SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
6
0
9
0
0
1
Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Thứ Hai, 22/10/2018, 16:00

Triển khai thực hiện Chương trình về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Kế hoạch được xây dựng để triển khai thực hiện Chương trình s 27-CTr/TU ngày 24/7/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lưng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Theo nội dung Kế hoạch, các nhiệm vụ và giải pháp để triển khai thực hiện Chương trình về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu bao gồm: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quan điểm, mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu nội dung của cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước; nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao ở các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, người hưởng lương và toàn xã hội trong việc thực hiện ch trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về chính sách tiền ơng; thực hiện cải cách chính sách tiền lương phải gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản biên chế, sp xếp tổ chức bộ máy nhà nước từ tỉnh đến cơ s theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; rà soát, hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, bn mô tả công việc, xác định cơ cấu ngạch công chức, viên chức, tinh giản biên chế theo các Nghị quyết của Đảng và quy định của nhà nước đã ban hành, gn với việc kiện toàn sắp xếp lại t chức bộ máy; triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về tài chính ngân sách theo hướng đm bo tng nguồn thu và cơ cấu thu bền vững; tăng cường quản lý thu, chống thất thu, xử lý và ngăn ngừa các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, chuyn giá, trốn thuế, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước và đầu tư xây dựng cơ bản; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Để tổ chức thự hiện Kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm cho các S, Ban, Ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp huyện: Phổ biến các nội dung của Kế hoạch này đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý đ thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện. Đồng thời, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình và t chức triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Chi tiết:

L. Minh Mẫn

 

 


Số lượt người xem: 1119 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày