SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
6
0
8
5
4
8
Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Thứ Hai, 12/11/2018, 10:50

Kế hoạch thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Kế hoạch thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được ban hành với mục tiêu chung là đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài nhằm bổ sung và phát triển đội ngũ giảng viên, giáo viên, nghiên cứu viên, chuyên gia, văn nghệ sĩ, nguồn nhân lực chất lượng cao làm nòng cốt cho sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn văn hóa nghệ thuật của tỉnh.

Mục tiêu cụ thể là phấn đấu đến năm 2030, lựa chọn, giới thiệu cử đi đào tạo ở nước ngoài 02 thạc sĩ, 03 cử nhân, 01 trung cấp và bồi dưỡng ngắn hạn cho khoảng 02 đến 03 người là giảng viên, giáo viên, nghiên cứu viên, học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo, nghiên cứu văn hóa nghệ thuật, văn nghệ sĩ thuộc các đơn vị nghệ thuật trong tỉnh. Lĩnh vực đào tạo là: Âm nhạc, mỹ thuật và sân khấu; trong đó ưu tiên đào tạo các ngành, chuyên ngành trong nước chưa có khả năng đào tạo hoặc chất lượng đào tạo chưa cao.

Để tổ chức thực hiện Kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật và các đơn vị có liên quan tham mưu đề xuất, lựa chọn, giới thiệu ứng viên dự tuyển của địa phương để tham gia Đề án khi có chỉ tiêu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

Lê Quyên

 


Số lượt người xem: 977 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày