SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
6
0
8
5
4
3
Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Thứ Ba, 05/03/2019, 13:55

Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2019.

Mục tiêu của Kế hoạch là tiếp tục đẩy mạnh đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhằm giải quyết việc làm; nâng cao thu nhập và đời sống của người dân và từng hộ gia đình của người lao động góp phần giảm nghèo bền vững, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; nâng cao chất lượng nguồn lao động đặc biệt là về trình độ kỹ năng nghề, về giao tiếp ngoại ngữ, ý thức tổ chức kỷ luật trong lao động, tác phong công nghiệp đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của địa phương.

Năm 2019 phấn đấu đưa 300 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; trong đó, ưu tiên các đối tượng lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, người dân tộc thiểu số, thân nhân của người có công với cách mạng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hp đồng.

Các giải pháp để thực hiện Kế hoạch là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền đối với công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; thực hiện tạo nguồn lao động để đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động phục vụ công tác điều hành, quản lý người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng; thực hiện chính sách hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch; chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi lừa đảo, tiêu cực để bảo vệ quyền lợi người lao động; hướng dẫn, tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ không hoàn lại đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đúng theo quy định./.

Chi tiết:

L Hiếu

 


Số lượt người xem: 846 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày