SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
6
0
8
9
5
9
Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Thứ Hai, 18/03/2019, 14:40

Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính

Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2019 vừa được ban hành.

Mục tiêu của Kế hoạch là tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; tập trung thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính, đảm bảo 100% người khuyết tật có khó khăn về tài chính được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu, trong đó chú trọng thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng.

Các hoạt động thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính: Truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính; thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính; nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

Sở Tư pháp là đơn vị được giao trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá và đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. Thực hiện chế độ báo cáo về Bộ Tư pháp, UBND tỉnh theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về kết quả thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính./.

Chi tiết:

Lê Tâm

 


Số lượt người xem: 966 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày