SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
5
1
2
3
0
5
Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Thứ Năm, 21/02/2019, 16:45

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2019

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2019 vừa được UBND tỉnh ban hành với những nội dung cơ bản như sau:

 

Trung tâm phục vụ hành chính Công tỉnh ứng dụng CNTT trong phục vụ người dân và doanh nghiệp (Ảnh HL)

Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước, xây dựng Chính quyền điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến thống nhất từ Trung ương đến địa phương; nâng cao năng lực bảo đảm an toàn, an ninh thông tin đối với các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng của tỉnh; xây dựng và triển khai một số thành phần cơ bản trong Kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh nhằm bảo đảm khả năng kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu dùng chung của tỉnh và định hướng kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu Quốc gia theo lộ trình triển khai của Trung ương; đầu tư hạ tầng trang thiết bị cho Trung tâm dữ liệu cơ bản đáp ứng nhu cầu triển khai các hệ thống thông tin, các phần mềm phục vụ chính quyền điện tử và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và sãn sàng tích hợp chữ ký số trên các dịch vụ công và các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo luân chuyển trên hệ thống của tỉnh; tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng thông tin nhằm xây dựng chính quyền hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, dân chủ, công khai, minh bạch, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch trong việc ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp là 100% các Cổng Thông tin điện tử cung cấp đầy đủ các nội dung theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ; 100% các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 1 và 2 trên Cổng Thông tin điện tử các cơ quan nhà nước trong tỉnh, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện; 100% UBND các huyện, thị xã, thành phố hoàn thiện Trung tâm hành chính công cho phép liên thông đến các phòng, ban thuộc UBND cấp huyện và đến các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh.

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch là đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch./.

Chi tiết:

L Thảo

 


Số lượt người xem: 1266 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày