SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
6
0
7
9
8
6
Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Thứ Năm, 10/01/2019, 14:20

Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND - UBND tỉnh Bạc Liêu năm 2019

Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của HĐND - UBND tỉnh Bạc Liêu năm 2019 được ban hành với mục đích rà soát văn bản QPPL nhằm kịp thời phát hiện những quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành, hủy bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản QPPL mới, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Về yêu cầu, hoạt động rà soát văn bản QPPL phải được tiến hành thường xuyên, ngay sau khi văn bản là căn cứ pháp lý để ban hành văn bản đó được thay thế, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc khi tình hình kinh tế - xã hội có liên quan đến đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản có sự thay đổi làm cho nội dung văn bản không còn phù hợp; đảm bảo không bỏ sót văn bản QPPL thuộc trách nhiệm rà soát của cơ quan có liên quan; kịp thời kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý kết quả rà soát; hoạt động rà soát phải tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định.

Đối tượng rà soát là tất cả các văn bản QPPL bao gồm Nghị quyết do HĐND tỉnh và Quyết định do UBND tỉnh ban hành; phạm vi rà soát là tất các văn bản QPPL do các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh tham mưu UBND tỉnh trình HĐND thông qua hoặc UBND tỉnh ban hành trong năm 2018 ngay sau khi có căn cứ rà soát văn bản.

Sở Tư pháp là đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc các Sở, Ban, Ngành tiến hành triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch; tổ chức rà soát, đề xuất hướng xử lý các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị; cho ý kiến về kết quả rà soát của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh khi được yêu cầu; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc đề xuất xử lý kết quả rà soát các văn ban QPPL, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát, lập danh mục văn bản QPPL ngưng hiệu lực; hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của HĐND, UBND trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố chậm nhất là ngày 15/01/2019./.

Chi tiết

Lê Tâm

 


Số lượt người xem: 869 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày