SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
7
9
5
9
2
Dự án – Hạng mục đầu tư Thứ Năm, 12/04/2007, 08:30

Tóm tắt mục tiêu và năng lực của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

TÓM TẮT MỤC TIÊU VÀ NĂNG LỰC CUẢ CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI ĐANG HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

1/ CÔNG TY DUYÊN HẢI : (100% vốn nước ngoài )

    - Số giấy phép 984/GP cấp 06/09/1994

    - Vốn đầu tư đăng ký : 4.116.000 USD

    - Vốn pháp định : 4.116.000 USD

    - Mục tiêu : Sản xuất tôm giống và nuôi trồng thủy sản

    - Chủ đầu tư : Trần Kia - Việt kiều (Mỹ)

    - Địa chỉ : ấp Chòm Xoài - xã Hiệp Thành - Tx Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu

    - Điện thoại : 0781.835538

    Sau khi điều chỉnh giấy phép đầu tư vào ngày 07/5/2002 : tăng vốn đầu tư lên 10.464.816 USD, thời hạn hoạt động : 50 năm.

    - Diện tích đất cuả dự án : 775ha

2/ CÔNG TY MINH HẢI NIGICO (liên doanh)

    - Số giấy phép : 1.463/GP

    - Cấp ngày 29/12/1995

    - Vốn đầu tư đăng ký : 8.963.830 USD

    - Trong đó, phiá Cty GIRIMEX góp : 3.187.000 USD

    - Vốn pháp định : 6.963.830 USD

    - Thời gian hoạt động : 10 năm (gia hạn hoạt động đến 30/7/2006 thì chuyển sang hình thức đầu tư 100% vốn nước ngoài )

    - Mục tiêu : Chế biến hàng thuỷ sản đông lạnh xuất khẩu

    - Điạ chỉ : Quốc lộ 1A, TT Hộ Phòng, huyện Giá Rai

    - Điện thoại : 851048 ; diện tích đấtr : 1,37m2

3/ CHI NHÁNH SẢN XUẤT CTY TNHH GROBEST – Imei Inustrial :( 100% vốn nước ngoài )

    - Số giấy phép 13/GP-UB, cấp ngày 12/9/2000

    - Vốn đầu tư đăng ký : 4.800.000 USD

    - Vốn pháp định : 1.440.000 USD

    - Thời gian hoạt động : 45 năm

    - Mục tiêu : Chế biến hàng thuỷ sản đông lạnh xuất khẩu

    - Chủ đầu tư : Công ty Grobest – Imei, Tổng giám đốc đại diện : LIN CHIEN CHEN (Đài Loan)

    - Địa chỉ : ấp Nhàn Dân B - xã Tân Phong - huyện Giá Rai

    - Điện thoại : 853176

    Sau khi điều chỉnh GPĐT vào tháng 7/2004 : tổng vốn đầu tư tăng lên 10.600.000 USD, vốn pháp định 4.200.000 USD.

    - Diện tích đất của dự án : 4,2ha

4/ CÔNG TY TNHH SỐ 01 ( 100% vốn nước ngoài )

    - Số giấy phép 01/GP-BL

    - Cấp ngày 07/01/2002

    - Vốn đầu tư đăng ký : 1.400.000 USD

    - Vốn pháp định : 1.400.000 USD

    - Thời hạn hoạt động : 50 năm

    - Mục tiêu : Sản xuất và kinh doanh tôm giống

    - Chủ đầu tư : Việt Kiều Úc - Tổng giám đốc : Nguyễn Tấn Mạnh

    • Điều chỉnh giấy phép lần 2 vào ngày 27/7/2004 :

    - Tăng vốn từ 1.800.000 USD lên 2.400.000 USD

    - Địa chỉ : xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, văn phòng giao dịch tại D10, Quốc lộ 1A, phường 8, thị xã Bạc Liêu

    - Điện thoại : 932222

    - Diện tích đất cuả dự án : 12,5 ha

5/ CÔNG TY UVFEB – Công ty TNHH Toàn Cầu (100% vốn nước ngoài)

    - Số giấy phép 02/GP-BL

    - Cấp ngày 04/04/2003

    - Vốn đầu tư đăng ký : 1.000.000 USD

    - Vốn pháp định : 400.000 USD

    - Thời gian hoạt động : 50 năm

    - Mục tiêu : sản xuất và kinh doanh tôm bố mẹ, tôm giống vô khuẩn, sản xuất thuốc vi sinh vật.

    - Chủ đầu tư: Tổng giám đốc Hu Yung Yuan ( Đaì Loan )

    - Địa chỉ : ấp Chòm Xoài – xã Hiệp Thành - Thị xã Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu.

    - Điện thoaị : 836191

    - Diện tích đất của dự án : 50 ha

6/ CÔNG TY GFB – Global Fisheries Biotechnics Việt Nam – ( Công ty TNHH Hoàn Cầu ) (100% vốn nước ngoài )

    - Số giấy phép 03/GP.BL

    - Cấp ngày 17/02/2004

    - Vốn đầu tư đăng ký : 1.000.000 USD

    - Vốn pháp định : 400.000 USD

    - Thời gian hoạt động : 50 n8m

    - Mục tiêu : Sản xuất và kinh doanh tôm bố mẹ, tôm giống vô khuẩn, sản xuất thuốc vi sinh vật, chế biến hàng thuỷ sản đông lạnh xuất khẩu

    - Chủ đầu tư : Tổng giám đốc Chen Ching Cheng – Đài Loan

    - Địa chỉ : ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lợi

    - Điện thoại : 892.892

    - Diện tích đất cuả dự án : 50 ha

7/ CÔNG TY TNHHH Nuôi trồng thuỷ sản Grobest & Imei Việt Nam (Tulif) ( 100% vốn đầu tư nước ngoài )

    - Số giấy phép 601 043 000002

    - Cấp ngày 29/12/2006

    - Vốn đầu tư đăng ký : 1.000.000 USD

    - Thời gian hoạt động : 50 năm

    - Mục tiêu : Nuôi trồng thủy sản; sản xuất men vi sinh; sản xuất thưc ăn thủy sản; chế biến hàng thủy sản đông lạnh xuất khẩu.

    - Chủ đầu tư : Tổng giám đốc Lin Hsien Yu – Đài Loan

    - Địa chỉ : ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lợi

    - Điện thoại : ….

    - Diện tích đất cuả dự án : (50) 63,8 ha

Nguồn tin: Sở Kế Hoạch Đầu Tư


Số lượt người xem: 2361 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày