SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
6
0
7
7
7
9
Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Thứ Sáu, 25/01/2019, 09:50

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm

Đề án “Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm” được UBND tỉnh ban hành với mục đích quán triệt, triển khai đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm; nâng cao hiệu quả việc theo dõi, thi hành pháp luật; vai trò, trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh và chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Đề án; góp phần thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm, Chiến lược Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Nội dung trọng tâm của Kế hoạch là tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm; triển khai thi hành pháp luật về phòng, chống tội phạm; theo dõi tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tội phạm. Đề án được thực hiện từ nay đến hết năm 2020.

Công an tỉnh là đơn vị đươc giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Kế hoạch; chủ trì, phối hợp tham gia xây dựng hoặc tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh./.

Chi tiết

L. Kim Huế

 


Số lượt người xem: 793 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày