SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
0
7
1
5
1
4
Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Thứ Năm, 16/01/2020, 10:30

Bạc Liêu: Những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020

Năm 2020 được Tỉnh ủy xác định là năm “Tăng tốc”, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020, quyết định đối với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra; vừa là năm tiến tới Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời là năm diễn ra rất nhiều ngày lễ lớn, quan trọng của đất nước. Với ý nghĩa hết sức quan trọng đó, trên cơ sở Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành “Kế hoạch hành động thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020”.

Mục đích của Kế hoạch là nhằm thống nhất chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm của năm 2020. Yêu cầu của Kế hoạch là phải cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời và tổ chức thực hiện đạt kết quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, nhất là Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Những giải pháp trọng tâm để thực hiện những nhiệm vụ năm 2020”; trong đó, các cấp, các ngành, các địa phương phải có quyết tâm chính trị cao nhất, quyết liệt tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, đề cao trách nhiệm, phấn đấu ngay từ những ngày đầu năm mới, đặc biệt cần quán triệt phương châm hành động năm 2020: “ĐOÀN KẾT, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ”, tiếp tục phát huy sự đoàn kết, nhất trí, nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành; quyết liệt thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Yêu cầu cụ thể: Về kinh tế, phấn đâu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 10 đến 11% so với năm 2019, đồng thời nghiên cứu, xây dựng các kịch bản để phấn đấu tăng trưởng đạt 12% (kịch bản 1); 12,5% (kịch bản 2), 13% (kịch bản 3); tổng sản  phẩm (GRDP) bình quân đầu người khoảng 58,43 triệu đồng/người/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 28.500 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu 800 triệu USD; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 3.320 tỷ đồng; sản lượng lúa 1.150 nghìn tấn; sản lượng thủy sản 400.000 tấn. Về xã hội và môi trường, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu về việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Tiếp tục đầu tư để có đường ô tô đến trung tâm 49/49 xã; có 49 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới; tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,8%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 63%; số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế 100%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 90%; số giường bệnh/vạn dân đạt 26,5 giường; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm xuống còn 10%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 60%; tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở đô thị đạt 85%; tỷ lệ hộ dùng nước sạch đạt 72%, trong đó khu vực nông thôn đạt 60%.

Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Đẩy mạnh triển khai thực hiện 05 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội; phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, thu hút đầu tư, huy động vốn đầu tư phát triển; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; về văn hóa, xã hội và môi trường; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; về cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng; về quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Để tổ chức thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, xây dựng kế hoạch của ngành, địa phương mình để triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch hành động này. Đặc biệt, cần xây dựng các kịch bản tăng trưởng của ngành, địa phương mình và tổ chức các Hội nghị/Hội thảo chuyên đề theo yêu cầu./.

Chi tiết:

L.Vĩ

 


Số lượt người xem: 430 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày