SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
6
0
7
1
9
8
Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Thứ Ba, 05/03/2019, 14:20

Chương trình hành động du lịch năm 2019 của tỉnh Bạc Liêu

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời tận dụng tối đa những cơ hội, điều kiện thuận lợi để du lịch Bạc Liêu phát triển, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Bạc Liêu đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động du lịch năm 2019.

Các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch là doanh thu du lịch - dịch vụ phấn đấu đạt khoảng 2.200 tỷ đồng, trong đó doanh thu nhà hàng - khách sạn đạt trên 850 tỷ đồng ; đón tiếp trên 2.300.000 khách du lịch (tăng trên 25% so với năm 2018); khách sử dụng dịch vụ lưu trú khoảng 805.000 người (tăng trên 25% so với năm 2018); khách quốc tế đạt khoảng 66.000 lượt khách; xây dựng mới từ 01 - 03 sản phẩm du lịch đặc trưng, chất lượng của tỉnh (Chùa Xiêm Cán, vườn chim Lập Điền, khu vườn nhãn); xây dựng thí điểm mô hình trải nghiệm nhà dân (homestay); phấn đấu công nhận từ 01 - 02 điểm du lịch địa phương và đề nghị Hiệp hội Du lịch công nhận là điểm du lịch tiêu biểu đồng bằng sông Cửu Long (Chùa Xiêm Cán, Chùa Hưng Thiện); công nhận từ 01 đến 03 khách sạn đạt chuẩn từ 02 sao trở lên.

Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trên, Kế hoạch đã đề ra các giải pháp thực hiện bao gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quan điểm, mục tiêu phát triển du lịch; đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch và dịch vụ du lịch; đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển ngành du lịch; kết hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao gắn vi việc phát triển du lịch; tăng cường công tác liên kết, hợp tác phát triển du lịch; nâng cao chất lưng nguồn nhân lực du lịch và đẩy mạnh giáo dục cộng đồng phục vụ phát triển du lịch; đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động du lịch.

Sở Văn hoá, Thông tin, Thể Thao và Du lịch (cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh) là đơn vị được giao trách nhiệm phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện theo các nội dung của Kế hoạch; đồng thời, thường xuyên theo dõi, kim tra, nhắc nh các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung đảm bảo tiến độ theo yêu cầu, góp phần thực hiện thành công Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động du lịch năm 2019./.

Chi tiết:

L Quyên

 


Số lượt người xem: 920 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày