SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
6
0
8
8
2
8
Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Thứ Hai, 18/02/2019, 13:50

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại khu dân cư, UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch thực hiện nội dung trên.

Kế hoạch được xây dựng với mục đích tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và toàn xã hội trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn cháy, nổ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra tại khu dân cư, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và đời sống an sinh của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức, trin khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Công an tỉnh là đơn vị được giao nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch. Đồng thời, tổng hợp tình hình, tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./.

Chi tiết

Lê Kim Huế

 


Số lượt người xem: 1039 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày