SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
6
0
7
0
0
6
Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Thứ Hai, 12/11/2018, 10:10

Lộ trình giảm thiểu tiến tới thay thế các sản phẩm nhựa, túi ni lông khó phân hủy để bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Kế hoạch Lộ trình giảm thiểu tiến tới thay thế các sản phẩm nhựa, túi ni lông khó phân hủy để bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được xây dựng với những nội dung cụ thể như sau:

Kế hoạch được xây dựng với mục đích tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, các tổ chức chính trị - xã hội, cá nhân về tác hại của chất thải túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường bằng những hành động thiết thực; ngăn chặn rác thải, nhựa, chất thải rắn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường nhằm thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, từng bước thay thế việc sử dụng các sản phẩm nhựa, túi ni lông khó phân hủy bằng sử dụng các loại sản phẩm thân thiện với môi trường, để góp phần cải thiện bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe con người trong đời sống sinh hoạt của nhân dân; hình thành thói quen của mọi người về việc hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa, túi ni lông khó phân hủy và công tác bảo vệ môi trường trong sinh hoạt, nêu cao ý thức bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường ngày một sạch hơn, nhất là môi trường trong khu vực đô thị.

Theo nội dung Kế hoạch, lộ trình giảm thiểu được thực hiện như sau: Đến năm 2019, giảm 50% khối lượng việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt trên địa bàn tỉnh và tăng cường thu gom, tái sử dụng 40% tổng lượng chất thải túi ni lông khó phân hủy phát sinh trong sinh hoạt; đến năm 2020, giảm 65% khối lưọng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt trên địa bàn tỉnh và tăng cường thu gom, tái sử dụng 50% tổng lưọng chất thải túi ni lông khó phân hủy phát sinh trong sinh hoạt.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan, đon vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế, tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch Lộ trình giảm thiểu tiến tới thay thế các sản phẩm nhựa, túi ni lông khó phân hủy để bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đến từng cá nhân, cộng đồng trong việc hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa, túi ni lông khó phân hủy để bảo vệ môi trường của cơ quan, đơn vị mình; đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nội dung tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường với chủ đề “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông” và chỉ đạo triển khai thực hiện tốt kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả gắn với việc thực hiện toàn dân xây dựng nông thôn mới./.

Chi tiết:

Lê Tú Quyên

 


Số lượt người xem: 840 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày