SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
5
9
0
7
3
1
Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Thứ Hai, 18/02/2019, 13:45

Phòng ngừa vi phạm pháp luật và phòng, chống tội phạm trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phòng ngừa vi phạm pháp luật và phòng, chống tội phạm trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh vừa được UBND tỉnh ban hành.

Kế hoạch được ban hành với mục đích nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân trong chấp hành pháp luật về xây dựng; khắc phục những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân làm nảy sinh tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng; giảm tỷ lệ vi phạm pháp luật, tội phạm trong hoạt động xây dựng.

Các giải pháp để thực hiện Kế hoạch bao gồm: Rà soát, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh; tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành xây dựng.

Để tổ chức thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, địa phương trong tỉnh. Trong đó, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các cơ quan thông tin của tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật về xây dựng, quy hoạch đô thị và trật tự đô thị để nhân dân biết và chấp hành; đồng thời, giám sát, phát hiện, phê phán kịp thời những hành vi vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh để góp phần giáo dục, ngăn chặn các trường hợp vi phạm./.

Chi tiết

Lê Hưởng

 


Số lượt người xem: 729 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày