SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
7
9
5
1
0
Dự án – Hạng mục đầu tư Thứ Ba, 20/02/2007, 08:30

Chương trình dự án đăng ký sử dụng vốn ODA giai đoạn 2006 - 2010 tỉnh Bạc Liêu

Nhằm giúp địa phương từng bước vươn lên bằng mọi nguồn lực, giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội.
Để tiếp tục thực hiện các công trình bức xúc trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh đã lập Danh mục các dự án ưu tiên vận động sử dụng nguồn ODA như sau:

CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG VỐN ODA GIAI ĐOẠN 2006-2010

TỈNH BẠC LIÊU

1. Dự án: Bệnh viện phụ sản   

    - Địa điểm xây dựng: Thị xã Bạc Liêu

    - Thời gian KC - HT: 2006 -2010

    - Năng lực thiết kế: 150 giường

    - Đơn vị chủ quản: UBND Tỉnh

    - Tổng vốn ODA (USD): 1,8

2. Dự án: Xây dựng bệnh viện lao và bệnh phổi

     - Địa điểm xây dựng: Thị xã Bạc Liêu

    - Thời gian KC - HT: 2006 - 2010

    - Năng lực thiết kế: 100 giường

    - Đơn vị chủ quản: UBND Tỉnh

    - Tổng vốn ODA (USD): 1,8

3. Dự án: Trung tâm sức khỏe tâm thần

    - Địa điểm xây dựng: Thị xã Bạc Liêu

    - Thời gian KC - HT: 2006 - 2010

    - Năng lực thiết kế: 80 giường

    - Đơn vị chủ quản: UBND Tỉnh

    - Tổng vốn ODA (USD): 1,8

4. Dự án: Xây dựng tuyến đường cầu Sập - Ninh Quới - Ngan Dừa - QL63

     - Địa điểm xây dựng: huyện Hồng Dân

    - Thời gian KC - HT: 2006 - 2010

    - Năng lực thiết kế: Dài 52.000m, đường cấp IV đồng bằng

    - Đơn vị chủ quản: UBND Tỉnh

    - Tổng vốn ODA (USD): 10,095

5. Dự án: Xây dựng tuyến đường An Trạch - Định Thành - An Phúc

     - Địa điểm xây dựng: huyện Đông Hải

    - Thời gian KC - HT: 2006 - 2010

    - Năng lực thiết kế: Dài 18.870 m, đường cấp IV đồng bằng, H20-44.

    - Đơn vị chủ quản: UBND Tỉnh

    - Tổng vốn ODA (USD): 1,577

6. Dự án: Xây dựng tuyến đường Giá Rai - Gành Hào

     - Địa điểm xây dựng: Huyện Giá Rai

    - Thời gian KC - HT: 2005 - 2008

    - Năng lực thiết kế: Dài 29.758 m, đường cấp IV đồng bằng, H20-44

    - Đơn vị chủ quản: UBND Tỉnh

    - Tổng vốn ODA (USD): 7,29

7.Dự án: Xây dựng tuyến đường từ Gàm Xẻo Gừa đến căn cứ Cả Chanh

     - Địa điểm xây dựng: huyện Hồng Dân

    - Thời gian KC - HT: 2005 - 2006

    - Năng lực thiết kế: Dài 6.077 m, đường cấp V đồng bằng, khổ cầu 4,6 m H13, XB60

    - Đơn vị chủ quản: UBND Tỉnh

    - Tổng vốn ODA (USD): 1,42

8. Xây dựng đường Tân Lộc - An Trạch

     - Địa điểm xây dựng: huyện Đông Hải

    - Thời gian KC - HT: 2005 -  2006

    - Năng lực thiết kế: Dài 9.600 m, đường cấp V đồng bằng, khổ cầu 4,5 m, H13, XB 60

    - Đơn vị chủ quản: UBND Tỉnh

    - Tổng vốn ODA (USD): 1,75

9. Dự án: Xây dựng đường Vĩnh Mỹ - Phước Long

     - Địa điểm xây dựng: huyện Vĩnh Lợi

    - Thời gian KC - HT: 2005 - 2008

    - Năng lực thiết kế: Dài 23.021, đường cấp IV đồng bằng, H13

    - Đơn vị chủ quản: UBND Tỉnh

    - Tổng vốn ODA (USD): 5,416

10. Dự án: Xây dựng đường Phước Long - Phong Thạnh Nam

     - Địa điểm xây dựng: huyện Phước Long

    - Thời gian KC - HT: 2006 - 2010

    - Năng lực thiết kế: Dài 25.100m, đường cấp IV đồng bằng, H13-X60

    - Đơn vị chủ quản: UBND Tỉnh

    - Tổng vốn ODA (USD): 6,233

11. Dự án: DAĐTXD bãi xử lý rác tập trung tại các thị trấn Hòa Bình huyện Vĩnh Lợi, TT Gành Hào huyện Đông Hải, TT Ngan Dừa huyện Hồng Dân, TT Phước Long huyện Phước Long

     - Địa điểm xây dựng: các huyện trong tỉnh

    - Thời gian KC - HT: 2006 - 2010

    - Năng lực thiết kế:

        + Quy mô 10,1 ha.

        + Xây các bãi chôn lấp

    - Đơn vị chủ quản: UBND Tỉnh

    - Tổng vốn ODA (USD): 2,6

12. Dự án: Đầu tư xây dựng Trường THCS và Tiểu học

     - Địa điểm xây dựng: các huyện và thị xã trong tỉnh

    - Thời gian KC - HT: 2006 -2010

    - Năng lực thiết kế: nâng cấp và xây dựng mới một số trường tiểu học và trung học cơ sở trong tỉnh

    - Đơn vị chủ quản: UBND Tỉnh

    - Tổng vốn ODA (USD):

13. Dự án: Xây dựng hệ thống thủy lợi tiểu vùng ranh Sóc Trăng kinh 30/4

    - Địa điểm xây dựng: các xã Hiệp Thành - Vĩnh Trạch, thị xã Bạc Liêu                                                                     

    - Thời gian KC - HT: 2005 -2006

    - Năng lực thiết kế: Hệ thống kinh dài 79.702 m. XD hệ thống kênh cấp II; kinh, cống cấp III, cầu giao thông nông thôn

    - Đơn vị chủ quản: UBND Tỉnh

    - Tổng vốn ODA (USD): 1,887

14. Dự án: Xây dựng hệ thống thủy lợi tiểu vùng Hộ Phòng - Tắc Vân

    - Địa điểm xây dựng: huyện Giá Rai và huyện Gành Hào

    - Năng lực thiết kế: Hệ thống kinh dài 125.755 m. XD hệ thống kênh cấp II; kinh, cống cấp III, cầu giao thông nông thôn, 08 tuyến đê bao dài 124.080 m

    - Đơn vị chủ quản: UBND Tỉnh

    - Tổng vốn ODA (USD): 10,4

15. Dự án: Xây dựng hệ thống thủy lợi tiểu vùng 30/4 - Chùa Phật

    - Địa điểm xây dựng: huyện Vĩnh Lợi

     - Năng lực thiết kế: phục vụ 10.907 ha, cải tạo và XD mới hệ thống kênh cấp II dài 131.890 m và đê dài 44.592 m

    - Đơn vị chủ quản: UBND Tỉnh

    - Tổng vốn ODA (USD): 2,35

16. Dự án: Xây dựng nhà máy sản xuất bao bì

    - Địa điểm xây dựng: Thị xã Bạc Liêu

    - Năng lực thiết kế: sản xuất 5 triệu sản phẩm trên năm

    - Đơn vị chủ quản: UBND Tỉnh

    - Tổng vốn ODA (USD): 1,5

17. Dự án: Xây dựng nhà máy sản xuất muối thực phẩm

    - Địa điểm xây dựng: Thị xã Bạc Liêu

    - Năng lực thiết kế: sản xuất 30.000 tấn/năm

    - Đơn vị chủ quản: UBND Tỉnh

    - Tổng vốn ODA (USD): 1,5

18. Dự án: Xây dựng nhà máy sản xuất lắp ráp các sản phẩm điện tử dân dụng

    - Địa điểm xây dựng: Thị xã Bạc Liêu

    - Năng lực thiết kế: sản xuất 50.000 sản phẩm/năm

    - Đơn vị chủ quản: UBND Tỉnh

    - Tổng vốn ODA (USD): 10

19. Dự án: Xây dựng hệ thống cấp thoát nước & VSMT cho 02 thị trấn Giá Rai và Hộ Phòng

    - Địa điểm xây dựng: huyện Giá Rai

    - Năng lực thiết kế: công suất 10.000 m3/ngàyđêm

    - Đơn vị chủ quản: UBND Tỉnh

    - Tổng vốn ODA (USD): 8,3

20. Dự án: Hệ cấp nước thị trấn Ngan Dừa

    - Địa điểm xây dựng: huyện Hồng Dân

    - Năng lực thiết kế: cung cấp 1.800 m3/ngày đêm

    - Đơn vị chủ quản: UBND Tỉnh

    - Tổng vốn ODA (USD): 0,645

21. Dự án: Hệ cấp nước thị trấn Gành Hào

    - Địa điểm xây dựng: huyện Đông Hải

    - Năng lực thiết kế: cung cấp 2.350 m3/ngày, đêm

    - Đơn vị chủ quản: UBND Tỉnh

    - Tổng vốn ODA (USD): 0,968

22. Dự án: Xóa nhà tạm cho hộ có thu nhập thấp vùng nông thôn

    - Địa điểm xây dựng: vùng nông thôn tỉnh Bạc Liêu

    - Năng lực thiết kế: xây dựng 10.000 căn nhà cấp 4, giá 40 triệu đồng/căn

    - Đơn vị chủ quản: UBND Tỉnh

    - Tổng vốn ODA (USD): 18

Nguồn tin: VP.UBND Tỉnh


Số lượt người xem: 2648 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày