 0781. 824890

            + Email : sctbl@yahoo.com.vn

C/ CÁC DỰ ÁN NHÓM ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG :

    12/ Tên dự án : Dự án đầu tư khu du lịch Nhà Mát - Hiệp Thành

        - Quy mô : diện tích toàn khu vực dự án 95,8ha.

        - Mục tiêu, công suất đầu tư :

        Xây dựng khu du lịch - dịch vụ đa dạng gồm các hạng mục chính như : công viên nước, thủy cung, hồ tắm nước mặn, hồ bơi, sân tennis, cầu trượt biển, tàu điện trên không, khu vui chơi thiếu nhi, khu lễ hội hành hương Phật Bà Nam Hải; kết hợp du lịch sinh thái.

        - Địa điểm : phường Nhà Mát, Tx Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

        - Dự kiến tổng vốn đầu tư : 150 tỷ đồng VN

        - Đơn vị quản lý dự án : Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu.

            + Địa chỉ : 44, Lý Thường Kiệt, F3, Tx Bạc Liêu, tỉnh BL

            + Điện thoại : 0781. 956050                       Fax : 0781. 823885

            + Email : svhtt@baclieu.gov.vn

    13/ Tên dự án : Tuyến du lịch sinh thái ven biển tỉnh Bạc Liêu

        - Quy mô : diện tích toàn khu vực dự án 30 ha, dọc theo bờ biển từ Nhà Mát đến Gành Hào

        - Mục tiêu, công suất đầu tư : Du lịch sinh thái biển

        - Địa điểm :dọc theo bờ biển từ Nhà Mát đến Gành Hào

        - Dự kiến tổng vốn đầu tư : 50 – 100 tỷ đồng VN

        - Đơn vị quản lý dự án : Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bạc Liêu

            + Địa chỉ : 44, Lý Thường Kiệt, F3, Tx Bạc Liêu, tỉnh BL

            + Điện thoại : 0781. 956050                 Fax : 0781. 823885

            + Email : svhtt@baclieu.gov.vn

    14/ Tên dự án : Trung tâm thương mại huyện Vĩnh Lợi 

        - Quy mô : diện tích toàn khu vực dự án 3ha

        - Mục tiêu đầu tư : Trung tâm thương mại buôn bán tổng hợp

        - Địa điểm :  Thị trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi

        - Dự kiến tổng vốn đầu tư : 25 – 30 tỷ đồng VN

        - Đơn vị quản lý dự án :  UBND huyện Vĩnh Lợi

            + Địa chỉ : ấp Nhà Việc, Xã Châu Thới - Huyện Vĩnh Lợi

            + Điện thoại : 0781.735053                       Fax : 0781.735020

    15/ Tên dự án : Trung tâm thương mại thị trấn Hộ phòng huyện Giá Rai

        - Quy mô : diện tích toàn khu vực dự án 3,57 ha

        - Mục tiêu đầu tư : Trung tâm thương mại buôn bán tổng hợp

        - Địa điểm : Thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai

        - Dự kiến tổng vốn đầu tư : 25- 30 tỷ đồng VN

        - Đơn vị quản lý dự án : UBND Huyện Giá Rai

            + Địa chỉ : ấp 1, Thị trấn Giá Rai, Huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

            + Điện thoại : 0781.848353                        Fax : 0781.850965

    16/ Tên dự án : Trung tâm thương mại huyện Đông Hải

        - Quy mô : diện tích toàn khu vực dự án 3ha

        - Mục tiêu đầu tư : Trung tâm thương mại buôn bán tổng hợp

        - Địa điểm :Thị trấn Gành Hào, Huyện Giá Rai

        - Dự kiến tổng vốn đầu tư :  25 – 30 tỷ đồng VN

        - Đơn vị quản lý dự án : UBND huyện Đông Hải

            + Địa chỉ: Khu vực III, Thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

            + Điện thoại : 0781.844385            Fax 0781.844385

    17/ Tên dự án : Trung tâm thương mại huyện Phước Long

        - Quy mô : diện tích toàn khu vực dự án 2,57 ha

        - Mục tiêu đầu tư : Trung tâm thương mại buôn bán tổng hợp

        - Địa điểm : Thị trấn  Phước Long

        - Dự kiến tổng vốn đầu tư : 25 – 30 tỷ đồng VN

        - Đơn vị quản lý dự án : UBND huyện Phước Long

            + Địa chỉ : ấp Long Thành, Thị trấn Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

            + Điện thoại : 0781.864291            Fax 0781.864451

    18/ Tên dự án : Dự án đầu tư bể bơi thi đấu và luyện tập

        - Quy mô : diện tích  3.250 m2 ( trong  đó diện tích bể bơi 1.450 m2, diện tích  các khu vực phụ 1.800 m2).

        - Mục tiêu, công suất đầu tư:  xây dựng mới

            a/ 1 bể bơi thi đấu với 8 làn bơi, kích thước (21x50) theo tiêu chuẩn FINA. Tiêu chuẩn của Hiệp hội bơi quốc tế, có độ sâu 1,25 đến 2,05m phục vụ cho các cuộc thi đấu và các vận động viên không chuyên.

        b/ Bể tập luyện với 6 làn bơi, kích thước (16x25) có độ sâu từ 0,9 đến 1,25m, phục vụ cho việc tập luyện, dạng bơi cho thanh thiếu niên.

            - Địa điểm : Khu liên hợp thể dục thể thao, tỉnh Bạc Liêu.

            - Dự kiến tổng vốn đầu tư : 23 tỷ đồng VN

            - Đơn vị quản lý dự án : Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu.

                + Địa chỉ : 44, Lý Thường Kiệt, F3, Tx Bạc Liêu, tỉnh BL

                + Điện thoại : 0781. 956050

                + Email : svhtt@baclieu.gov.vn

    19/ Tên dự án : Dự án đầu tư hệ thống cấp, thoát nước cho các thị trấn

             - Mục tiêu đầu tư: 

            Đầu tư mới hệ thống cấp thoát nước cho một số thị trấn trong tỉnh bao gồm :

                + Thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi

                + Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình

                + Thị trấn Phứơc Long, huyện Phước Long

            Công suất từ 2.000 m3/ngày đêm đến 6.000 m3/ngày đêm

            - Dự kiến tổng vốn đầu tư :  từ 10 tỷ đồng VN - đến 15 tỷ đồng VN, tùy theo quy mô của mỗi dự án.

            - Đơn vị quản lý dự án : Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bạc Liêu   

                + Địa chỉ : Quốc lộ IA, F8, Tx Bạc Liêu, Tỉnh BL

                + Điện thoại : 0781. 780078                 Fax : 0781. 780139

    20/ Tên dự án : Dự án đầu tư mở rộng và nâng cấp đường Cao Văn Lầu - Thị xã Bạc Liêu

        * Qui mô :

            - Tổng  chiều dài tuyến : 8.739m

            - Tiêu chuẩn kỹ thuật : Đường phố chính cấp II

            - Tải trọng thiết kế : Đường Trục xe 10 tấn; cầu cống H30-XB80

            - Mặt cắt ngang đường : (6+10.5+6)=22.5m và (7.5+10.5+4+10.5+7.5)=40m

            - Các hạng mục thoát nước , vĩa hè, cây xanh, chiếu sáng

        * Mục tiêu đầu tư :

            Mở rộng nâng cấp tuyến đường trục chính nối trung tâm thị xã với khu du lịch – kinh tế Nhà Mát và các khu du lịch dọc tuyến (Vườn chim  và Vườn Nhãn Bạc Liêu), tạo nên trục đối ngoại đi cụm kinh tế Gành Hào và Sóc Trăng

        * Dự kiến tổng vốn đầu tư : 210 tỷ đồng VN

        * Đơn vị quản lý dự án : Ban quản lý dự án công trình giao thông - Sở Giao thông vận tải Bạc Liêu

            - Địa chỉ : Đường Trần Huỳnh – Khóm 2 – P7 – TX Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

            - Điện thoại : 0781.953216                     Fax 0781.824061

    21/ Tên dự án : Dự án đầu tư xây dựng đường Giá Rai – Gành Hào - Huyện Giá Rai và Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

        * Qui mô :

            - Tổng  chiều dài tuyến : 29,76 Km

            - Tiêu chuẩn kỹ thuật : Cấp IV đồng bằng

            - Tải trọng thiết kế : Đường Trục xe 10 tấn; cầu cống H30-XB80

            - Chiều rộng mặt đường : 7m   

        * Mục tiêu đầu tư :

        Xây dựng tuyến đường nối QL1A với thị trấn Gành Hào – trung tâm huyện lỵ Đông Hải, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế của tỉnh, tạo điều kiện phát huy tiềm năng kinh tế biển của khu vực. Tạo thành trục chính để phát triển hệ thống giao thông nông thôn trong vùng.

        * Dự kiến tổng vốn đầu tư : 210 tỷ đồng VN

        * Đơn vị quản lý dự án : Ban quản lý dự án công trình giao thông - Sở Giao thông vận tải Bạc Liêu

            - Địa chỉ : Đường Trần Huỳnh – Khóm 2 – P7 – TX Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

            - Điện thoại : 0781.953216                     Fax 0781.824061

    22/ Tên dự án : Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Thị xã  Bạc Liêu đi Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi

        * Qui mô :

            - Tổng  chiều dài tuyến : 12,9 Km

            - Tiêu chuẩn kỹ thuật : Đường cấp III và cấp IV đồng bằng

            - Tải trọng thiết kế : Đường : Trục xe 10 tấn; cầu cống H30-XB80

            - Chiều rộng mặt đường : 5m - 7m

            - Các hạng mục thoát nước, chiếu sáng

        * Mục tiêu đầu tư :

        Nhằm tạo điều kiện mở rộng thị xã về hướng đông, kích thích phát triển kinh tế khu vực tuyến đi qua, tạo điều kiện trao đổi giao lưu kinh tế - xã hội với tỉnh Sóc Trăng (giáp ranh)

        * Dự kiến tổng vốn đầu tư : 35 tỷ đồng VN

        * Đơn vị quản lý dự án : Ban quản lý dự án công trình giao thông - Sở Giao thông vận tải Bạc Liêu

            - Địa chỉ : Đường Trần Huỳnh – Khóm 2 – P7 – TX Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

            - Điện thoại : 0781.953216                     Fax 0781.824061

    23/ Tên dự án : Dự án đầu tư Đường từ Cầu Vàm Xẻo Gừa đến Căn cứ Cả Chanh huyện Hồng Dân

        * Qui mô :

            - Tổng  chiều dài tuyến : 11,45 Km

            - Tiêu chuẩn kỹ thuật : Đường cấp V đồng bằng

            - Tải trọng thiết kế : Đường : Trục xe 10 tấn; cầu cống H30-XB80

            - Chiều rộng mặt đường : 3,5m

        * Mục tiêu đầu tư :

        Nhằm tạo điều kiện hoàn thiện hệ thống giao thông của khu vực huyện Hồng Dân, tạo thành trục đuờng nối từ Thị trấn Nga Dừa (trung tâm huyện lỵ) đến khu di tích lịch sử căn cứ Cả chanh

        * Dự kiến tổng vốn đầu tư : 39 tỷ đồng VN

        * Đơn vị quản lý dự án : Ban quản lý dự án công trình giao thông - Sở Giao thông vận tải Bạc Liêu

            - Địa chỉ : Đường Trần Huỳnh – Khóm 2 – P7 – TX Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

            - Điện thoại : 0781.953216                     Fax 0781.824061

    24/ Tên dự án : Dự án nâng cấp Đường Giao Thông – TX Bạc Liêu

        * Qui mô :

            - Tổng  chiều dài tuyến : 1,3 Km

            - Tiêu chuẩn kỹ thuật : Đường phố chính cấp II

            - Tải trọng thiết kế : Đường : Trục xe 12 tấn

            - Chiều rộng mặt đường : 7m –12m

            - Các hạng mục thoát nước, vĩa hè cây xanh, chiếu sáng, thông tin liên lạc…

        * Mục tiêu đầu tư :

        Xây dựng hoàn chỉnh một trong những tuyến đường trục chính trong nội ô nằm trong khu vực trung tâm hành chính tỉnh, góp phần chỉnh trang TX Bạc Liêu trở thành đô thị xanh, sạch đẹp.   

        * Dự kiến tổng vốn đầu tư : 48 tỷ đồng VN

        * Đơn vị quản lý dự án : Ban quản lý dự án công trình giao thông - Sở Giao thông vận tải Bạc Liêu

            - Địa chỉ : Đường Trần Huỳnh – Khóm 2 – P7 – TX Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

            - Điện thoại : 0781.953216                     Fax 0781.824061

    25/ Tên dự án : Xây dựng đường từ Phủ Thờ Bác đến xã Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lợi

        * Qui mô :

            - Tổng  chiều dài tuyến : 7,395 Km

            - Tiêu chuẩn kỹ thuật : Đường cấp V đồng bằng

            - Tải trọng thiết kế : Đường : Trục xe 10 tấn, cầu cống H13-XB60

            - Chiều rộng mặt đường : 3,5m

            - Các hạng mục phụ khác …

        * Mục tiêu đầu tư :

        Xây dựng tuyến đường nối liền xã Vĩnh Hưng với trung tâm huyện lỵ mới, góp phần hoàn chỉnh hệ thông giao thông, phát triển kinh tế khu vực, cũng như khai thác tiềm năng du lịch của các điểm di tích lịch sử văn hoá như Đền thờ Bác, Tháp cổ Vĩnh Hưng…

        * Dự kiến tổng vốn đầu tư : 45,567 tỷ đồng VN

        * Đơn vị quản lý dự án : UBND huyện Vĩnh Lợi

            - Địa chỉ : Ấp Nhà Việc, Xã Châu Thới - Huyện Vĩnh Lợi

            - Điện thoại : 0781.735222            

    26/ Tên dự án : Xây dựng đường Võ Thị Sáu – TX Bạc Liêu

        * Qui mô :

            - Tổng  chiều dài tuyến : 2,359 Km

            - Tiêu chuẩn kỹ thuật : Đường đô thị

            - Tải trọng thiết kế : Đường : Trục xe 12 tấn

            - Chiều rộng mặt đường : 9m-20m, vĩa hè rộng 6m-8m

            - Các hạng mục phụ khác thoát nước, cây xanh, chiếu sáng …

        * Mục tiêu đầu tư :

        Xây dựng hoàn chỉnh một trong những tuyến đường trục chính trong nội ô nối với QL1A, góp phần chỉnh trang TX Bạc Liêu trở thành đô thị xanh, sạch đẹp.

        * Dự kiến tổng vốn đầu tư : 30 tỷ đồng VN

        *Đơn vị quản lý dự án : Ban quản lý dự án công trình giao thông - Sở Giao thông vận tải Bạc Liêu

            - Địa chỉ : Đường Trần Huỳnh – Khóm 2 – P7 – TX Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

            - Điện thoại : 0781.953216                     Fax 0781.824061

    27/ Tên dự án : Xây dựng đường Hoà Bình – TX Bạc Liêu

        * Qui mô :

            - Tổng  chiều dài tuyến : 1,896 Km

            - Tiêu chuẩn kỹ thuật : Đường đô thị

            - Tải trọng thiết kế : Trục xe 12 tấn

            - Mặt cắt ngang đường : (6+8.5+2+8.5+6)=31m và (8+10.5+8)=26.5m

            - Các hạng mục phụ khác thoát nước, cây xanh, chiếu sáng …

        * Mục tiêu đầu tư :

        Xây dựng hoàn chỉnh một trong những tuyến đường trục chính trong nội ô, góp phần chỉnh trang TX Bạc Liêu trở thành đô thị xanh, sạch đẹp. Đây là 1 trong những đại lộ của thị xã.

        * Dự kiến tổng vốn đầu tư : 20 tỷ đồng VN

        Đơn vị quản lý dự án : Ban quản lý dự án công trình giao thông - Sở Giao thông vận tải Bạc Liêu

            - Địa chỉ : Đường Trần Huỳnh – Khóm 2 – P7 – TX Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

            - Điện thoại : 0781.953216                     Fax 0781.824061

D/ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CỤM CÔNG NGHIỆP :

    28/ Khu công nghiệp Trà Kha :

        - Quy mô : 66ha

        - Mục tiêu, công suất đầu tư : xây dựng mới

        - Địa điểm : phường 8, Tx Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

        - Dự kiến tổng vốn đầu tư : 132 tỷ đồng VN

        - Đơn vị quản lý dự án : Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu.

            + Địa chỉ : 89, Bà Triệu, F3, Tx Bạc Liêu, Tỉnh BL

            + Điện thoại : 0781. 954692                     Fax : 0781. 954694

            + Email : bcbdakcn@baclieu.gov.vn

    29/ Cụm công nghiệp phường Nhà Mát :

        - Quy mô : 60ha

        - Mục tiêu, công suất đầu tư : xây dựng mới

        - Địa điểm : bờ Tây kinh 30/4, phường Nhà Mát, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

        - Dự kiến tổng vốn đầu tư : 120 tỷ đồng VN

        - Đơn vị quản lý dự án : Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu.

            + Địa chỉ : 89, Bà Triệu, F3, Tx Bạc Liêu, Tỉnh BL

            + Điện thoại : 0781. 954692                      Fax : 0781. 954694

            + Email : bcbdakcn@baclieu.gov.vn

    30/ Khu công nghiệp Vĩnh Lợi :

        - Quy mô : 200ha

        - Mục tiêu, công suất đầu tư : xây dựng mới

        - Địa điểm : ấp Trà Ban 1 và 2 xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi,  tỉnh Bạc Liêu

        - Dự kiến tổng vốn đầu tư : 400 tỷ đồng VN

        - Đơn vị quản lý dự án : UBND huyện Vĩnh Lợi

            + Địa chỉ : ấp Nhà Việc, Xã Châu Thới - Huyện Vĩnh Lợi

            + Điện thoại : 0781.735053                      Fax : 0781.735020

            + Email : ubndhvl@baclieu.gov.vn

    31/ Khu công nghiệp Ninh Qưới  :

        - Quy mô : 200ha

        - Mục tiêu, công suất đầu tư : xây dựng mới

        - Địa điểm : ấp Ninh Lợi, xã Ninh Qưới 1 A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

        - Dự kiến tổng vốn đầu tư : 400 tỷ đồng VN

        - Đơn vị quản lý dự án : UBND huyện Hồng Dân

            + Địa chỉ : khu II, Nội ô, Thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

            + Điện thoại : 0781.876701 or 876610         Fax : 0781.876634

    32/ Cụm công nghiệp Ngan Dừa   :

        - Quy mô : 50ha

        - Mục tiêu, công suất đầu tư : xây dựng mới

        - Địa điểm : ấp Kinh Xáng, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

        - Dự kiến tổng vốn đầu tư : 50 tỷ đồng VN

        - Đơn vị quản lý dự án : UBND huyện Hồng Dân

            + Địa chỉ : khu II, Nội ô, Thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, T.BL

            + Điện thoại : 0781.876701 or 876610         Fax : 0781.876634

    33/ Khu công nghiệp Láng Trâm :

        - Quy mô : 200ha

        - Mục tiêu, công suất đầu tư : xây dựng mới

        - Địa điểm : ấp Xóm Mới, xã Tân Thạnh, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

        - Dự kiến tổng vốn đầu tư : 400 tỷ đồng VN

        - Đơn vị quản lý dự án : UBND huyện Giá Rai

              Địa chỉ : ấp 1, Thị trấn Giá Rai, Huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

            + Điện thoại : 0781.848353                        Fax : 0781.850965

    34/ Cụm công nghiệp Giá Rai :

        - Quy mô : 50ha

        - Mục tiêu, công suất đầu tư : xây dựng mới

        - Địa điểm : giữa thị trấn Giá Rai và xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

        - Dự kiến tổng vốn đầu tư : 100 tỷ đồng VN

        - Đơn vị quản lý dự án : UBND huyện Giá Rai

            + Địa chỉ : ấp 1, Thị trấn Giá Rai, Huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

            + Điện thoại : 0781.848353                       Fax 0781.850965

    35/ Khu công nghiệp Gành Hào :   

        - Qui mô : 90 ha

        - Mục tiêu đầu tư : Xây dựng mới

        - Địa điểm : Khu vực 4, Thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

        - Dự kiến tổng vốn đầu tư : 180 tỷ

        - Đơn vị quản lý dự án : UBND huyện Đông  Hải

            + Địa chỉ: Khu vực III, Thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

            + Điện thoại : 0781.844385                    Fax 0781.844385

    36/ Cụm công nghiệp Phước Long :

        - Qui mô : 50 ha

        - Mục tiêu đầu tư : Xây dựng mới Cụm công nghiệp tập trung.

        - Địa điểm: ấp Long Thành, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

        - Dự kiến tổng vốn đầu tư : 100 tỷ VN

        - Đơn vị quản lý dự án : UBND huyện Phước Long

            + Địa chỉ : ấp Long Thành, Thị trấn Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

            + Điện thoại : 0781.864291                    Fax 0781.864451

    37/ Cụm công nghiệp Vĩnh Mỹ:

        - Qui mô : 50 ha

        - Mục tiêu đầu tư : Xây dựng mới Cụm công nghiệp tập trung.

        - Địa điểm : ấp 14, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

        - Dự kiến tổng vốn đầu tư : 100 tỷ đồng VN

        - Đơn vị quản lý dự án : UBND huyện Hòa Bình

            + Địa chỉ : Quốc lộ 1A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

            + Điện thoại  : 0781.880333                 Fax: 0781.880542

Nguồn tin: Sở Kế Hoạch Đầu Tư


Số lượt người xem: 2118 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày