SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
6
0
8
8
4
4
Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Thứ Năm, 10/01/2019, 14:30

Kế hoạch triển khai ứng dụng chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp trong cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2019

Kế hoạch triển khai ứng dụng chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp trong cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2019 vừa được UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là đẩy mạnh ứng dụng chứng thực điện tử và chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh; tăng cường sử dụng văn bản điện tử, hạn chế sử dụng văn bản giấy trong các cơ quan thông qua việc sử dụng chữ ký số, đảm bảo an toàn dữ liệu cho ứng dụng thư điện tử, các phần mềm ứng dụng khi cập nhật, trao đổi dữ liệu trên mạng; tiếp tục sử dụng có hiệu quả chữ ký số chuyên dùng tích hợp vào Hệ thống Quản lý vản bản liên thông của tỉnh, góp phần đẩy mạnh việc trao đổi văn bản điện tử, phục vụ cải cách hành chính, hướng tới xây dựng thành công Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu.

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch: Trên 90% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh tới cấp huyện được cấp chứng thư số chuyên dùng cho tổ chức; tích hợp chữ ký số vào hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành để đảm bảo trên 90% các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh ứng dụng chữ ký số vào trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị hoàn toàn trên môi trường mạng.

Lộ trình thực hiện của Kế hoạch: Quý I, II/2019 tiến hành rà soát đăng ký cấp mới thông tin chứng thư số chuyên dùng của tô chức và cá nhân cho các cơ quan; quý III, IV/2019 thực hiện bàn giao và tập huấn về quản lý, sử dụng chứng thư số cho tổ chức và cá nhân đã đăng ký cấp mới sau khi tiếp nhận từ Ban Cơ yếu Chính phủ; đào tạo cán bộ văn thư, cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin sử dụng, quản lý chứng thư số; tích hợp chữ ký số vào hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành; tổng hợp, đánh giá tình hình quản lý chứng thư số, triển khai ứng dụng chữ ký số trong hoạt động của cơ quan, đơn vị và xây dựng phương hướng triển khai năm tiếp theo./.

Chi tiết

Lê Thảo

 


Số lượt người xem: 959 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày