SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
6
0
7
8
4
8
Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Thứ Hai, 12/11/2018, 10:55

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định ban hành.

Các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch bao gồm: Xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng trang thiết bị của Trung tâm hành chính công cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã; đẩy nhanh tiến độ, đưa Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đi vào hoạt động chính thức; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Kế hoạch này.

Để tổ chức thực hiện Kế hoạch về nội dung tuyên truyền, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Báo Bạc Liêu; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền các hoạt động, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh./.

Chi tiết:

Thanh Thủy

 


Số lượt người xem: 1033 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày