SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
5
1
0
8
9
9
Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Thứ Hai, 18/02/2019, 13:25

Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được UBND tỉnh ban hành.

Theo đó, tỉnh Bạc Liêu phấn đấu đến năm 2025 có 90% trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng; 70% trẻ em khuyết tật được cung cấp các kiến thức, kỹ năng hòa nhập cộng đồng phù hợp; 80% cha mẹ, người chăm sóc trẻ em khuyết tật được cung cấp các kiến thức, kỹ năng về hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng; 90% cán bộ tại các cơ sở cung cấp dịch vụ liên quan đến bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, các tổ chức xã hội có liên quan đến trẻ em khuyết tật, cán bộ, cộng tác viên làm công tác trợ giúp trẻ em khuyết tật được cung cấp các kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật; 100% các huyện, thị xã, thành phố triển khai thiết lập mạng lưới liên kết các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật tại cộng đồng và thí điểm các mô hình dịch vụ hỗ trợ trẻ em khuyết tật.

Các nội dung thực hiện của Kế hoạch bao gồm: Tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình và toàn xã hội về hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng; thực hiện đầy đủ các chính sách để hỗ trợ trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng theo quy định của pháp luật; nâng cao năng lực, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, các nhà cung cấp dịch vụ có liên quan đến trẻ em khuyết tật về hỗ trợ trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng; trợ giúp trẻ em khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ bảo hộ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng; tăng cường công tác quản lý nhà nước về hỗ trợ trẻ em khuyết tật, tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng; tranh thủ sự hỗ trợ, tài trợ nguồn lực và kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để triển khai, thực hiện các hoạt động của Kế hoạch.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện Kế hoạch./.

Chi tiết

Hiếu


Số lượt người xem: 807 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày