SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
6
0
8
8
5
1
Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Thứ Ba, 13/11/2018, 08:10

Phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chi tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) vừa được UBND tỉnh ban hành.

Mục đích của Kế hoạch là nhằm thống kê số lượng lao động thuộc diện tham gia BHXH. Qua đó, đề nghị các đơn vị thực hiện đăng ký tham gia BHXH cho số lao động chưa tham gia BHXH tại các đơn vị, địa phương mình quản lý; tăng nhanh số người tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và BHXH tự nguyện; khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH; quản lý, sử dụng quỹ BHXH đảm bảo an toàn, hiệu quả tiến tới BHXH toàn dân góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững; tạo cơ sở cập nhật, theo dõi, báo cáo HĐND tỉnh chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.

Theo nội dung Kế hoạch đề ra, mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2019, tổng số lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHTN chiếm ít nhất 90% số lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHTN và chiếm ít nhất là 95% vào cuối năm 2020; đối với BHXH tự nguyện, tốc độ gia tăng đối tượng tham gia năm sau so với năm trước ít nhất bằng 30% - 50% so với năm trước.

Các nội dung thực hiện của Kế hoạch: Tổ chức triển khai Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ và kế hoạch của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; xác định đối tượng tham gia BHXH, BHTN và bảo hiểm tự nguyện; xác định đối tượng tham gia BHXH, BHTN và BHXH tự nguyện tiềm năng; xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là đơn vị được UBND tỉnh giao chủ trì, phối hp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, BHXH tỉnh, các Sở, Ban, Ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH của tỉnh, của địa phương vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương hàng năm để trình HĐND cùng cấp theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết nêu trên.

Phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về lao động của các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động đóng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo người lao động đang làm việc được tham gia BHXH, BHTN theo quy định của pháp luật./.

Chi tiết:

L. Quyên

 


Số lượt người xem: 864 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày