SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
9
7
9
3
9
5
Dự án – Hạng mục đầu tư Thứ Tư, 27/12/2006, 08:30

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Bạc Liêu

Nhằm huy động mọi nguồn vốn đầu tư, tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế để đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, trọng tâm là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành dịch vụ trên cơ sở đó sẽ chuyển đổi nhanh sang cơ cấu công nghiệp - nông ngư nghiệp và dịch vụ du lịch giai đoạn 2006-2010. Đồng thời để đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư trong thời gian tới mang lại hiệu quả cao hơn, tỉnh đã lập danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh như sau:

DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU

GIAI ĐOẠN 2006-2010

( List of project calling for investment of Bac Lieu province period 2006-2010 )

I/ CÁC DỰ ÁN NHÓM NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN : 

1/ Tên dự án : Dự án đầu tư  nhà máy chế biến hàng thủy sản 

-  Quy mô : diện tích xây dựng từ 10.000 đến 15.000 m2

-  Mục tiêu, công suất đầu tư : xây dựng mới nhà máy chế biến thủy sản công suất 4.000 tấn thành phẩm/năm.

-  Địa điểm : Khu công nghiệp Trà Kha, Tx Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

-  Dự kiến tổng vốn đầu tư : 40 tỷ đồng VN

-  Đơn vị quản lý dự án : Sở Thủy sản Bạc Liêu.

     + Địa chỉ : Quốc lộ I, F8, Tx Bạc Liêu, Tỉnh BL.

     + Điện thoại : 0781. 825218                Fax: 0781. 825247

     + Email : sothuysan_blu@vnn.vn

2/ Tên dự án : Dự án đầu tư  nhà máy chế biến hàng thủy sản 

-  Quy mô : diện tích xây dựng từ 10.000 đến 15.000 m2

-  Mục tiêu, công suất đầu tư :

      Xây dựng mới nhà máy chế biến thủy sản công suất 4.000 tấn thành phẩm/năm.

-  Địa điểm : Khu công nghiệp Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

-  Dự kiến tổng vốn đầu tư : 40 tỷ đồng VN

-  Đơn vị quản lý dự án : Sở Thủy sản Bạc Liêu.         

     + Địa chỉ : Quốc lộ I, F8, Tx Bạc Liêu, Tỉnh BL.

     + Điện thoại : 0781. 825218                Fax: 0781. 825247

     + Email : sothuysan_blu@vnn.vn

3/ Tên dự án : Dự án đầu tư  nhà máy chế biến hàng thủy sản

- Quy mô : diện tích xây dựng từ 10.000 đến 15.000 m2

- Địa điểm :  Khu công nghiệp Giá Rai, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

- Mục tiêu, công suất đầu tư :

      Xây dựng mới nhà máy chế biến thủy sản công suất 4.000 tấn thành phẩm/năm.

- Dự kiến tổng vốn đầu tư : 40 tỷ đồng VN

- Đơn vị quản lý dự án : Sở Thủy sản Bạc Liêu.

        + Địa chỉ : Quốc lộ I, F8, Tx Bạc Liêu, Tỉnh BL.         

        + Điện thoại : 0781. 825218                Fax: 0781. 825247

        + Email : sothuysan_blu@vnn.vn

4/ Tên dự án : Dự án đầu tư nhà máy chế biến hàng nông sản và trái cây

- Quy mô : diện tích xây dựng khoảng 10.000m2

- Mục tiêu, công suất đầu tư: 

     Xây dựng mới nhà máy chế biến các loại hàng nông sản như rau, củ, quả các loại ; công suất 4.000 tấn sản phẩm/năm

- Địa điểm : khu công nghiệp Trà Kha, Tx Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

-Dự kiến tổng vốn đầu tư :  20 tỷ đồng VN

-Đơn vị quản lý dự án : Sở Công nghiệp Bạc Liêu

        + Địa chỉ : Khu hành chính, Tx Bạc Liêu, Tỉnh BL.         

        + Điện thoại : 0781. 823848                Fax: 0781. 824890

        + Email : socn@baclieu.gov.vn

5/ Tên dự án : Dự án đầu tư nhà máy chế biến mì ăn liền

-  Quy mô : diện tích xây dựng khoảng 10.000m2

-  Mục tiêu, công suất đầu tư: 

    Xây dựng mới nhà máy chế biến mì ăn liền ; công suất 2.500 tấn/năm

-  Địa điểm : khu công nghiệp Trà Kha, Tx Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

-  Dự kiến tổng vốn đầu tư : 04 tỷ đồng VN

-  Đơn vị quản lý dự án : Sở Công nghiệp Bạc Liêu          

         + Địa chỉ : Khu hành chính, Tx Bạc Liêu, Tỉnh BL.

         + Điện thoại : 0781. 823848                Fax: 0781. 824890

         + Email : socn@baclieu.gov.vn 

6/ Tên dự án : Dự án đầu tư nhà máy chế biến muối chất lượng cao 

-  Quy mô : diện tích xây dựng khoảng 10.000m2

- Mục tiêu, công suất đầu tư: 

    Xây dựng mới nhà máy chế biến muối thực phẩm chất lượng cao ; công suất 20.000 tấn/năm

-  Địa điểm : khu công nghiệp Trà Kha, Tx Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

-  Dự kiến tổng vốn đầu tư : 15 tỷ đồng VN

- Đơn vị quản lý dự án : Sở Công nghiệp Bạc Liêu

+ Địa chỉ : Khu hành chính, Tx Bạc Liêu, Tỉnh BL.

            + Điện thoại : 0781. 823848                Fax: 0781. 824890

            + Email : socn@baclieu.gov.vn 

7/ Tên dự án : Dự án đầu tư nhà máy sản xuất thức ăn nuôi tôm, cá và gia súc, gia cầm.

- Quy mô : diện tích xây dựng khoảng 10.000m2

- Mục tiêu, công suất đầu tư: 

     Xây dựng mới nhà máy sản xuất thức ăn nuôi tôm, cá và gia súc, gia cầm ; công suất 20.000 tấn sản phẩm/năm

-  Địa điểm : khu công nghiệp Trà Kha, Tx Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

-  Dự kiến tổng vốn đầu tư : 40 tỷ đồng VN

-  Đơn vị quản lý dự án : Sở Công nghiệp Bạc Liêu

+ Địa chỉ : Khu hành chính, Tx Bạc Liêu, Tỉnh BL.

            + Điện thoại : 0781. 823848                Fax: 0781. 824890

            + Email : socn@baclieu.gov.vn

8/ Tên dự án : Dự án đầu tư nhà máy chế biến cá xay, chả cá và cá đóng hộp 

- Quy mô : diện tích xây dựng khoảng 10.000m2

- Mục tiêu, công suất đầu tư: 

Xây dựng mới nhà máy chế biến cá xay, chả cá các sản phẩm từ nguyên liệu cá ; công suất 15.000 tấn sản phẩm/năm

- Địa điểm : khu công nghiệp Trà Kha, Tx Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- Dự kiến tổng vốn đầu tư :    10 tỷ đồng VN

- Đơn vị quản lý dự án : Sở Công nghiệp Bạc Liêu

+ Địa chỉ : Khu hành chính, Tx Bạc Liêu, Tỉnh BL.

            + Điện thoại : 0781. 823848                Fax: 0781. 824890

            + Email : socn@baclieu.gov.vn

9/ Tên dự án : Dự án đầu tư nhà máy chế biến thịt gia súc, gia cầm  

- Quy mô : diện tích xây dựng khoảng 10.000m2

- Mục tiêu, công suất đầu tư: 

Xây dựng mới nhà máy chế biến thịt gia súc, gia cầm và cá đóng hộp ; công suất 10.000 tấn sản phẩm/năm

- Địa điểm : khu công nghiệp Trà Kha, Tx Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- Dự kiến tổng vốn đầu tư : 45 tỷ đồng VN

- Đơn vị quản lý dự án : Sở Công nghiệp Bạc Liêu

+ Địa chỉ : Khu hành chính, Tx Bạc Liêu, Tỉnh BL.

            + Điện thoại : 0781. 823848                Fax: 0781. 824890

            + Email : socn@baclieu.gov.vn

             10/ Tên dự án : Dự án đầu tư nhà máy sản xuất các sản phẩm từ vỏ đầu tôm  

- Quy mô : diện tích xây dựng khoảng 5.000 m2

- Mục tiêu, công suất đầu tư: 

Xây dựng mới nhà máy sản xuất các sản phẩm từ võ đầu tư

- Địa điểm : khu công nghiệp Trà Kha, Tx Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- Dự kiến tổng vốn đầu tư : 05 tỷ đồng VN

- Đơn vị quản lý dự án : Sở Công nghiệp Bạc Liêu

+ Địa chỉ : Khu hành chính, Tx Bạc Liêu, Tỉnh BL.

            + Điện thoại : 0781. 823848             Fax: 0781. 824890 

            + Email : socn@baclieu.gov.vn

II/ CÁC DỰ ÁN NHÓM NGÀNH CÔNG NGHIỆP HÀNG TIÊU DÙNG :

11/ Tên dự án : Dự  án đầu tư  nhà máy da thuộc và các sản phẩm da       

                       ( từ nguyên liệu cá sấu và gia súc) 

-  Quy mô : diện tích  từ 10.000 đến 20.000 m2

-  Mục tiêu, công suất đầu tư: xây dựng mới, công suất 10.000 sản phẩm/năm.

- Địa điểm :

Khu công nghiệp Trà Kha, Tx Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu hoặc khu công nghiệp huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu.        

- Dự kiến tổng vốn đầu tư : 70 tỷ đồng VN

- Đơn vị quản lý dự án : Sở Công nghiệp tỉnh Bạc Liêu.

+ Địa chỉ : Khu hành chính, Tx Bạc Liêu, Tỉnh BL.

            + Điện thoại : 0781. 823848                Fax: 0781. 824890

            + Email : socn@baclieu.gov.vn

          12/ Tên dự án : Dự án đầu tư nhà máy sản xuất bao bì tỉnh Bạc Liêu

- Quy mô : diện tích xây dựng khoảng 10.000m2

- Mục tiêu, công suất đầu tư: 

Xây dựng mới nhà máy sản xuất bao bì các loại ; công suất 10.000 tấn sản phẩm/năm

- Địa điểm : khu công nghiệp Trà Kha, Tx Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- Dự kiến tổng vốn đầu tư : 05 tỷ đồng VN

- Đơn vị quản lý dự án : Sở Công nghiệp Bạc Liêu

+ Địa chỉ : Khu hành chính, Tx Bạc Liêu, Tỉnh BL.

            + Điện thoại : 0781. 823848                Fax: 0781. 824890

            + Email : socn@baclieu.gov.vn

13/ Tên dự án : Dự án đầu tư nhà máy hàng may mặc

- Quy mô : diện tích xây dựng khoảng 10.000m2

- Mục tiêu, công suất đầu tư: 

Xây dựng mới nhà máy hàng may mặc công nghiệp ; công suất 01 triệu sản phẩm/năm

- Địa điểm : khu công nghiệp Trà Kha, Tx Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- Dự kiến tổng vốn đầu tư :  12 tỷ đồng VN

- Đơn vị quản lý dự án : Sở Công nghiệp Bạc Liêu

+ Địa chỉ : Khu hành chính, Tx Bạc Liêu, Tỉnh BL.

            + Điện thoại : 0781. 823848                Fax: 0781. 824890

            + Email : socn@baclieu.gov.vn

III/ CÁC DỰ ÁN NHÓM THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ :

14/ Tên dự án : Dự án đầu tư  Chợ Bạc Liêu A

- Quy mô :  1 trệt, 1 lững, 1 lầu và 1 tầng hầm

              (với diện tích mặt bằng 6.313m2).

- Mục tiêu đầu tư :

Xây dựng Chợ trung tâm của tỉnh Bạc Liêu, kinh doanh  tổng hợp các mặt hàng phục vụ sản xuất và tiêu dùng.

- Địa điểm : phường 3, Tx Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- Dự kiến tổng vốn đầu tư : 31 tỷ đồng VN.

- Đơn vị quản lý dự án : Sở Thương Mại và Du lịch tỉnh Bạc Liêu

    + Địa chỉ : 35-37, Lê Văn Duyệt, F3, Tx Bạc Liêu, Tỉnh BL.

          + Điện thoại : 0781. 824538                Fax: 0781. 824759

          + Email : stmdl_baclieu@vtic.com.vn

IV/ CÁC DỰ ÁN NHÓM ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG :

15/ Tên dự án : Dự án đầu tư khu du lịch Nhà Mát - Hiệp Thành

- Quy mô : diện tích toàn khu vực dự án 95,8ha.

- Mục tiêu, công suất đầu tư :

Xây dựng khu du lịch - dịch vụ đa dạng gồm các hạng mục chính như : công viên nước, thủy cung, hồ tắm nước mặn, hồ bơi, sân tennis, cầu trượt biển, tàu điện trên không, khu vui chơi thiếu nhi, khu lễ hội hành hương Phật Bà Nam Hải; kết hợp du lịch sinh thái.

- Địa điểm : phường Nhà Mát, Tx Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- Dự kiến tổng vốn đầu tư : 150 tỷ đồng VN

- Đơn vị quản lý dự án : Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Bạc Liêu.

    + Địa chỉ : 35-37, Lê Văn Duyệt, F3, Tx Bạc Liêu, Tỉnh BL.

          + Điện thoại : 0781. 824538                Fax: 0781. 824759

          + Email : stmdl_baclieu@vtic.com.vn

16/ Tên dự án : Dự án đầu tư bể bơi thi đấu và luyện tập

- Quy mô : diện tích  3.250 m2 ( trong  đó diện tích bể bơi 1.450 m2, diện tích các khu vực phụ 1.800 m2).

- Mục tiêu, công suất đầu tư:  xây dựng mới

a/ 1 bể bơi thi đấu với 8 làn bơi, kích thước (21x50) theo tiêu chuẩn FINA. Tiêu chuẩn của Hiệp hội bơi quốc tế, có độ sâu 1,25 đến 2,05m phục vụ cho các cuộc thi đấu và các vận động viên không chuyên.

b/ Bể tập luyện với 6 làn bơi, kích thước (16x25) có độ sâu từ 0,9 đến 1,25m, phục vụ cho việc tập luyện, dạng bơi cho thanh thiếu niên.

 - Địa điểm : Khu liên hợp thể dục thể thao, tỉnh Bạc Liêu.

- Dự kiến tổng vốn đầu tư : 23 tỷ đồng VN

- Đơn vị quản lý dự án : Sở Thể dục thể thao tỉnh Bạc Liêu.

+ Địa chỉ : 141, Hoàng Văn Thụ, F3, Tx Bạc Liêu, tỉnh BL

+ Điện thoại : 0781. 823955            Fax : 0781. 827964

+ Email : hmthao@yahoo.com

17/ Tên dự án :  Dự   án   đầu tư  và  kinh  doanh  hạ tầng khu công nghiệp Trà Kha Tỉnh Bạc Liêu.

 - Quy mô : 63,87 ha

-  Mục tiêu đầu tư: 

Xây dựng mới khu công nghiệp của tỉnh Bạc Liêu đạt tiêu  chuẩn quốc gia.

- Địa điểm : F8, Tx Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

  Dự kiến tổng vốn đầu tư : 127 tỷ đồng VN

- Đơn vị quản lý dự án : Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu.

+ Địa chỉ : 89, Bà Triệu, F3, Tx Bạc Liêu, Tỉnh BL

+ Điện thoại : 0781. 954692            Fax : 0781. 954694

+ Email : bcbdakcn@baclieu.gov.vn

18/ Tên dự án : Dự án đầu tư hệ thống cấp, thoát nước cho các thị trấn

- Quy mô : 63,87 ha

- Mục tiêu đầu tư: 

    Đầu tư mới hệ thống cấp thoát nước cho các thị trấn trong tỉnh bao gồm :

+ 02 thị trấn Giá Rai và Hộ Phòng thuộc huyện Giá Rai.

+ Thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải

+ Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình

+ Thị trấn Phứơc Long, huyện Phước Long 

Công suất từ 10.000 m3/ngày đêm đến 25.000 m3/ngày đêm

- Dự kiến tổng vốn đầu tư :  từ 10 tỷ đồng VN - đến 15 tỷ đồng VN, tùy theo quy mô của mỗi dự án.

- Đơn vị quản lý dự án : Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bạc Liêu

+ Địa chỉ : Quốc lộ IA, F8, Tx Bạc Liêu, Tỉnh BL

+ Điện thoại : 0781. 780078            Fax : 0781. 780139

Nguồn tin: Sở Kế Hoạch Đầu Tư


Số lượt người xem: 3073 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày