SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
5
1
1
7
5
0
Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Thứ Hai, 12/11/2018, 10:40

Cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ và Chương trình số 28-CTr/TU ngày 24/7/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XV) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) được UBND tỉnh xây dựng với những nội dung chính như sau:

Về mục đích, yêu cầu: Kế hoạch được xây dựng nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động về các nội dung, quan điểm, mục tiêu, định hướng cải cách BHXH từ nay đến năm 2030.

Các nội dung thực hiện bao gồm: Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về chính sách BHXH và phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu của Nghị quyết 28-NQ/TW; xây dựng hệ thống BHXH đa tầng; cải cách trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách nhằm củng cố niềm tin, tăng mức độ hài lòng của người tham gia vào hệ thống BHXH; đẩy nhanh quá trình gia tăng số lao động tham gia BHXH trong khu vực phi chính thức; thực hiện điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình.

Nội dung Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, cụ thể: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về chính sách BHXH; triển khai hệ thống pháp luật về lao động, việc làm, BHXH; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BHXH; nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHTN.

Để tổ chức thực hiện các nội dung trên, UBND tỉnh đề nghị căn cứ vào Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chương trình số 28-CTr/TU ngày 24/7/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XV) và  Kế hoạch này, các Ban, Ngành, Đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố cụ thể hóa thành kế hoạch của đơn vị mình để triển khai thực hiện./.

Chi tiết:

Lê Quyên

 


Số lượt người xem: 825 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày